Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 8. Trinn. 28. August 2014. ”Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole” / ”Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse” Leif Johannessen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 8. Trinn. 28. August 2014. ”Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole” / ”Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse” Leif Johannessen,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 8. Trinn. 28. August 2014. ”Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole” / ”Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse” Leif Johannessen, rådgiver/karriereveileder.

2 Hovedintensjonen med ”Utdanningsvalg”:  Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående skole.  Gi ungdomsskoleelever smakebiter på ulike utdanningstilbud på videregående skole.

3 Vurdering i faget ”Utdanningsvalg”  Faget er ikke timeplanfastlagt  ”Deltatt” evt. ”Ikke deltatt”  Elevene får altså IKKE karakter i faget

4 IKO 1. Identifisering 2. Kartlegging 3. Oppfølging 4

5 Eksempel på IKO 5

6 EKSEMPLER PÅ OPPFØLGING  Spesiell/individuell yrkes- og studieveiledning Utarbeide forskjellige profiler på eleven ved hjelp av nett- tester. Utarbeide forskjellige profiler på eleven ved hjelp av nett- tester. Konkretisering av tidligere gjennomgått vgo i klassen. Konkretisering av tidligere gjennomgått vgo i klassen.  Arbeidsoppgaver Gitte arbeidsoppgaver i forhold til profiltestresultater. Gitte arbeidsoppgaver i forhold til profiltestresultater.  Mentorordning  Hospitering i vgs på VG 2 nivå  Arbeidslivsutplassering  Justering av undervisning/tilrettelegging Elev forteller om utfordringer som tidligere ikke er tatt opp av eleven. Elev forteller om utfordringer som tidligere ikke er tatt opp av eleven. Spesifikke vansker i temaer innen fagSpesifikke vansker i temaer innen fag  Døgnrytme Elev sover for lite. Sammen snur vi døgnrytme uke for uke Elev sover for lite. Sammen snur vi døgnrytme uke for uke  Mental innstilling til skole/lekser Alle har positiv innstilling til noe, bruker dette opp i mot skolen. Hvordan kan eleven ta dette med seg inn i skolen. Alle har positiv innstilling til noe, bruker dette opp i mot skolen. Hvordan kan eleven ta dette med seg inn i skolen. Skape motivasjon for skole Skape motivasjon for skole Karaktersutskrift, sette mål og konkretisere for hvert fag.Karaktersutskrift, sette mål og konkretisere for hvert fag. SØT – modell: før – nå – framtid : tiltak. SØT – modell: før – nå – framtid : tiltak. «Bruk din energi og tanker på noe du får gjort noe med» «Bruk din energi og tanker på noe du får gjort noe med»  Arbeidsvaner Hva slags arbeidsvaner bør eleven innarbeide, dette må eleven selv finne ut av sammen med meg. Hva slags arbeidsvaner bør eleven innarbeide, dette må eleven selv finne ut av sammen med meg. Leksetidspunkt, lekselengde, rekke opp hånda, fokus på agenda, lager timesplaner for hver dag…….Leksetidspunkt, lekselengde, rekke opp hånda, fokus på agenda, lager timesplaner for hver dag…….  Trinnvise tilbakemeldinger  Kontaktlærer får utskrift av loggføring, i løpet av neste time.  Kontaktlærer tar over ansvar for gjennomføring av arbeidsoppgaver etc. for eleven, i samarbeid med faglærere. Sørge for nett-tilgang for eleven. Legge arb.oppg. evt. inn i tilrettelagt opplæring som lese-skrivetrening. Oppfølging med å gi eleven oppmerksomhet/feed back på arbeidsoppgaver og tilkjennegi kunnskap om avtaler: Rekke opp hånda Sørge for å gå innom eleven etter gjennomgang av nytt stoff Elever kan føle det leit å få enkelte spørsmål i påhør av flere. Hjelpe eleven med å vektlegge viktig stoff (studieteknikk) Atferd/metodikk hos lærer Elever reagerer / takler oss lærere forskjellig. Bruker lærere bevisst i forhold til god ”kjemi” med lærere. 6

7 ”Forskningstall” Konkrete grunner for at elever slutter i VGO. Grunner for å slutte GutterJenterAlle Antall% % % Feilvalg3513,4279,96211,6 Skolelei, lav motivasjon 5219,94115,19317,4 Psykisk syk, psykososiale utf.5521,15620,611120,8 Vanskelige hjemmeforhold 83,12910,7376,9 Fysisk syk 145,43111,4458,4 Faglige vansker/utfordringer 124,6155,5275,1 Rusproblem83,141,5122,3 Har eller skal ha barn 00134,8132,4 Begynt i arbeid 207,7103,7305,6 Annet3212,33011,06211,6 Ukjent259,6165,9417,7 Alle261100272100533100

8 10. Trinn, januar: ”Økonomi og karrierevalg” fra ”Ungt Entreprenørskap”

9 Struktur utdannings- valg 113 timer i løpet av ungdomsskoletiden Gjennomgående alle 3 år: «Jobbintervju» med kontaktlærer. VGO 10 trinn: Valg av utdanningsprogram Messer Evt. Hospitering vgs Veiledningssamtaler/rådgivere ”Min Framtid” + (Økonomi og karrierevalg) 9. Trinn: Jobbskygging Grundercamp Utplassering i vgs 2 x 2 dgr. ”Min Framtid” 8. Trinn: ”Min Framtid” Jobbskygging

10 Min Framtid 8 trinn: ”Hvem er du ?” 9 trinn: ”Mål valg og drømmer” 10 trinn: ”Informasjon om videregående opplæring”  Ditt liv til nå, hvor går veien videre?  Våre egenskaper.  Hva gjør du etter skoletid?  Hva er et godt liv?  Plikter og rettigheter.  Min plan for 8. Trinn.  Muligheter i arbeidslivet.  Pengeforbruk.  Hva vil det si å ha et godt arbeid.  Hva er jeg god til, hvem vil ha min arbeidskraft.  Statistikker på sysselsatte  Partene i arbeidslivet.  Likestilling  Kvalifikasjoner i arbeidslivet.  Hva trives du med å gjøre.  Hva kan du bli?  Yrkesområder.

11

12

13

14

15 HOLDNINGER HOS ELEVER OG FORESATTE TIL VGS Hva du sier om videregående skole kan påvirke om ditt barn får den utdannelsen det ønsker…….. Er det dårlige og gode skoler på Romerike fordi media forholder seg til tallmateriale om hvilke skoler som har høyest gjennomføringsprosent for sine elever??

16 Evne til organisering/struktur…..


Laste ned ppt "Foreldremøte 8. Trinn. 28. August 2014. ”Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole” / ”Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse” Leif Johannessen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google