Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

” Når jeg hører vidregående skole, tneker jeg på at jeg gleder meg SYNSYKT til å holde på med noe som intriserer meg, å være sammen med folk som også liker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "” Når jeg hører vidregående skole, tneker jeg på at jeg gleder meg SYNSYKT til å holde på med noe som intriserer meg, å være sammen med folk som også liker."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 ” Når jeg hører vidregående skole, tneker jeg på at jeg gleder meg SYNSYKT til å holde på med noe som intriserer meg, å være sammen med folk som også liker det de holder på med.” (Sandra, 15) ” vi ble fortalt at ny giv var en mer personlig hjelp. for de som er smartere i hue enn det de får ut på arket.” (Linda, 15)

3 NyGIV NyGIV- tre prosjekter Prosjektets sluttfase, hvor er vi?
Tallenes tale Veilederen Milepælplan Rådgivers oppgaver Dokumentasjon Veien videre

4 NyGIV- tre prosjekter. Gjennomføringsbarometeret – felles data- og statistikkgrunnlag for å vurdere måloppnåelse i prosjektet. Oppfølgingsprosjektet – bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som over tid har vært ute av utdanning og arbeidsliv. Inkluderer også OT. Overgangsprosjektet – systematisk samarbeid mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever på 10.trinn. Dette for bedre å mestre videregående opplæring. FYR-prosjektet – underlagt overgangsprosjektet. Fokus er yrkesretting av fellesfagene innen de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Midlene i Nordland er gitt til Polarsirkelen videregående skole i Rana.

5 Suksessfaktorer http://nova.no/id/24598 (Novas rapport)
Flertallet av elevene som har deltatt i Ny GIV-arbeidet for bedre gjennomføring i videregående, opplever at de har blitt flinkere på skolen. Rundt halvparten sier at motivasjonen for å jobbe med skolearbeidet har økt. Elevene opplever også at de har fått økt læringsutbytte fordi opplæringen har vært mer praktisk rettet og relevant. Elevene opplever at de har blitt flinkere på skolen. Rundt halvparten sier at motivasjonen for å jobbe med skolearbeidet har økt. Elevene opplever også at de har fått økt læringsutbytte fordi opplæringen har vært mer praktisk rettet og relevant.

6

7

8

9 Grunnskole

10 Videregående skole

11 Rådgivers oppgaver i grunnskolen
Rådgiver er en sentral person i arbeidet med NyGIV elevene. Han/hun har tett kontakt med alle elever gjennom utdanningsvalg og karriereveiledning. I tillegg må rådgiver bidra med støtte: Være til hjelp i identifisering og utvelgelse av NyGIV elever Sørge for at NyGIV elevene får hjelp og veiledning til realistiske valg til videregående opplæring, og hjelp til å søke Vg 1 Følge opp NyGIV elevene spesielt i overgangen mellom ungdomsskole og vg1 ved overgangsmøter og samtaler Distribuere NyGIV-mappene ut til videregående

12 Ansvar for elevenes NyGIV mappe.
Rådgivers oppgaver i videregående skole Rådgiver har en sentral rolle for elevene i forbindelse med overganger og videresøking. Rådgiver har følgende oppgaver overfor NyGIV elevene: Sørge for at NyGIV elevene får hjelp og rettledning til realistiske valg i fortsettelsen av sin videregående opplæring Gi informasjon til elever som har spesielt behov for sommerjobb, dersom det er muligheter for dette i kommunen, og i den grad eleven trenger hjelp med å søke Ansvar for elevenes NyGIV mappe.

13

14 Veien videre Tredje og siste fase av prosjektet
NyGIV skal implementeres MÅL: videreføre samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole som vi har klart å få på plass gjennom prosjektet. (nettverk, forkurs, foreldremøter) At skolene fortsatt har fokus på varierende og mer praksisrettet metodikk og at det gis rom for spredning blant lærerne.

15 Kunnskapsdepartementet

16 ”De andre lærerne bryr seg ikke så mye om hver enkelt elev
”De andre lærerne bryr seg ikke så mye om hver enkelt elev. de bryr seg mer om å lære bort og rette karakterer. og det kan hende de dømmer litt fort. og de vil ikke hjelpe deg personlig. mens ny giv lærerne har litt ferre elever, og kan sette seg inn i hver enkelt elev. og de elsker og lære bort og det er det de brnner for. det lyser ut av dem” (Linda, 15)


Laste ned ppt "” Når jeg hører vidregående skole, tneker jeg på at jeg gleder meg SYNSYKT til å holde på med noe som intriserer meg, å være sammen med folk som også liker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google