Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Måling: Metoder Nivåer Validering Churchill kap. 9 Troye & Grønhaug kap. 5 Reve: Validitet i økonomisk administrativ forskning Litteratur:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Måling: Metoder Nivåer Validering Churchill kap. 9 Troye & Grønhaug kap. 5 Reve: Validitet i økonomisk administrativ forskning Litteratur:"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Måling: Metoder Nivåer Validering Churchill kap. 9 Troye & Grønhaug kap. 5 Reve: Validitet i økonomisk administrativ forskning Litteratur:

2 2 GJENNOMFØRING AV MARKEDSUNDERSØKELSER INNEBÆRER VALG Valg av problemstilling (fenomen/beslutninger) – beskrivelse, forklaring, kausal forklaring, prediksjon Valg av perspektiv (teorier) Valg av undersøkelsesopplegg (metoder) – eksplorerende, beskrivende, kausalt Valg av operasjonalisering/måling (fenomen/teori/metode) Valg av datainnsamlingmetode/utvalg (metoder) Valg av analysemetode (teori/metoder) Valg av tolking (teori/metoder/beslutninger) Valg av rapporteringsform/formidling (fenomen/beslutninger)

3 3 Nominal: male-female Ordinal: brand preference Interval: attitude toward brand Ratio: units sold Målenivåer Measurement: Rules for assigning numbers to objects in such a way as to represent quantities of attributes.

4 4 Prosedyre for utvikling av mål Spesifiser begrepsdomene Generer et utvalg indikatorer Samle inn data Velge gode indikatorer(rendyrking) Samle inn data Vurdere reliabilitet Vurdere validitet Utvikle normer

5 5 Spesifiser begrepsdomene Precisely define what is included and excluded in the domain of the construct Customer (student) satisfaction –How do we define student satisfaction? Literature Experts Logic

6 6 Generer et utvalg indikatorer You have a definition, how was it measured before? Use a garbage-can approach to create a pool of measures. –Empirical studies –Exploratory research Evaluate the measures through logic and expert consultation.

7 7 Samle inn data Test the instrument (questionnaire) with a small representative sample sample It is important to have a set of indicators that tap the dimensions of the construct –Can intelligence have one indicator?

8 8 Velge gode indikatorer(rendyrking) If you have two constructs with five indicators each, the indicators should be highly correlated for each construct but low between constructs You want the measure to “explain” as much of the construct as possible

9 9 Samle inn data - for real Reliabilitet: Gjentatte målinger av samme fenomen i samme situasjon (og på samme tid), gir mest mulig like måleresultater. Validitet: Det er viktig å utvikle mål som er valid. Dette innebærer at våre mål virkelig fanger opp det vi har til hensikt å måle. Vurdere reliabilitet og validitet

10 10 Måleteori: X O = X T + X S + X R X O = Observert score X T = Sant (riktig) score X S = Systematiske kilder til feil X R = Random (tilfeldige) kilder til feil

11 11 Reliabilitet: X R = 0 Validitet: X O = X T

12 12 Test - Retest –test the same thing twice Split half –split the measure in half and see how highly correlated the two results are problematic because of how you divide measure Cronbach’s Alpha –calculates all split halfs and gives an average Reliabilitet

13 13 Begrepsvaliditet (construct validity) –I hvilken grad er det samsvar mellom teoretisk begrep og operasjonelt mål Statistisk konklusjonsvaliditet –I hvilken grad kan vi trekke konklusjoner om kovarians basert på statistiske analyser Intern validitet –Muligheten for å attribuere/tilskrive den observerte effekten til eksperimentvariabelen Ekstern validitet –Angir i hvilken grad undersøkelsesresultatene er generaliserbare på tvers av aktører, situasjoner og tid Validitetsformer

14 14 Begrepsvaliditet (construct validity) Face validity: Is it logical? Is there expert consensus? Convergent validity: Are the measures of a construct highly correlated? Discriminant (divergent validity) Do measures of two constructs have low correlations?

15 15 Statistisk konklusjonsvaliditet Er studien sensitiv nok til å trekke meningsfulle empiriske konklusjoner om kovariasjon? Er observert kovariasjon tilstrekkelig sterk nok til å kunne gi tolkbare resultater?

16 16 Intern validitet AB C ABC AB C

17 17 Ekstern validitet Can the study be generalized? Random sampling

18 18 Utvikle normer A particular score on a particular item is often meaningless unless it is comparable with something –How tall is tall? –How satisfied is satisfied? Norms are standards for what specific measures mean


Laste ned ppt "1 Måling: Metoder Nivåer Validering Churchill kap. 9 Troye & Grønhaug kap. 5 Reve: Validitet i økonomisk administrativ forskning Litteratur:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google