Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Damasio om rasjonelle valg og somatiske markører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Damasio om rasjonelle valg og somatiske markører."— Utskrift av presentasjonen:

1 Damasio om rasjonelle valg og somatiske markører

2 Ett eksplanandum: Defekter i rasjonelle valg PFC-pasienter kan vise ulike problemer med målrettet adferd (personal level psychology) – Sosialt uakseptabel adferd – Initierer planer uten å fullføre dem – Apati – Mangel på inhibition av impulser – EDS –...

3 Reasoning og valg Mål: Velge en av flere mulige responser Krever bl.a: – Kunnskap om situasjonen – Kunnskap om mulige responser – Kunnskap om sannsynlige konsekvenser av responser – Logisk slutningsevne, støttefunksjoner som arbeidsminne etc – Damasio: Spiller emosjoner og følelser også en rolle?

4 Damasio kritiserer “the high-reason view” Beslutning er essensielt en rasjonell og a- emosjonell / kjølig prosess – Kost/nytte analyse: Utled konsekvenser av ulike responser og sammenlign deres forventede verdi Påståtte problemer m high-reason view – Ineffektivt (tar tid) – Hvordan velge mellom tilsynelatende likeverdige responser? – Vi er kognitivt underutrustet (begrenset arbeidsminne, begrenset rasjonell slutningsevne)

5 High-reason view ligner patologi Ironisk nok ligner Damasios cases (Gage mfl) tilsynelantende på high-reason idealet – Liten svekkelse i generell intelligens, slutningsevne – Emosjonelt flate, emosjoner har liten effekt på beslutning Eks: Pasient skal velge mellom to datoer for neste møte –The patient pulled out his appointment book [...] For the better part of a half-hour, the patient enumerated reasons reasons for and against each of the two dates: previous engagements, proximity to other engagements, possible meterological conditions, virtually anything that one could reasonably think about concerning a simple date. (p. 193) Moral: Dette – og high-reason view – er ikke tilstrekkelig for målrettet adferd

6 Damasios Alternativ: Somatisk markør hypotesen Det som skaper defekten er det rasjonalistiske idealet om fravær av emosjoner i beslutning Edmund T. Rolls: Damasios teori er en sofistikert variant av James-Lange-teorien: –JL: Stimulus->Kroppslig endring->Emosjon

7 Hva er somatiske markører? Damasio om reasoning – When the bad outcome connected with a given response option comes into mind, however fleetingly, you experience an unpleasant gut feeling. [...] It forces attention on the negative outcome to which a given action may lead, and functions as an automated alarm signal which says: Beware of danger ahead if you choose the option which leads to this outcome. (s. 173) M.a.o: Vi assosierer konsekvenser med emosjoner og dette preger vår vurdering av responser –Konsekvens av handlingsalternativ -> kroppslig endring -> endring registreres som positiv eller negativ -> påvirker vurdering av handlingsalternativet

8 Hva gjør somatiske markører? Somatiske markører erstatter (vanligvis) ikke resonnering – Begrenser antallet mulige responser (framing) – Fremhever mulige responser som positive eller negative

9 Konstruerer Damasio en stråmann? Jon Elster: – [Damasio mfl] present a strawman of rational- choice theory according to which a rational agent would always take account of all possible outcomes of all possible options (p 290) Finnes alternativer – Kron og mynt – Enkle, ikke-perfekte beslutningsprosedyrer – ”Bruk metoder som har virket tidligere” – etc


Laste ned ppt "Damasio om rasjonelle valg og somatiske markører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google