Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Testing, måling og forskningsdesign.  Hvor får vi vår informasjon om personligheten fra?  Hvordan evaluerer vi kvaliteten på disse målene?  Hvordan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Testing, måling og forskningsdesign.  Hvor får vi vår informasjon om personligheten fra?  Hvordan evaluerer vi kvaliteten på disse målene?  Hvordan."— Utskrift av presentasjonen:

1 Testing, måling og forskningsdesign

2  Hvor får vi vår informasjon om personligheten fra?  Hvordan evaluerer vi kvaliteten på disse målene?  Hvordan bruker vi målene i spesifikke forskningsdesign? 3 sentrale metodiske temaer

3 Tema Datakilder (spørreskjema,…) Evaluering, kvalitetsvurdering (reliabilitet,…) Design (eksperiment, …)

4 Datakilder...

5

6 Jeg er …………….. kvinne student samboer sosial humoristisk

7 Jeg er... utadvendt sosial dominerende snakkesalig Ja / Nei Svært uenig enig 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

8 …den informasjon en person oppgir om seg selv gjennom  Spørreskjema  Intervju Selv-rapportering

9  Ustrukturert“Jeg er _______”  Strukturert“Jeg er engstelig” J/N  Strukturert m/Likert “Jeg er engstelig” (1=‘svært uenig’ - 5=‘svært enig’) Eksempler på selv-rapportering

10 Styrke? Individet har tilgang på enorme mengder informasjon om seg selv. Svakhet? Respondentene forutsettes å være ærlige Selv-rapportering

11 Informasjon som refererer til andre mennesker Observatør-data

12 To typer observatører:  Profesjonelle  Kjente/intime Observatør-data

13  Naturalistisk vs kunstig observasjon  Umiddelbar vs retrospektiv observasjon  Molar vs molekylær observasjonsenhet Observatør-data

14  Deltakerne plasseres i en standardisert test- situasjon  Prosedyrene er designet for å utløse atferd som er vanskelig å observere i hverdagslivet Test-data

15  Mekaniske opptaksapparater  Fysiologiske data  Projektive teknikker Test-data

16 Informasjon som kan utledes fra en persons livshendelser og aktiviteter. Livs-utkomme data

17  Koblinger mellom ulike datakilder  Feilkilder i personlighetsmåling Viktige tema i personlighetsmåling

18 Evaluering av personlighetsmålinger

19 Er det slik at en måling faktisk representerer det ‘sanne’ nivået av det målte trekket?  Gjentatte målinger  Alternative former  Indre konsistens Reliabilitet

20 Jeg er... utadvendt sosial dominerende snakkesalig Svært uenig enig 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

21 Måler testen det den er ment å måle?  ‘Trynevaliditet’  Prediktiv validitet  Konvergerende validitet  Diskriminant validitet  Begrepsvaliditet Validitet

22 Beholder et mål sin validitet på tvers av ulike kontekster?  Personer  Situasjoner Generaliserbarhet

23 Forskningsdesign

24  Eksperimentelt  Korrelasjonelt  Case 3 hoveddesign

25 Eksperiment PretestTest I PretestTest

26  Effektive mht å teste kausalitet  Svakhet mht generaliserbarhet Eksperimentelle metoder

27 Korrelasjonsstudier Selvfølelse Depresjon r=-0.4 Selvfølelse Depresjon ? ?

28 Identifiserer sammenhengen mellom 2 eller flere variabler - uten noen form for manipulering  Korrelasjoskoeffisient  Retning og størrelse  Gir ikke informasjon om årsaksretning Korrelasjonsstudier

29 Case studier (N=1)      

30 Undersøker èn person i dybden  Muliggjør detaljert analyse  Kan være nyttig for å utforme en generell teori som kan testes i større populasjon  Men, funn fra èn person kan ikke uten videre generalisers til andre Case studier (N=1)

31 Hvordan gjennomføre en studie av personlighet...  Identifiser mulige data-kilder  Evaluer data- og målingskvalitet  Velg forskningsdesign  Husk undersøkelsens formål og problemstilling

32 Oppsummering Ulike datakilder Kvalitetssikring! Design


Laste ned ppt "Testing, måling og forskningsdesign.  Hvor får vi vår informasjon om personligheten fra?  Hvordan evaluerer vi kvaliteten på disse målene?  Hvordan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google