Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Testing, måling og forskningsdesign.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Testing, måling og forskningsdesign."— Utskrift av presentasjonen:

1 Testing, måling og forskningsdesign

2 3 sentrale metodiske temaer
Hvor får vi vår informasjon om personligheten fra? Hvordan evaluerer vi kvaliteten på disse målene? Hvordan bruker vi målene i spesifikke forskningsdesign?

3 Tema Datakilder (spørreskjema,…)
Evaluering, kvalitetsvurdering (reliabilitet,…) Design (eksperiment, …)

4 Datakilder...

5

6 kvinne student samboer sosial humoristisk Jeg er ……………..

7 Jeg er... Svært Svært uenig enig 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 utadvendt
sosial dominerende snakkesalig Ja / Nei

8 Selv-rapportering …den informasjon en person oppgir om seg selv gjennom Spørreskjema Intervju

9 Eksempler på selv-rapportering
Ustrukturert “Jeg er _______” Strukturert “Jeg er engstelig” J/N Strukturert m/Likert “Jeg er engstelig” (1=‘svært uenig’ =‘svært enig’)

10 Selv-rapportering Styrke?
Individet har tilgang på enorme mengder informasjon om seg selv. Svakhet? Respondentene forutsettes å være ærlige

11 Informasjon som refererer til andre mennesker
Observatør-data Informasjon som refererer til andre mennesker

12 Observatør-data To typer observatører: Profesjonelle Kjente/intime

13 Observatør-data Naturalistisk vs kunstig observasjon
Umiddelbar vs retrospektiv observasjon Molar vs molekylær observasjonsenhet

14 Test-data Deltakerne plasseres i en standardisert test- situasjon
Prosedyrene er designet for å utløse atferd som er vanskelig å observere i hverdagslivet

15 Test-data Mekaniske opptaksapparater Fysiologiske data
Projektive teknikker

16 Livs-utkomme data Informasjon som kan utledes fra en persons livshendelser og aktiviteter.

17 Viktige tema i personlighetsmåling
Koblinger mellom ulike datakilder Feilkilder i personlighetsmåling

18 Evaluering av personlighetsmålinger

19 Reliabilitet Er det slik at en måling faktisk representerer det ‘sanne’ nivået av det målte trekket? Gjentatte målinger Alternative former Indre konsistens

20 Jeg er... Svært Svært uenig enig 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 utadvendt
sosial dominerende snakkesalig

21 Validitet Måler testen det den er ment å måle? ‘Trynevaliditet’
Prediktiv validitet Konvergerende validitet Diskriminant validitet Begrepsvaliditet

22 Generaliserbarhet Beholder et mål sin validitet
på tvers av ulike kontekster? Personer Situasjoner

23 Forskningsdesign

24 3 hoveddesign Eksperimentelt Korrelasjonelt Case

25 Eksperiment I Pretest Test Pretest Test Test Test

26 Eksperimentelle metoder
Effektive mht å teste kausalitet Svakhet mht generaliserbarhet

27 Korrelasjonsstudier Selvfølelse Selvfølelse ? ? Depresjon Depresjon

28 Korrelasjonsstudier Identifiserer sammenhengen mellom 2 eller flere variabler - uten noen form for manipulering Korrelasjoskoeffisient Retning og størrelse Gir ikke informasjon om årsaksretning

29 Case studier (N=1) JløajsdføJøs ildfaJjgye

30 Case studier (N=1) Undersøker èn person i dybden
Muliggjør detaljert analyse Kan være nyttig for å utforme en generell teori som kan testes i større populasjon Men, funn fra èn person kan ikke uten videre generalisers til andre

31 Hvordan gjennomføre en studie
av personlighet... Identifiser mulige data-kilder Evaluer data- og målingskvalitet Velg forskningsdesign Husk undersøkelsens formål og problemstilling

32 Oppsummering Ulike datakilder Kvalitetssikring! Design


Laste ned ppt "Testing, måling og forskningsdesign."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google