Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metode.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metode."— Utskrift av presentasjonen:

2 Metode

3 Kunnskap utvikles Kilder til kunnskap om arbeid og ledelse kommer fra
Erfaringer Historie, tradisjon, tro Forskning Forskning drives av ønsket om kvalitativt god kunnskap Systematisk innhenting, analyse og vurdering av informasjon “Systematisk sunn fornuft”

4 Forskning som aktivitet
Metode Systematisk innhenting og vurdering av informasjon Mål Identifisering av det aktuelle fenomenets natur, og/eller styrende prinsipper Vitenskapelig kunnskap skal være testbar og konsistent

5 Det klassiske eksperimentet
Det ideelle forskningsdesignet i naturvitenskapelig inspirert forskning Består av Eksperiment- og kontrollgruppe(r) Randomisert utvalg av studieobjekter, samt tilordning til de respektive grupper Pretest, posttest, observasjoner Styrke: påvisning av årsaksammenhenger

6 Vanlige forskningsdesign
Eksperimentelle Styrke: Intern validitet, årsaksammenhenger Svakhet: Ekstern validitet (generaliserbarhet) Pre-eksperimentelle Styrke: Ofte eneste praktiske mulighet Svakhet: Intern validitet (åpner for alternative forklaringer) Tverrsnittstudier Styrke: Ekstern validitet, rekker store grupper Svakhet: Vanskelig å bestemme årsaksretning Kvasieksperimentelle Ligner pre-eksperimentelle design

7 Kvantitative data Resultatet av en måleprosess, med tilordning av tallverdier Fire nivåer Nominal Ordinal Intervall Ratio (forholdstall)

8 Statistikk Deskriptiv Inferensiell Beskrive datasettet
Frekvensdistribusjoner Sentraltendens Spredningsmål Distribusjonens form Inferensiell Tolking av datamaterialet Samvariasjon Sannsynlighetsfordeling

9 Kvalitative analyser Analyse av ikke-kvantifiserte data
Eks.: tekst, bilder, film, lydspor Systematisering Eks.: “Grounded Theory”

10 Tester Evnetester Ferdighets- og kunnskapstester Personlighetstester
Krav til tester Reliabilitet Validitet Normering Standardisert administrering

11 Fordeler ved testbruk Gjør det lettere å sammenligne personer
Vitenskapelige instrumenter Rettferdig/objektive Gir data som kan lagres Kostnadseffektive

12 Ulemper ved testbruk Respondent kan mangle selvinnsikt, noe som gir svake data Respondent kan være syk Spørsmål kan være misforstått Respondenter har svart vilkårlig og tilfeldig Respondent kan prøve å “lure” testen


Laste ned ppt "Metode."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google