Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Enovas støtteprogram rettet mot bygg og anlegg. Enovas støtteordninger - program Bygg (og anlegg) Fornybar varme Kartleggingsstøtte for kommuner Industri.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Enovas støtteprogram rettet mot bygg og anlegg. Enovas støtteordninger - program Bygg (og anlegg) Fornybar varme Kartleggingsstøtte for kommuner Industri."— Utskrift av presentasjonen:

1 Enovas støtteprogram rettet mot bygg og anlegg

2 Enovas støtteordninger - program Bygg (og anlegg) Fornybar varme Kartleggingsstøtte for kommuner Industri Fornybar kraft Introduksjon av ny teknologi Internasjonale aktiviteter Naturgass

3 3 støtteprogrammer innen bygg Støtte til utredning av passivhusStøtte til utredning av passivhus Støtte til passivhus og lavenergibyggStøtte til passivhus og lavenergibygg RådgiverteamRådgiverteam Støtte til eksisterende bygg og anleggStøtte til eksisterende bygg og anlegg I tillegg: Kommuneprogram (kartleggingsstøtte)Kommuneprogram (kartleggingsstøtte) VarmesentralerVarmesentraler

4 Kartleggingsstøtte Enova ønsker å gi kommunene mulighet til å videreføre ideer og prosjekter som blant annet har blitt identifisert gjennom energi- og klimaplanen. Kartleggingsstøtten skal fungere som en inngang til videre søknad til investeringsstøtteprogrammene. Programmet består av to delprogram Kartleggingsstøtte kommunale bygg og anlegg Kartleggingsstøtte varme og infrastruktur Støttebeløp For hvert delprogram: - Maks. 50 % av prosjektkostnadene - Maks kr 100.000.

5 Støtte til utredning av passivhus 50% av utredningskostnaden Maks. 50 000,- Krav: kartlegging av tiltak som sikrer passivhusstandard

6 Støtte til passivhus og lavenergibygg

7 Nye bygg og omfattende rehabiliteringsprosjekt på: –passivhusnivå –lavenerginivå Byggestart innen ett år Søker skal være den som tar beslutninger og gjør investeringene i prosjektet Investeringsstøtte – passivhus Aktuelle prosjekt Preikestolen Fjellstue, NW, Stavanger

8 Støttenivå Passivhus Nye boliger og barnehager: 450 NOK/m2 Nye yrkesbygg: 350 NOK/m2 Rehabilitering av boliger og barnehager: 700 NOK/m2 Rehabilitering av yrkesbygg: 550 NOK/m2 Støttenivå Lavenergi 1 Nye boliger og barnehager: 300 NOK/m2 Nye yrkesbygg: 150 NOK/m2 Rehabilitering av boliger og barnehager: 600 NOK/m2 Rehabilitering av yrkesbygg: 450 NOK/m2 Investeringsstøtte – passivhus Støttenivå Bellona-bygget, Vulkan Eiendom Kilde : LPO Arkitekter

9 Kriterier for passivhus Bygget skal planlegges og bygges i henhold til definisjonene for passivhus eller lavenergihus i gjeldende standarder NS 3700 for boligbygninger NS 3701 for yrkesbygg

10 Enovas rådgiverteam FØR søknad Innledende rådgivning (5 t – 10 t) Startkurs om passivhus Bistand i arkitekturkonkurranser ETTER søknad Prosjektspesifikk rådgivning (20 t – 60 t) www.enova.no/radgiverteam Lærernes hus, Utdanningsforbundets konferansesenter

11 Støtte til eksisterende bygninger og anlegg

12  Investeringer i fysiske tiltak som:  reduserer energibruken eller  konverterer til bruk av fornybar energi  Tiltak i enkeltbygninger eller bygningsporteføljer  Tiltak i anlegg  Veksthus  Idrettsanlegg  VAR  Veibelysning  Stasjonær energi til transport. Støtte til eksisterende bygg og anlegg

13 Liste over de investeringstiltak som det søkes om støtte til. Tiltakslisten 1.Predefinerte tiltak: Automatisk generering av energireduksjon Enkel søknadsbehandling 2.Egendefinerte tiltak. Spesifiseres med beskrivelse og beregning Kvalitetssikres i søknadsbehandlingen

14 Liste over de investeringstiltak som det søkes om støtte til. Tiltakslisten 1.Predefinerte tiltak: Automatisk generering av energireduksjon Enkel søknadsbehandling 2.Egendefinerte tiltak. Spesifiseres med beskrivelse og beregning Kvalitetssikres i søknadsbehandlingen

15

16 Tiltakslisten

17

18

19

20

21

22 Tiltakslisten – egendefinerte tiltak

23 Enova kontraktsfester energimålet Kun signerte kontrakter forplikter Enova Støtten betales ut i hht fysisk framdrift og påløpte kostnader

24 Støttenivå Støttenivå 2011: 69 øre/kWh Prioriteringer: Kostnadseffektivitet (kr/kWh). Prosjektets varighet

25 Minimumskrav Prosjektet skal være forankret i ledelsen hos søker Etablering av EOS obligatorisk tiltak Minimum reduksjon+konvertering: 100.000 kWh/år Minimum prosentvis reduksjon: 10 % Tiltakene ikke igangsatt Uteluft – luft varmepumpe støttes ikke

26 Varmesentral Forenklet Bygningsoppvarming og prosessvarme Målgruppe er mindre varmesentraler Mindre byggeiere Mindre industriselskaper Enkelt søknadsskjema Forhåndsbestemte støttesatser Maksimal støtte 100 000 kr Varmesentral Bygg Bygningsoppvarming Målgruppen er byggeiere som ikke kan eller vil søke Varmesentral forenklet Delprogram integrert med investeringsstøtteprogram for eksisterende bygg og anlegg Predefinert tiltak (Del 1) i tiltakslisten Varmesentral Industri Bygningsoppvarming og prosessvarme Målgruppen er industribedrifter som ikke kan eller vil søke Varmesentral forenklet Enkelt søknadsskjema Forhåndsbestemte støttesatser Varmesentral Utvidet Bygningsoppvarming og prosessvarme Målgruppen er leverandører av ferdig varme og søkere med ikke-standardiserte prosjekter (f.eks eksternt rørnett, spillvarme) Fleksibelt delprogram Videreføring av dagens LES- program med forenklinger Program for Varmesentraler er et spisset støtteprogram som treffer en bred målgruppe 5 definerte teknologier Pellets Briketter Flis Varmepumpe luft-vann Varmepumpe væske-vann Fleksibelt delprogram


Laste ned ppt "Enovas støtteprogram rettet mot bygg og anlegg. Enovas støtteordninger - program Bygg (og anlegg) Fornybar varme Kartleggingsstøtte for kommuner Industri."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google