Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammebetingelser for solenergi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammebetingelser for solenergi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammebetingelser for solenergi
Seminar om solceller - ZenN Mandag 18. november Omsorgsbygg Generalsekretær Åse Lekang Sørensen Norsk solenergiforening

2 Norsk solenergiforening
En ikke-kommersiell organisasjon som arbeider for økt kunnskap om, og økt bruk av solenergi Samlende miljø – tverrfaglig kontakt Energi-, nærings- og forskningspolitikk Informasjon og kunnskapsformidling Nyhetsbrevet Solgløtt Solenergidagen, European Solar Days, div arrangement Norsk seksjon av International Solar Energy Society Både enkeltpersoner, organisasjoner og firmaer kan være medlemmer >200 medlemmer, hvorav 35 er bedriftsmedlemmer

3 Denne presentasjonen Litt om solenergi Dagens rammebetingelser i Norge
Bedre rammebetingelser – hva og hvorfor

4 Solstrøm og solvarme Solceller (PV) - strøm Silisium (~85 %)
Tynnfilm (~15 %) Konsentrator Solfangere - varme Plane solfangere Vakuumrør Luftsolfangere Passiv solvarme

5 Solceller Til batteri eller via vekselretter til nett

6 Solfangere Varmtvann og romvarme Tilleggsvarmekilde: Varmtvann
Total varmedekningsgrad opp til 50% på årsbasis Tilleggsvarmekilde: Bio, varmepumpe, gass, el, osv Varmtvann 3-6 m2 Dekningsgrad 40-60% Kombianlegg 10-20 m2 Vannbåren varme Dekningsgrad 20-50% Illustrasjon: Kim Brandtenberg

7 Kilde: Inger Andresen, 2008

8 Bruk av solstrøm og solvarme
Solfangere: m2 per 1000 innbyggere Solceller til nett: m2 per 1000 innbyggere * Solinnstråling, kWh/m2 (horisontal) eksempel Göteborg: kWh/m2 (vinkel) 1000 i Sverige 1000 i Norge Solfangere: ,5 m2 per 1000 innbyggere Solceller til nett: 0,1 m2 per 1000 innbyggere * Solinnstråling, kWh/m (horisontal) eksempel Oslo: kWh/m2 (vinkel) Solfangere: m2 per 1000 innbyggere Solceller til nett: m2 per 1000 innbyggere * Solinnstråling, kWh/m2 (horisontal) eksempel København: kWh/m2 (vinkel) 1000 i Danmark * Benyttet omregningsfaktor PV: 150 Wp /m2 Kilder: Solar Heat Worldwide, SHC IEA (2013) Global market outlook for photovoltaics , EPIA (2013)

9 Dagens rammevilkår utløser ikke markedet
Solvarme fra solfangere (Enova): Husholdninger: 20 % opp til kr Næring: Program «varmesentraler utvidet»: Max. 80øre støtte / kWh fornybar varmeproduksjon Program «Støtte til eksisterende bygg»: Søknadsbasert. Støttenivå avhenger av type og mengde tiltak. Predefinerte satser: 300kWh/m2. 67øre/kWh (?) Program «Støtte til ny energi – og klimateknologi»: Opp til 50 % støtte. Innovasjonsgrad og spredningseffekt. Dersom kWh/år for kr investering *: kr støtte = 10 % * Optimistisk, siden Akershus Energipark: 4 GWh/30 MNOK Best å kombinere solvarme med andre (lønnsomme) tiltak? Ifølge Enova ofte % støtte Til sammenligning: Varmepumpe eller biokjel får investeringsstøtte opp til 40 % gjennom «Program varmesentral forenklet» (også maksimalt støttenivå kr/kW)

10 Dagens rammevilkår utløser ikke markedet
Solstrøm fra solceller: Ingen ordninger El-sertifikater er ikke egnet

11 Økende interesse for solenergi
Drivere: Krav i TEK10, nye TEK15 Minst 40 % av et byggs varmebehov må dekkes av andre energikilder enn direktevirkende strøm og fossilt brensel Energimerking Solfangere påvirker oppvarmingskarakteren (fargeskala mot grønn) Solceller og solfangere påvirker energikarakteren (karakterskala mot A) Nullenergihus og plusshus Miljøbevisste byggeiere

12

13 Solvarme i Akershus Energipark, Lillestrøm
Solvarmeanlegg Over 4 GWh varme per år Ca 7 MW kapasitet m2 plane solfangere

14 Nye «Norges største» solcelleanlegg
Oktober 2013: Låven på Campus Evenstad 470 m2 solceller Rundt kWh/år Til nå: Oseana kunst- og kultursenter 463 m2 solceller Rundt kWh / år Ca. november 2013: Plusshus Kjørbo 1556 m2 solceller Rundt kWh/år 2013/2014: Økern sykehjem Rundt kWh/år

15 Gode rammevilkår gir raske resultater
Solceller i Danmark: Årlig installasjon var 25 ganger høyere i 2012 (430 MWp) enn i 2011 (7 MWp) Når markedsvolumet øker går kostnadene ned Erfaringer fra Sverige, Danmark og Tyskland

16 I Tyskland er dagens pris for et ferdig solcelleanlegg kun
33 % av prisen i 2006 Ref: German Solar Industry Association

17 Ved hver dobling av installert solfangerareal i EU har kostnadsreduksjonen vært 23 %
Ref: Strategic Research and Innovation Agenda for Renewable Heating & Cooling, EU RHC-platform 2013

18 Hva trengs i Norge? Solenergi er en smart løsning for miljøriktige bygg, men må bli billigere i Norge 40 % investeringsstøtte vil utløse et marked Husholdninger: Solceller og solfangere bør inkluderes i ny skattefradragsordning (30 % skattefradrag er foreslått) Yrkesbygg: Innføre 40 % investeringsstøtte til solceller og solfangere, gjennom Enova

19 Hvordan oppnå dette sammen?
Vi vil gjerne ha innspill! Medlemsforum tirsdag 26.november Økt tyngde dersom mange står sammen Aktuelt å bli medlem?

20 Takk for meg!


Laste ned ppt "Rammebetingelser for solenergi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google