Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rammebetingelser for solenergi Seminar om solceller - ZenN Mandag 18. november Omsorgsbygg Generalsekretær Åse Lekang Sørensen Norsk solenergiforening.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rammebetingelser for solenergi Seminar om solceller - ZenN Mandag 18. november Omsorgsbygg Generalsekretær Åse Lekang Sørensen Norsk solenergiforening."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rammebetingelser for solenergi Seminar om solceller - ZenN Mandag 18. november Omsorgsbygg Generalsekretær Åse Lekang Sørensen Norsk solenergiforening www.solenergi.no

2 •En ikke-kommersiell organisasjon som arbeider for økt kunnskap om, og økt bruk av solenergi •Samlende miljø – tverrfaglig kontakt •Energi-, nærings- og forskningspolitikk •Informasjon og kunnskapsformidling •Nyhetsbrevet Solgløtt •www.solenergi.no •Solenergidagen, European Solar Days, div arrangement •Norsk seksjon av International Solar Energy Society •Både enkeltpersoner, organisasjoner og firmaer kan være medlemmer •>200 medlemmer, hvorav 35 er bedriftsmedlemmer Norsk solenergiforening

3 Denne presentasjonen •Litt om solenergi •Dagens rammebetingelser i Norge •Bedre rammebetingelser – hva og hvorfor

4 Solstrøm og solvarme  Solceller (PV) - strøm  Silisium (~85 %)  Tynnfilm (~15 %)  Konsentrator  Solfangere - varme  Plane solfangere  Vakuumrør  Luftsolfangere  Passiv solvarme

5 Solceller Til batteri eller via vekselretter til nett

6 Solfangere  Varmtvann og romvarme  Total varmedekningsgrad opp til 50% på årsbasis  Tilleggsvarmekilde:  Bio, varmepumpe, gass, el, osv  Varmtvann  3-6 m 2  Dekningsgrad 40-60%  Kombianlegg  10-20 m 2  Vannbåren varme  Dekningsgrad 20-50% Illustrasjon: Kim Brandtenberg

7 Kilde: Inger Andresen, 2008

8 Bruk av solstrøm og solvarme Solfangere: 4,5 m 2 per 1000 innbyggere Solceller til nett: 0,1 m 2 per 1000 innbyggere * Solinnstråling, 971 kWh/m 2 (horisontal) eksempel Oslo: 1 208 kWh/m 2 (vinkel) 1000 i Norge Solfangere: 108 m 2 per 1000 innbyggere Solceller til nett: 467 m 2 per 1000 innbyggere * Solinnstråling, 989 kWh/m 2 (horisontal) eksempel København: 1 164 kWh/m 2 (vinkel) 1000 i Danmark Solfangere: 49 m 2 per 1000 innbyggere Solceller til nett: 13 m 2 per 1000 innbyggere * Solinnstråling, 934 kWh/m 2 (horisontal) eksempel Göteborg: 1 105 kWh/m 2 (vinkel) 1000 i Sverige * Benyttet omregningsfaktor PV: 150 W p /m 2 Kilder: Solar Heat Worldwide, SHC IEA (2013) Global market outlook for photovoltaics 2013-2017, EPIA (2013)

9 Dagens rammevilkår utløser ikke markedet  Solvarme fra solfangere (Enova):  Husholdninger: 20 % opp til 10 000kr  Næring:  Program «varmesentraler utvidet»: Max. 80øre støtte / kWh fornybar varmeproduksjon  Program «Støtte til eksisterende bygg»: Søknadsbasert. Støttenivå avhenger av type og mengde tiltak. Predefinerte satser: 300kWh/m 2. 67øre/kWh (?)  Program «Støtte til ny energi – og klimateknologi»: Opp til 50 % støtte. Innovasjonsgrad og spredningseffekt. Dersom 62 500 kWh/år for 500 000 kr investering *: 50 000 kr støtte = 10 % * Optimistisk, siden Akershus Energipark: 4 GWh/30 MNOK Best å kombinere solvarme med andre (lønnsomme) tiltak? Ifølge Enova ofte 10 - 30% støtte Til sammenligning: Varmepumpe eller biokjel får investeringsstøtte opp til 40 % gjennom «Program varmesentral forenklet» (også maksimalt støttenivå kr/kW)

10 Dagens rammevilkår utløser ikke markedet  Solstrøm fra solceller:  Ingen ordninger  El-sertifikater er ikke egnet

11 Økende interesse for solenergi  Drivere:  Krav i TEK10, nye TEK15  Minst 40 % av et byggs varmebehov må dekkes av andre energikilder enn direktevirkende strøm og fossilt brensel  Energimerking  Solfangere påvirker oppvarmingskarakteren (fargeskala mot grønn)  Solceller og solfangere påvirker energikarakteren (karakterskala mot A)  Nullenergihus og plusshus  Miljøbevisste byggeiere

12

13 Solvarmeanlegg • Over 4 GWh varme per år • Ca 7 MW kapasitet • 12.810 m 2 plane solfangere Solvarme i Akershus Energipark, Lillestrøm

14 Til nå: Oseana kunst- og kultursenter • 463 m2 solceller • Rundt 42.000 kWh / år Nye «Norges største» solcelleanlegg Oktober 2013: Låven på Campus Evenstad • 470 m2 solceller • Rundt 57.000 kWh/år Ca. november 2013: Plusshus Kjørbo • 1556 m2 solceller • Rundt 229.000 kWh/år 2013/2014: Økern sykehjem • Rundt 93.000 kWh/år

15 Gode rammevilkår gir raske resultater  Solceller i Danmark:  Årlig installasjon var 25 ganger høyere i 2012 (430 MW p ) enn i 2011 (7 MW p )  Når markedsvolumet øker går kostnadene ned  Erfaringer fra Sverige, Danmark og Tyskland

16 I Tyskland er dagens pris for et ferdig solcelleanlegg kun 33 % av prisen i 2006 Ref: German Solar Industry Association

17 Ved hver dobling av installert solfangerareal i EU har kostnadsreduksjonen vært 23 % Ref: Strategic Research and Innovation Agenda for Renewable Heating & Cooling, EU RHC-platform 2013

18 Hva trengs i Norge? Solenergi er en smart løsning for miljøriktige bygg, men må bli billigere i Norge 40 % investeringsstøtte vil utløse et marked Husholdninger:  Solceller og solfangere bør inkluderes i ny skattefradragsordning (30 % skattefradrag er foreslått) Yrkesbygg:  Innføre 40 % investeringsstøtte til solceller og solfangere, gjennom Enova

19 Hvordan oppnå dette sammen? •Vi vil gjerne ha innspill! •als@solenergi.noals@solenergi.no •Medlemsforum tirsdag 26.november •Økt tyngde dersom mange står sammen •Aktuelt å bli medlem? •www.solenergi.no/medlemskapwww.solenergi.no/medlemskap

20 Takk for meg! www.solenergi.no


Laste ned ppt "Rammebetingelser for solenergi Seminar om solceller - ZenN Mandag 18. november Omsorgsbygg Generalsekretær Åse Lekang Sørensen Norsk solenergiforening."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google