Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Devoldholmen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Devoldholmen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Devoldholmen

2 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Godt arbeid har resultert i at Devoldholmen er foreslått som stamnetthavn. Viktig for regionens næringsliv og befolkning. Kom vekst understreker viktigheten av havnas sterke posisjon. Innspill til arealutnyttelsen av Devoldholmen må sees i lys av dette.

3 Dette sier KNH: Kombinasjonsløsninger hvor synergi kan gi positive ringvirkninger for flere aktører. I et sentrumsutviklingsperspektiv bør området komme også andre til gode. Ønske om å fremme spennende byutvikling av tilliggende områder.

4 Hvorfor er Devoldholmen viktig for oss?
Skipstrafikk Regionens næringsliv Byens befolkning Utfordringen ligger i å kombinere havne- og byutviklingstiltak slik at det gir positiv effekt for alle parter.

5 Vi spør på bakgrunn av KNHs planer for Nordmørsterminalen:
Hva legger KNH i ”optimal utnyttelse av området”, og hva er gjort for å legge til rette for dette? Hva menes med ”spennende byutvikling av tilliggende områder”, og hva er gjort eller vil gjøres i henhold til dette? Hvilke planer for Devoldholmen vil gi et bedre og mer attraktivt tilbud til byens befolkning? Er dette kun for reisende? Hvordan kan havne- og byutviklingstiltak kombineres slik at det gir positiv effekt for både skipstrafikk, regionens næringsliv og byens befolkning? Snakker man her om ringvirkninger av havneaktivteten, eller har man konkrete planer for ”byutviklingstiltak” utover dette?

6 Porten til Kristiansund
Fornyelse av bygningsmassen nødvendig. Viktig å holde området rent og ryddig. Devoldholmen er førsteinntrykket og det bildet byens tilreisende sitter igjen med.

7 Arealutnyttelsen Hva skjer med tilkomstvei og parkering knyttet til dagens Bremsnesferge? Finnes det noe alternativ hvis ikke UK-fergen blir realisert?

8 Sentrumsperspektivet
Lav vitalitet i tradisjonelle handelsområder. Hvilken rolle spiller Devoldholmen med sine havne- og varebehandlingsfunksjoner i arbeidet for en vitalisering av sentrumsområdet?

9 Utredning? Har mulighetene for hvilken rolle Devoldholmen kan spille for eksempel i forhold til etableringsinteresse i sentrum blitt utredet? I tilfelle – hva er konklusjonen?

10 Hva med andre aktuelle planer for området?
Kulturhus? Høyskole? Andre?

11 Kom vekst mener: Vi må strekke oss veldig langt for å utnytte området til mer enn havn! Havneutvikling dreier seg i dette tilfellet også om en viktig del av utviklingen av et bysentrum – framtidig bruk av Devoldholmen handler om nettopp det. En bred gjennomgang av konsekvenser og muligheter knyttet til den ene eller andre bruken av området burde vært på plass – eller i det minste komme på plass nå. Større deler av Kristiansund sentrum må gjøres attraktivt for byens befolkning – herunder Devoldholmen.


Laste ned ppt "Devoldholmen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google