Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgruppen For-lang Røatunnel - Nå. Ved: Øystein Eckhoff Sander J

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgruppen For-lang Røatunnel - Nå. Ved: Øystein Eckhoff Sander J"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgruppen For-lang Røatunnel - Nå. Ved: Øystein Eckhoff Sander J
Arbeidsgruppen For-lang Røatunnel - Nå! Ved: Øystein Eckhoff Sander J. Tufte I samsvar med komiteens forventninger til dagens møte? Presentasjon for Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo kommune Oslo Rådhus Mandag 13. juni Klokken 1200

2 Målsetning Maksimere fokus på Alt. 2, lang tunnel i KUen relativt til andre alternativer Bevisstgjøring rundt fordeler og tilgjengelige midler for Alt. 2 = sterke drivere Aksept for at kost-nytte er størst for Alt. 2 ’Hjulpen’ konklusjon til majoriteten av Røabeboere og andre interessenter

3 Arbeidsgruppen Dannet i kjølvannet av KUen
Jobber for realisering av Alt. 2, lang tunnel Politisk uavhengig KU + reguleringsplan for Røa + ’trafikk over metningspunktet’ har økt bevisstheten rundt problemet Styrke engasjement og vedvarende fokus blant Røabeboere og andre interessenter for Alt. 2 og lang tunnel Har og vil søke støtte fra beboere og interessegrupper som Røa Vel, VA Bydelsutvalg, skolene, institusjoner, etc.

4 KUen og SVV anbefalinger
KUen – 5 alternativer Alt 2 synes på alle måter å være det beste Alt 4 og 5 knapt en forbedring for Røa – til og med forverring på viktige konsekvensområder SVV anbefaler Alt 4 og 5 (!?!) Funksjon av politisk klima + økonomiske rammebetingelser? (jmfr. Røatunnel ute av Nasjonal Transportplan )

5 ’Lys i tunnelen’ – Oslopakke 3
Allokerer midler til Røatunnel Ikke nevnt i KUen som premissefaktor Betyr at Alt 2. kan realiseres!!

6 Videre fremdrift Vi mener Alt 2 er godt nok utredet i KUen
Ytterligere utredninger ikke nødvendig Hvis tilfelle: Videre fremdrift?

7 Hvorfor Alt. 2, Lang Tunnel?
Miljøtunnel - til det beste for Røabeboere og andre brukere av Røa Beste løsning på lang sikt mht trafikk –og byutvikling (Oslo, Røa og Akershus, Bærum ) I harmoni med ’bymessig fortettet Røa’ Uforenelig med trafikkmaskin i bymessig fortettet Røa (vi må ha en løsning!)

8 Hvorfor Alt. 2 Lang Tunnel? forts.
Beste alternativ mht ikke-prissatte konsekvenser som nærmiljø (prissatte konsekvenser slår ut positivt hovedsakelig for Bærumspendlere) Har laveste ’sosiale kostnader’ mht rivninger av eiendommer (2 hus vs. 10 hus) Best for Røa for å bevare identitet og funksjon som bo –og handelssted Etter 20 års tålmodig venting bør Røa nå få tunnel – en lang tunnel – som kan gi oss Røa tilbake!

9

10

11 Statistikk

12 Prissatte Konsekvenser Kost-Nytte Røatunnel

13 Ikke-Prissatte Konsekvenser


Laste ned ppt "Arbeidsgruppen For-lang Røatunnel - Nå. Ved: Øystein Eckhoff Sander J"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google