Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsgruppen For-lang Røatunnel - Nå! Ved: Øystein Eckhoff Sander J. Tufte Presentasjon for Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo kommune Oslo Rådhus Mandag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsgruppen For-lang Røatunnel - Nå! Ved: Øystein Eckhoff Sander J. Tufte Presentasjon for Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo kommune Oslo Rådhus Mandag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsgruppen For-lang Røatunnel - Nå! Ved: Øystein Eckhoff Sander J. Tufte Presentasjon for Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo kommune Oslo Rådhus Mandag 13. juni Klokken 1200

2 Målsetning •Maksimere fokus på Alt. 2, lang tunnel i KUen relativt til andre alternativer •Bevisstgjøring rundt fordeler og tilgjengelige midler for Alt. 2 = sterke drivere • Aksept for at kost-nytte er størst for Alt. 2 •’Hjulpen’ konklusjon til majoriteten av Røabeboere og andre interessenter

3 Arbeidsgruppen •Dannet i kjølvannet av KUen •Jobber for realisering av Alt. 2, lang tunnel •Politisk uavhengig •KU + reguleringsplan for Røa + ’trafikk over metningspunktet’ har økt bevisstheten rundt problemet •Styrke engasjement og vedvarende fokus blant Røabeboere og andre interessenter for Alt. 2 og lang tunnel •Har og vil søke støtte fra beboere og interessegrupper som Røa Vel, VA Bydelsutvalg, skolene, institusjoner, etc.

4 KUen og SVV anbefalinger •KUen – 5 alternativer •Alt 2 synes på alle måter å være det beste •Alt 4 og 5 knapt en forbedring for Røa – til og med forverring på viktige konsekvensområder •SVV anbefaler Alt 4 og 5 (!?!) –Funksjon av politisk klima + økonomiske rammebetingelser? (jmfr. Røatunnel ute av Nasjonal Transportplan 2006-2015)

5 ’Lys i tunnelen’ – Oslopakke 3 •Allokerer midler til Røatunnel •Ikke nevnt i KUen som premissefaktor •Betyr at Alt 2. kan realiseres!!

6 Videre fremdrift •Vi mener Alt 2 er godt nok utredet i KUen •Ytterligere utredninger ikke nødvendig •Hvis tilfelle: Videre fremdrift?

7 Hvorfor Alt. 2, Lang Tunnel? •Miljøtunnel - til det beste for Røabeboere og andre brukere av Røa •Beste løsning på lang sikt mht trafikk –og byutvikling (Oslo, Røa og Akershus, Bærum ) •I harmoni med ’bymessig fortettet Røa’ •Uforenelig med trafikkmaskin i bymessig fortettet Røa (vi må ha en løsning!)

8 Hvorfor Alt. 2 Lang Tunnel? forts. •Beste alternativ mht ikke-prissatte konsekvenser som nærmiljø (prissatte konsekvenser slår ut positivt hovedsakelig for Bærumspendlere) •Har laveste ’sosiale kostnader’ mht rivninger av eiendommer (2 hus vs. 10 hus) •Best for Røa for å bevare identitet og funksjon som bo – og handelssted •Etter 20 års tålmodig venting bør Røa nå få tunnel – en lang tunnel – som kan gi oss Røa tilbake!

9

10

11 Statistikk

12 Prissatte Konsekvenser Kost-Nytte Røatunnel

13 Ikke-Prissatte Konsekvenser


Laste ned ppt "Arbeidsgruppen For-lang Røatunnel - Nå! Ved: Øystein Eckhoff Sander J. Tufte Presentasjon for Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo kommune Oslo Rådhus Mandag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google