Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Internasjonale aktører redefinerer markedet Torstein Olsen direktør PT 13. november 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Internasjonale aktører redefinerer markedet Torstein Olsen direktør PT 13. november 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Internasjonale aktører redefinerer markedet Torstein Olsen direktør PT 13. november 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

2 Formålsparagrafen i ekomloven Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester og gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon. 2 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

3 Kunden Fra nasjonale til globale ekomaktører? 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

4 Kunden Aktørbildet Tjenestetilbydere Nettilbydere

5 Forpliktelser som gjelder noen tilbydere 1.Registreringsplikt 2.Gebyrkrav til PT 3.Krav til kvalitet, sikkerhet og beredskap 4.Samtrafikksforpliktelser 5.Kommunikasjonsvern – sletting og sikring av trafikkdata, lokaliseringsdata og andre abonnementsdata 6.Taushetsplikt 7.Leverings- og avtalevilkår 8.Anrop til nødmeldingstjeneste og geografisk lokalisering av nødanrop 9.Tilsyn og sanksjoner > internkontroll- pålegg om retting 10.Stenging, mulkt overtredelsesbøter 5 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

6 Forpliktelser for tilbydere med SMP  Ekomloven kapittel 3 – Definere relevant marked (ekomloven § 3-2) – Analysere markedet. Eventuelt utpeke tilbyder(e) med sterk markedsstilling (SMP) (ekomloven § 3-3) – Pålegge forholdsmessige forpliktelser (egnede og nødvendige) på tilbyder(e) som har sterk markedsstilling (ekomloven § 3-4)  Ekomloven kapittel 4, jf. § 3-4: – Tilgang til nett og tjenester (ekomloven §§ 4-1 til 4-5) – Transparens (ekomloven § 4-6) – Ikke-diskriminering (ekomloven § 4-7) – Prisregulering og kostnadsregnskap (ekomloven § 4-9) – Regnskapsmessig skille (§ 4-8) 6 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

7 Tjenestekonkurransen Store, internasjonale aktører konkurrerer i hovedsak på tjenestelaget (OTT-tjenester, innhold, etc.) –Skaper dette behov for å definere internasjonale markeder? –Klarer nasjonale netteiere å hevde seg i en slik konkurranse? –Skaper slik konkurranse behov for mer eller mindre regulering? Eksempel: –Mobil VoIP (Skype o.l.) fremstilles som en trussel for mobiloperatørene –Hva skjer? Nye, datasentriske prisplaner løser problemet Hva skaper best grunnlag for innovasjon? –Fravær av regulering? –Størrelse? Tjenester blir i større grad globale, men er avhengige av nett som er lokale/nasjonale for å kunne leveres –Reduseres behovet for å regulere tjenester? –Eks: Tilgang til nødnummer fortsatt viktig, men kanskje ikke behov for å fortsatt regulere tonesignalering eller sperring av anonyme anrop? 7 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

8 Regulering av nett/infrastruktur Sentrale deler av ekomreguleringen er rettet mot nett/infrastruktur –Reguleringen av tilbydere med sterk markedsstilling er innrettet for å sikre grossisttilgang til nett, for derigjennom å skape grunnlag for konkurranse på nett og tjenester –Krav til kvalitet, sikkerhet, beredskap –Samtrafikk og sammenknytning av nett, alle-til-alle-kommunikasjon Fremveksten av internasjonale aktører på tjenestesiden reduserer ikke behovet for regulering av nett/infrastruktur –Fremveksten av internasjonale tjenester øker samfunnets avhengighet av infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon –Økt behov for å sikre at vi har en robust infrastruktur –Fortsatt behov for å sikre konkurranse på grunnleggende tilgang til faste og mobile bredbåndsnett slik at alle husholdninger og bedrifter er sikret nettilgang på rimelige vilkår 8 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

9 Hva gjør PT? BEREC-prosjekter for 2015 – OTT og det regulatoriske rammeverket Potensielle endringer i verdikjedene for Internett Digitale forretningsmodeller Nye markeder i det digitale økosystemet? OTT-aktører og forholdet til det gjeldende rammeverket – OTT- indikatorer Verktøy for å identifisere sluttbrukernes bruk og etterspørsel etter OTT-tjenester –Nettnøytralitet Flere nettnøytralitetsprosjekter har sider mot OTT Samarbeid på tvers av arbeidsgrupper i BEREC 9 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

10 Utfordringer til bransjen Store, internasjonale aktører strømmer på med nye tjenester –Hvordan påvirker det sårbarheten i det norske samfunnet dersom vi gjør oss avhengig av slike tjenester? –Truer de internasjonale aktørene eksistensen/inntektsgrunnlaget for aktører i det norske ekommarkedet? –Hva er problemet? Er det noe problem? –Hva kan PT eventuelt gjøre noe med? –Er det andre myndighetsorganer som bør komme på banen i tillegg eller istedenfor PT? –Trengs det mindre eller endret regulering? Hva skal i så fall tas bort eller endres? –Trengs det mer regulering? I så fall hva? PT arrangerer faglig dypdykk 28. november i Oslo med tema «Teknisk-regulatorisk utvikling» –Kom gjerne med svarene der, eller skriftlig i forkant eller etterkant av dypdykket 10 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

11 11

12 Takk for oppmerksomheten! 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet


Laste ned ppt "Internasjonale aktører redefinerer markedet Torstein Olsen direktør PT 13. november 2014 1. januar 2015 endrer PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google