Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølging og rapportering fra prosjekter Puls prosjektledersamling 29. - 30. april 2003 Randi Aarekol Basmadjian og Dag Børke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølging og rapportering fra prosjekter Puls prosjektledersamling 29. - 30. april 2003 Randi Aarekol Basmadjian og Dag Børke."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Oppfølging og rapportering fra prosjekter Puls prosjektledersamling 29. - 30. april 2003 Randi Aarekol Basmadjian og Dag Børke

3 Oppfølging og rapportering fra prosjekter Forutsetninger for oppfølging Ny kontrakt Oppfølging Prosjektinfo

4 Oppfølging og rapportering fra prosjekter Forutsetninger for oppfølging Ny kontrakt Oppfølging Prosjektinfo

5 Forutsetninger for oppfølging Alle formaliteter på plass Prosjektplan med mål som er etterprøvbare Klare milepæler Knyttet til både faglig og økonomisk framdrift

6 Oppfølging og rapportering fra prosjekter Forutsetninger for oppfølging Ny kontrakt Oppfølging Prosjektinfo

7 Ny kontrakt Hva er nytt? Kontraktsvilkårene er tilpasset endrede rutiner for økonomisk og faglig rapportering Rettigheter til forskningsresultater er omformulert som følge av endring 1.1.2003 av ”Arbeidstakeroppfinnerloven”, skille mellom økonomisk og ideelle rettigheter er klargjort.

8 Ot.prp. Nr 67 2001-2002 Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven) endres slik at universiteter og høgskoler, dersom de ønsker det, får anledning til å overta retten til næringsmessig utnyttelse av patenterbare oppfinnelser gjort av ansatte ved institusjonen. Dette skjer gjennom å oppheve “lærerunntaket” i loven.

9 Ot.prp. Nr 67 2001-2002 Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven) endres slik at universiteter og høgskoler, dersom de ønsker det, får anledning til å overta retten til næringsmessig utnyttelse av patenterbare oppfinnelser gjort av ansatte ved institusjonen. Dette skjer gjennom å oppheve “lærerunntaket” i loven.

10 Ot.prp. Nr 67 2001-2002  Forskere må varsle institusjonen uten ugrunnet opphold dersom det foreligger et forskningsresultat eller en oppfinnelse som kan antas å være patenterbar  Forskerne har fortsatt retten til å publisere.(Må benyttes innen ett år etter varsling)  Eventuell økonomisk avkastning fra oppfinnelser fordeles mellom forsker, forskningsmiljø og institusjon(Rimelig fordeling)  Ved ekstern finansiering av forskningsprosjekter må rettighetsforholdet avklares gjennom separate avtaler mellom institusjon, finansieringskilde og forsker, forut for prosjektets oppstart.

11 Ot.prp. Nr 67 2001-2002 Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven) endres slik at universiteter og høgskoler, dersom de ønsker det, får anledning til å overta retten til næringsmessig utnyttelse av patenterbare oppfinnelser gjort av ansatte ved institusjonen. Dette skjer gjennom å oppheve “lærerunntaket” i loven.

12 Ot.prp. Nr 67 2001-2002  Forskere må varsle institusjonen uten ugrunnet opphold dersom det foreligger et forskningsresultat eller en oppfinnelse som kan antas å være patenterbar  Forskerne har fortsatt retten til å publisere.(Må benyttes innen ett år etter varsling)  Eventuell økonomisk avkastning fra oppfinnelser fordeles mellom forsker, forskningsmiljø og institusjon(Rimelig fordeling)  Ved ekstern finansiering av forskningsprosjekter må rettighetsforholdet avklares gjennom separate avtaler mellom institusjon, finansieringskilde og forsker, forut for prosjektets oppstart.

13 Ot.prp. Nr 67 2001-2002 Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven) endres slik at universiteter og høgskoler, dersom de ønsker det, får anledning til å overta retten til næringsmessig utnyttelse av patenterbare oppfinnelser gjort av ansatte ved institusjonen. Dette skjer gjennom å oppheve “lærerunntaket” i loven.

14 Ot.prp. Nr 67 2001-2002  Forskere må varsle institusjonen uten ugrunnet opphold dersom det foreligger et forskningsresultat eller en oppfinnelse som kan antas å være patenterbar  Forskerne har fortsatt retten til å publisere.(Må benyttes innen ett år etter varsling)  Eventuell økonomisk avkastning fra oppfinnelser fordeles mellom forsker, forskningsmiljø og institusjon(Rimelig fordeling)  Ved ekstern finansiering av forskningsprosjekter må rettighetsforholdet avklares gjennom separate avtaler mellom institusjon, finansieringskilde og forsker, forut for prosjektets oppstart.

15 Utfordringer for Forskningsrådet: Forskningsrådet må følge implementeringen av lovendringen i U&H-sektoren og sørge for at våre strategier og avtaler fanger opp hensikten med lovendringen på en tilfredsstillende måte. Lovendringen vil i stor grad berøre Forskningsrådet både mht. strategi- implikasjoner, virkemiddelutforming og forholdet til kontraktspartnere. Internt IPR - forum etableres.

16 Oppfølging og rapportering fra prosjekter Forutsetninger for oppfølging Ny kontrakt Oppfølging Prosjektinfo

17 Oppfølging Framdriftsrapporter (Art. 7.2 i avtaledokumentet) To rapporteringstidspunkter 1. juni (1. halvårsrapportering) enkelt avkrysningsskjema 1. desember (2. halvårsrapportering) enkelt avkrysningsskjema og resultatrapport

18 Oppfølging Økonomisk (Art. 7.1 i avtaledokumentet) Tre utbetalinger pr. år 1. april (automatisk 1/3 av årets bevilgning) 1. august (automatisk 1/3 av årets bevilgning) Siste utbetaling etter innsendt prosjektregnskapsrapport (frist 1. februar) Nytt: Trenger ikke revisorbekreftelse

19 Oppfølging Øvrig rapportering Sluttrapport Sendes inn når prosjektet avsluttes Artikkel 8 i avtaledokumentet ”I tillegg til rapportering som fremgår av artikkel 7 i avtaledokumentet, forbeholder Forskningsrådet seg retten til å be om utdypet faglig og økonomisk rapportering etter eget initiativ i løpet av prosjektperioden”

20 Oppfølging og rapportering fra prosjekter Forutsetninger for oppfølging Ny kontrakt Oppfølging Prosjektinfo

21 Presentasjon på hjemmesiden til Puls Egne web-sider Tipse oss ved medieomtale Kortfattet lysark (power point) presentasjon Deltagelse i interne prosjektmøter Ønsker å motta møtereferat Informasjonen må holdes oppdatert


Laste ned ppt "Oppfølging og rapportering fra prosjekter Puls prosjektledersamling 29. - 30. april 2003 Randi Aarekol Basmadjian og Dag Børke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google