Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen Advokat Per Conradi Andersen Hvordan sikrer arbeidsgiver sine rettigheter når ansatte eller innleide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen Advokat Per Conradi Andersen Hvordan sikrer arbeidsgiver sine rettigheter når ansatte eller innleide."— Utskrift av presentasjonen:

1 bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen Advokat Per Conradi Andersen Hvordan sikrer arbeidsgiver sine rettigheter når ansatte eller innleide konsulenter gjør en oppfinnelse?

2 bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen NOEN PROBLEMSTILLINGER •Arbeidsgivers behov for å beholde resultatet av egne investeringer og ansattes arbeid •Behov for hemmelighold? •Skillet mellom ansatte og innleide konsulenter/kontraktører •Avgrensning mot know how og gode løsninger

3 bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen ANSATTES OPPFINNELSER •Hva er en oppfinnelse? – grensen mellom de gode ideer og patenterbar teknologi, forholdet til patentlovens § 2 a)Noe nytt b)Som skiller seg vesentlig fra det kjente (går utover hva den alminnelige fagmann på området ville kommet frem til)

4 bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen ANSATTES OPPFINNELSER •Lov om arbeidstakeroppfinnelser –Hvem omfattes av loven? –Lovens tre kategorier i § 4 avgjør arbeidsgivers rettigheter: 1.”har forsknings- eller oppfinnervirksomhet som sine vesentligste arbeidsoppgaver”, ”resultat av konkret oppgave” = full overføring til arbeidsgiver 2.”blitt til i annet samband med tjenesten” = utnyttelsesrett og fortrinnsrett til erverv 3.”blitt til uten samband med tjenesten” = fortrinnsrett til utnyttelse Oppfinnelsens tilknytning til arbeidstakers oppgaver og arbeidsgivers virksomhet

5 bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen ANSATTES OPPFINNELSER •Lovens varslingskrav, hvem varsler hvem, når og hvordan? 1)Skriftlig melding fra oppfinneren ”uten unødig opphold” 2)Skriftlig krav fra arbeidsgiver om erverv innen 4 måneder

6 bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen ANSATTES OPPFINNELSER •Godtgjørelse til oppfinneren, hvem er han og hva har han krav på –”krav på rimelig godtgjøring” •Se hen til lønn og mulige andre goder, oppfinnelsens verdi, arbeidsgivers rettigheter m.v. –De ulike trinn og praksis –Tvisteløsningsmekanismer – nemnd og domstol

7 bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen INNLEIDE KONSULENTERS STILLING •Hva gjør vi når lov om arbeidstakeroppfinnelser ikke får anvendelse? –Avtale! –Markedsføringsloven § 25 og § 28 –Straffeloven (1902) §§ 294, 405a –Ny straffelov (2005) §§ 207, 208, 209, 121

8 bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen HVA GJØR ARBEIDSGIVER NÅR ANSATTE OG KONSULENTER KJØRER SITT EGET LØP? •Problemet med å få fastslått eiendomsretten •Arbeidsgivers ønsker; hemmelighold eller publisert enerett gjennom patent? •Hvordan stanse arbeidstaker eller konsulent?

9 bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen OPPSUMMERING •Avtaler med ansatte og konsulenter •Rutiner •Vær ute i tide Bjerknes Wahl-Larsen AS Kronprinsensgt. 5 0251 Oslo Telefon: 22 01 06 70 Telefaks: 22 01 06 71 www.bwjus.no


Laste ned ppt "Bjerknes a d v o k a t f i r m a m n a wahl-larsen Advokat Per Conradi Andersen Hvordan sikrer arbeidsgiver sine rettigheter når ansatte eller innleide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google