Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Case: Osman SEVU-PPT Kirsten M. Bjerkan. Bakgrunnsinformasjon Osman er født i Norge av somaliske foreldre Bor sammen med sin mor og to yngre søsken Ble.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Case: Osman SEVU-PPT Kirsten M. Bjerkan. Bakgrunnsinformasjon Osman er født i Norge av somaliske foreldre Bor sammen med sin mor og to yngre søsken Ble."— Utskrift av presentasjonen:

1 Case: Osman SEVU-PPT Kirsten M. Bjerkan

2 Bakgrunnsinformasjon Osman er født i Norge av somaliske foreldre Bor sammen med sin mor og to yngre søsken Ble meldt til PP-tjenesten av helsestasjonen da han var fire år Da hadde han ikke begynt å lære norsk, og hadde få ord på somali Han fikk barnehageplass med spesialpedagogisk tilbud, men hadde så stort fravær at det var vanskelig å få noe kontinuitet i arbeidet

3 Utredning ved skolestart viste Normal hørsel Nonverbal IQ (Leiter-R) innenfor normalområdet Nonverbal og verbal IQ (WPPSI-III) under normalområdet Norsk språk (TROG-2, BPVS II og Språk 6-16) betydelig under det som er forventet for alder Han hadde fortsatt ikke et funksjonelt språk, verken på somali eller norsk

4 Hypotese ved skolestart Språkvansker? Eller svake språklige ferdigheter pga understimulering?

5 Det er flere somaliske elever i klassen til Osman, og de har tospråklig lærer Osman får tett oppfølging med språkstimulering på både morsmål og norsk

6 Tospråklig utredning våren i første klasse BPVS II: Innenfor normalområdet på begge språk, noe bedre på morsmål enn på norsk TROG-2: Under normalområdet på begge språk Språk 6-16: Ordspenn: bra på begge språk Setningsminne: dårlig på begge språk Begreper: under normalområdet på begge språk, best på somali Han har svak fonologisk bevissthet og strever med bokstavinnlæring

7 Adferd på skolen – Osman er urolig og ukonsentrert – Han virker lite motivert – Tar ofte en klovnerolle

8 Hypotese og tiltak Fortsatt usikkert om Osman har språkvansker eller er dårlig stimulert Anbefalte tiltak Fortsette med tospråklig fagopplæring Begrepslæring Jobbe grundig med fonologisk bevissthet og begynnende leseopplæring

9 Ny tospråklig utredning våren i andre klasse Osman skårer nå innenfor normalområdet på samtlige tester – Han bøyer substantiv i flertall og bestemthet (men har ikke alltid riktig genus), han har tempusbøying av verb og samsvarsbøying adj + subst (et stort hus) – Eksempel på ytring: I friminuttet jeg spilla fotball med Adir

10 Adferd i klassen – Han har blitt roligere i klassen og virker mer interessert, og er ikke lenger klassens klovn – Han deltar i muntlige aktiviteter – Han kan de fleste bokstavene og er i ferd med å knekke lesekoden

11 Konklusjon Osman har gjort store fremskritt både språklig og adferdsmessig Regelmessig stimulering på begge språk og god tilrettelegging på skolen har hatt en positiv effekt Den forsinkede utviklingen skyldtes sannsynligvis ikke en språkvanske


Laste ned ppt "Case: Osman SEVU-PPT Kirsten M. Bjerkan. Bakgrunnsinformasjon Osman er født i Norge av somaliske foreldre Bor sammen med sin mor og to yngre søsken Ble."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google