Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene

2 Da registrering av arbeidstidsavvik startet sommeren 2012, rapporterte vi 5 000 – 6 000 avvik pr måned, noe som tilsvarte ca. 5 % av vaktene. I september 2014 rapporterer vi avvik tilsvarende ca. 2 % av vaktene.

3 Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene
august og september 2014

4 OK 75 % av alle registrerte avvik i september er på ubekvem tid
En hendelse kan gi opptil 6 avvik De fleste avvik forekommer blant sykepleiere Den hyppigst oppgitte avviksårsaken «mangel på nødvendig kompetanse» OK

5 Det er størst risiko knyttet til avvik fra bestemmelsene om hviletid og sammenhengende arbeidstid.
For lange vakter og for lite hvile mellom vaktene kan innebære en risiko både for arbeidstakernes helse og for pasientsikkerhet.

6 Hva skal til for at sykehuset skal kunne etterleve arbeidstidsbestemmelsene?
Økonomiske rammer Lov- og avtaleverk Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft Ledelse og styring

7 Innstilling Arbeidet med å nå målet om at det ikke skal forekomme avvik fra arbeidstidsbestemmelsene, videreføres med følgende nye tiltak: Gjennomføre tiltaksplan etter internrevisjon av aktivitets- og bemanningsplanlegging. Legge aktivitets- og bemanningsplanlegging inn som et fast punkt i klinikkvise gjennomganger. Utvide tilbudet fra Bemanningssenteret. Foreta en grundig gjennomgang av alle registrerte avvik i september 2014 som grunnlag for å gi en mer presis vurdering av hva som skal til for å nå 0-visjonen. Styret ber om at administrerende direktørs vurdering av hva som skal til for å nå målet om at det ikke skal forekomme avvik fra arbeidstidsbestemmelsene, legges fram i en egen sak i februar 2015.

8 Arbeidstid i henhold til AML Kap.10
Alminnelig arbeidstid AML § 10-4 Avtale om gjennomsnitts- beregning Aml §10-5 Daglig og ukentlig arbeidsfri Aml § 10-8 Avtale med tillitsvalgte § 10-8, 3 I løpet av 24 timer 9 timer 10 timer 11 timer sammenhengende 8 timer sammenhengende arbeidsfri I løpet av 7 dager 40 timer 37,5 t/u 48 timer (54 timer, i en perioden på 8 uker) 35 timer sammenhengende 28 timer Sammenhengende arbeidsfri I løpet av 7 dager (turnusarbeider) 38 timer 35,5 – 33,6

9 Rammer for overtid i henhold til AML Kap.10
Overtid i løpet av syv dager Overtid i løpet av fire uker Samlet arbeidstid i løpet av 24 timer Samlet arbeidstid i løpet av sju dager* Samlet tillatt overtid Pålagt overtid 10 t 25 t 13 t 48 t (kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, § 10-6, 8) 200 t per år Skriftlig avtale m/tillitsvalgte må foreligge 15 t § (5) 40 t 16 t § (9) §10- 5 (2) 300 t per år Tillatelse fra arbeidstilsynet i løpet av 26 uker 20 t 200 t per 26 uker

10 Overenskomst A2 Spekter-Helse og Den norske legeforening:
§ 3.2 Alminnelig arbeidstid: Minst 20 timer i gjennomsnitt pr uke skal legges i tiden – i ukens 5 første dager. Fra 1. januar 2015: , og til kl. 19 i enkelte tilfeller. »Leger som ikke går vakt kan i tillegg pålegges kveldsarbeid frem til kl i ukens 5 første dager inntil 1 gang per måned i gjennomsnitt.» § Vernebestemmelser: 60-timers regel (total arbeidstid per uke) 19-timers regel (sammenhengende arbeidstid i løpet av 24 timer) 28-timers regel (sammenhengende fritid i løpet av 7 dager) 8-timers regel (arbeidsfri mellom to arbeidsøkter)


Laste ned ppt "Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google