Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjørn Overland Dialogen betydning i kvalitetsvurdering Nasjonal konferanse for kvalitetsvurdering Hafjell: 15 – 16 januar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjørn Overland Dialogen betydning i kvalitetsvurdering Nasjonal konferanse for kvalitetsvurdering Hafjell: 15 – 16 januar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjørn Overland Dialogen betydning i kvalitetsvurdering Nasjonal konferanse for kvalitetsvurdering Hafjell: 15 – 16 januar 2009

2 Bjørn Overland Kvalitetsvurdering Dagens kultur, strukturer, prosesser og resultater A Ønsket kultur, strukturer, prosesser og resultater B Skoleutvikling/ aksjonslæring C

3 Bjørn Overland Gap-analyse Ønsket situasjon (M) Situasjon (S) Aksjon (T)

4 Bjørn Overland Vurdering av kvaliteter i egen organisasjon (Overland, 1997) Åpenhet for kritikk og læring Hindringer for refleksjon Evaluering og refleksjon i utviklingsprosjekter Samarbeid om å utvikle ny praksis Ledelsen skaper et klima for skoleutvikling Utvikling av skolen som lærende organisasjon

5 Bjørn Overland Signifikante forskjeller i vurdering Rektorgruppa og mellomledergruppa har ulike vurderinger Rektorene er mer positive enn mellomlederne Den profesjonelle samtalen i ledergruppene der rektorene og mellomlederne deltar, har ikke bidratt til en felles forståelse av dagens situasjon

6 Bjørn Overland HarmonikulturLæringskultur Forsvar mot informasjon Søker informasjon selv om den som kan vekke uro, kan vekke uro, føles truende føles truende eller pinlig eller pinlig Forsvarsrutiner Frihet og likeverdighet Styrke: å vinne kampe Styrke: mot til vurdering og refleksjon Antilærende samtale Lærende dialog Lav beredskap til kvalitetsvurdering Høy beredskap til kvalitetsvurdering og handling

7 Bjørn Overland Lærende dialog – ITP metoden Individuelt: Vurder situasjonen. Begrunn vurderingene. Skriv ned stikkord.Motiver deg til å fortelle det du vet, selv om du frykter å si det. Dialog i teamene: De individuelle vurderingene legges fram. Forsøk å komme fram til en vurdering som alle kan akseptere. Lag en oppsummering av dialogen. Husk: Det er tegn på styrke å føle sårbarhet og mot til vurdering.

8 Bjørn Overland Dialog i plenum: Teamene legger fram sine vurderinger. Reflekter sammen over hva som er sagt og hvordan vurderingene kan følges opp med handling.

9 Bjørn Overland Ha tro på at andre har stor evne til refleksjon og selvvurdering Husk at dine vurderinger kan bidra til å øke andres evne til å vurdere egne verdier, normer og grunnleggende antakelser. Denne evnene er svært viktig i et lærende fellesskap.


Laste ned ppt "Bjørn Overland Dialogen betydning i kvalitetsvurdering Nasjonal konferanse for kvalitetsvurdering Hafjell: 15 – 16 januar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google