Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”

2 Oppdrag til SNK Beskriv strukturen i et prosjekt for satsing på kultur og naturbasert turisme med utgangspunkt i Beskriv strukturen i et prosjekt for satsing på kultur og naturbasert turisme med utgangspunkt i –OLAVSARVEN ie. 1. Natur og kulturhistoriske forutsetninger 2. Slaget på Stiklestad – vendepunktet i historien 3. Konsekvensene – kjærnen i Olavsarven

3 Samhandlingsprogrammet for Trøndelagsfylkene og Trondheim kommune beskriver følgende tiltak som understøtter prosjektet: - Utvikling av strategier for en felles satsing på kultur- og opplevelsesnæringer. - Utvikling av strategier for en felles satsing på kultur- og opplevelsesnæringer. - Satsing på Trøndersk matkultur. - Satsing på Trøndersk matkultur. - Forsterke innhold og formidling av Olavsarven i aksen Stiklestad - Nidaros. - Forsterke innhold og formidling av Olavsarven i aksen Stiklestad - Nidaros. - Øke samarbeidet om arrangement knyttet til Olavsarven i regionen. - Øke samarbeidet om arrangement knyttet til Olavsarven i regionen.

4 Arbeide målrettet for å nå et større nasjonalt og internasjonalt publikum. Arbeide målrettet for å nå et større nasjonalt og internasjonalt publikum. Utvikle samarbeid mellom Santiago de Compostela og Nidaros/ Stiklestad. Utvikle samarbeid mellom Santiago de Compostela og Nidaros/ Stiklestad. Tilrettelegge for internasjonal pilegrimturisme og støtte pilegrimssenter i Trondheim og på Stiklestad. Tilrettelegge for internasjonal pilegrimturisme og støtte pilegrimssenter i Trondheim og på Stiklestad. Videreutvikle Olsokseminaret som arena for dialog om samfunn og kirke. Videreutvikle Olsokseminaret som arena for dialog om samfunn og kirke.

5 Målsetting Mål for hovedprosjekt: Mål for hovedprosjekt: - å etablere en hensiktsmessig funksjon i tilknytning til Stiklestad som foretar pakking og salg av reiselivprodukter med Olavsarven som plattform. - å etablere en hensiktsmessig funksjon i tilknytning til Stiklestad som foretar pakking og salg av reiselivprodukter med Olavsarven som plattform. Mål for forprosjekt: Mål for forprosjekt: - Fase 1 Produsere og distribuere pilotprodukter med grunnlag i kultur og naturbasert turisme ut fra Olavsarven for et nasjonalt og internasjonalt marked Produsere og distribuere pilotprodukter med grunnlag i kultur og naturbasert turisme ut fra Olavsarven for et nasjonalt og internasjonalt marked - Fase 2 Evaluere pilotproduktet og tilrettelegge for gjennomføring av Hovedprosjektet. Evaluere pilotproduktet og tilrettelegge for gjennomføring av Hovedprosjektet.

6 Prosjektgruppe Prosjektgruppe bestående av formidlingskompetanse og Salg/reiselivskompetanse fra noen av bedriftene som er involvert. Aktører fra destinasjonsfunksjonene på Innherred, Stjørdalsregionen og Trondheim. Prosjektgruppe bestående av formidlingskompetanse og Salg/reiselivskompetanse fra noen av bedriftene som er involvert. Aktører fra destinasjonsfunksjonene på Innherred, Stjørdalsregionen og Trondheim.

7 Prosjektledelse Styringsgruppe nasjonal satsing: Styringsgruppe nasjonal satsing:SNK Frostatingskommunene med 2 repr. OiFylkeskommunen. Styringsgruppe internasjonal satsing: Styringsgruppe internasjonal satsing:SNK Frostatingskommunene 1 repr. Frostatingskommunene 1 repr. Nidaros bispedømme Nidarosdomens Restaureringsarbeider Olavsfestdagene. Olavsfestdagene. Fylkeskommunene Fylkeskommunene

8

9 Framddrift Forprosjekt: Oppstart vår 2006 Forprosjekt: Oppstart vår 2006 Fase 1: 1,5 år Fase 1: 1,5 år Fase 2: 0,5 år Fase 2: 0,5 år Hovedprosjekt: Oppstart Hovedprosjekt: Oppstart Avsluttes Avsluttes

10 Budsjett Budsjett Kostnader Kostnader Rekruttering Rekruttering % Prosjektleder % Prosjektleder % prosjektmedarbeider % prosjektmedarbeider % koordinering Innherredsreg % koordinering Innherredsreg % koordinering Stjørdalsreg % koordinering Stjørdalsreg % koordinering Trondheim % koordinering Trondheim Kontoretablering/kontorhold Kontoretablering/kontorhold Reiser og opphold Reiser og opphold Konsulentressurser Konsulentressurser Prosjekteiernes egeninnsats Prosjekteiernes egeninnsats Presentasjonsmateriell Presentasjonsmateriell Visningsturer (nasj. Internasj) Visningsturer (nasj. Internasj) Messedeltakelser Messedeltakelser Kompetansehevende tiltak Kompetansehevende tiltak Møter Møter Div uforutsett Div uforutsett Totale kostnader Totale kostnader FinansieringRUP FinansieringRUP Internasj.prosjekt Stiklestad Internasj.prosjekt Stiklestad Prosjekteierne Prosjekteierne Total finansiering Total finansiering

11 Innstilling til vedtak: 1.Arbeidsutvalget tar opp med fylkeskommunen spørsmålet om finansiering av prosjektet ”Reisemål med Olavsarven som plattform” gjennom RUP. Prosjektets økonomiske rammer avklares nærmere. 2.Søknaden og gjennomføringen av reiselivsprosjektet baserer seg på de forutsetninger som går fram av saksframlegget 3.Frostating oversender formell henvendelse til SNK om å påta seg den rolle som er skissert i saken

12 Innstilling til vedtak: 1.Regionsamarbeid Frostating søker RUP om 4 mill i 2006, 3 mill i 2007 og 3 mill. i Søknaden og gjennomføringen av reiselivsprosjektet baserer seg på de forutsetninger som går fram av saksframlegget 3.Frostating oversender formell henvendelse til SNK om å påta seg den rolle som er skissert i saken


Laste ned ppt "Kultur og natrubasert turisme ”Reisemål med Olavsarven som plattform”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google