Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye fiske- reguleringer i elv og sjø 2010 - 2014 Fiskeforvalter Atle Kambestad Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga Voss, 20.10.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye fiske- reguleringer i elv og sjø 2010 - 2014 Fiskeforvalter Atle Kambestad Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga Voss, 20.10.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye fiske- reguleringer i elv og sjø 2010 - 2014 Fiskeforvalter Atle Kambestad Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga Voss, 20.10.09

2 Lakse- bestander i Hordaland

3

4 ●: noe påvirket. ●●: vesentleg påvirket. ●●●: sterkt påvirket/truet. VASSDRAG FORSURING REGULERING RØMT LAKS LAKSELUS Frøyset ● ● ●● ● Ekso ● ●● ●●● ● ● Vosso ● ●●● ●● Dale ●● ●● ●● ● ● Lone ● ● ● Arna ● ● ●●● ● ● Os ●●● ●● Tysse ●● ●● ●● ●● Steinsdal ●●● ●●● Granvin ●●● ●●● Eidfjord ●● ●●● ●●● Kinso ●●● ●●● Opo ●●● ●●● Jondal ● ● ●●● ●●● Hatteberg ●● ●●● ●●● Fjæra ● ●●● ●● Etne ● ●●● ●● Trusler mot de enkelte laksebestandene i Hordaland

5 Gytemålet vanligvis oppnådd

6 Årsaker til nedgang 2009 i Etneelva Flom 2005 Dårlige oppvekstvilkår i havet Lakselus

7

8 Hva må til? Fiskeriforvaltningen (FKD, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet) må innføre bærekraftprinsippet varslet av regjeringen Maks xx % rømt laks i gytebestandene, og xx lus pr sjøørret. Ikke ansamlinger av lakselusskadet sjøørret i elveosene Produksjonsstørrelsen justeres etter hvor godt en har oppnådd målene Varsel nå om at første justering vil komme om to år

9 Vitenskaplig råd for lakseforvaltning Lakseelver med fiske VASSDRAGFISKETIDGJ. OPPNÅDD GYTEMÅL SISTE 4 ÅR KONKLUSJON Etne01.06 – 10.0999 %OK Os01.06 – 15.0987 %Moderat redusere beskatning Lone15.06 – 15.0996 %OK Arna01.07 – 15.09100 %OK Dale01.07 – 15.09100 %OK

10 Vitenskaplig råd for lakseforvaltning Lakseelver uten fiske VASSDRAGPERIODEGJENNOMSNIT T OPPNÅDD GYTEMÅL Rosendal200830 % Opo200880 % Eio2008 50 % Granvin200897 % TysseSiste 4 årMaks 10 % Vosso0 % Ekso100 %

11 Lakseelver ikke behandlet i vitenskaplig råd VASSDRAGFISKEKONKLUSJON Frøyset15.6 - 15.9Usikker SteinsdalselvaFredet KinsoFredet JondalFredet Uskedal15.6 – 15.9Overbeskattet Fjæra15.7 – 15.9Sannsynlig overbeskattet

12 Føringer for fylkesmannens fiskereguleringer Ikke tillate fiske på bestander som ikke oppnår gytemålet Reguleringene skal bidra til å redusere andel rømt laks Ved >5% rømt laks skal det settes i verk tiltak Ved >20% må det settes i verk strenge tiltak Vurdere sosioøkonomiske forhold –Identifisere berørte parter og involvering av disse i prosessen –Identifisere alternative reguleringstiltak

13 Føringer for fylkesmannens fiskereguleringer forts. Bruke fisketid som hovedvirkemiddel Ytre ramme 01.06 – 31.08 Alternativer kun brukes etter forslag fra lokal forvaltning. Forutsetninger: –Reell fangstregulerende effekt –Rettighetshaverne godt organisert –Tilstrekkelig opplegg for oppfølging Eksempler: Kvoter, gjenutsetting –Videreføring av kvoter kun etter evaluering

14 Nasjonale laksevassdrag Vurdering av fiskeoppgang og beskatning midt i sesongen –Formalisert krav –Regneark Forhåndsavtalte reguleringstiltak i sesongen Fylkesmannen kan innføre slike krav også i andre vassdrag

15 Dynamisk lakseforvaltning Fordeler fremfor rigid regulering: Kunne beskatte i gode år, og oppnå gytemål også i dårlige Motsatt av sesongkvoter

16 Hva med sjøørret? Ekspertgruppe har gitt råd om redusert beskatning Men: Den generelle bestandsnedgang de siste tre år fra Rogaland til N-Trøndelag synes å ha snudd Likevel bestander som sliter pga lakselus. Må bl.a. vurdere midtre Hardangerfjord

17 Prosedyre og tidsplan Berørte parter involveres i prosessen (oktober). (Dette møtet + møte i regionalt fagråd 03.11 + lokale møter) Fylkesmannen sender forslag på høring 1.12. Høringsfrist ca 20.01 Vedtak 15.2

18 Regionalt fagråd for anadrome laksefisk i Hordaland NAVNORGANISASJON Anders HummelsundHordaland grunneigar- og sjølaksefiskarlag Asbjørn BorgeHordaland grunneigar- og sjølaksefiskarlag Inge SandvenFagråd for Daleelva Øyvind JakobsenEtne elveeigarlag Oddbjørn HellandBolstadelva grunneigarlag Alv Arne LyseNJFF, Hordaland Tore Henrik ØyeHordaland Bondelag Olav ValleOselvas eigarlag Gunnar ElnanEidfjord kommune Sven-Helge PedersenHardangerfjord villfisklag

19 ANDEL OPPDRETT 0-50 % AV GYTEMÅL 50-100 % AV GYTEMÅL OPPNÅDD GYTEMÅL 50-60 %Vosso (1994)Ekso (1995) Uskedalselva (1980) Jondalselva (1985) 40-50 %Rosendalselva (1980)Fjæra (1980) 30-40 %Eio (1996) Steinsdalselva (1985) 20-30 %Oselva (1980) * Granvinselva (1985) Kinso (1996) Etne (1980) * 10-20 %Tysseelva (1980)Opo (1996)Daleelva (1980) Frøyset (1995) (?) Storelva (1980) 0-10 %Loneelva (1980) Årstall markerer når oppdrettsfisk ble vanlig i elven * = For lang fisketid


Laste ned ppt "Nye fiske- reguleringer i elv og sjø 2010 - 2014 Fiskeforvalter Atle Kambestad Fylkesmannen i Hordaland, miljøvernavdelinga Voss, 20.10.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google