Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Press mot offentlig tjenestepensjon – hva nå? Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 8/9 – 2014 Stein Stugu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Press mot offentlig tjenestepensjon – hva nå? Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 8/9 – 2014 Stein Stugu."— Utskrift av presentasjonen:

1 Press mot offentlig tjenestepensjon – hva nå? Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 8/9 – 2014 Stein Stugu

2 Regnskapsreglene Hvordan føre politisk kamp mot at private stiftelser får definere premissene for pensjon? Er kostnadene med innskuddspensjon reelt lavere? Hvordan skal vi dreie oppmerksomhet mot at pensjon er vesentlig mer enn alderspensjon?

3 Særskilt problem stiftelser Eksempel Signo Vigo, stiftelse døve Nå, 34 millioner i egenkapital Med balanseføring, - 40 mill (DN 29/8 – 14) Nye regler vil berøre ca. 1000 stiftelser med 50 000 ansatte Ikke bare et pensjonsproblem – men også et strategisk problem – hva slags eiere vil vi ha? Stiftelser med offentlig tjenestepensjon har det historisk som et offentlig pålegg Har ikke da det offentlige et ansvar for kostnadene?

4 Hvor dyrt er egentlig offentlig tjenestepensjon? Hvor reell er kostnadsveksten framover? 2012 – kommunene betalte 28 mrd. i premie 2013 – premie 26 mrd. 2014 – anslag 31 mrd. 2015 – vekst på en halv milliard utover justering for lønns- og prisstigning

5 Vil kommunenes kostnader gå ned? Offentlig uførepensjon gjøres om til en nettoordning. Det vil si at uførepensjon fra henholdsvis folketrygd og tjenestepensjonsordningen beregnes hver for seg uten samordning. Utgiftene til uførepensjon i folketrygden vil gå klart opp, mens uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen vil gå klart ned. Staten betaler altså en større del av uførepensjonen, og de kommunale pensjonskostnadene til uførepensjon vil reduseres. (Prop. 95 S 2013-14, side 16) Levealder vil øke – trekker i motsatt retning Men – er dette tidspunktet for å gjøre gode vurderinger av framtidig kostnadsnivå?

6 Ny uføretrygd (nyspråk) – utløser et fordelingsproblem Uføretrygd NAV - 66 % av lønn, inntektsskatt 6 G Offentlig uførepensjon: 1.25 % av G –ikke over 6 % av inntektsgrunnlag 2.3 % opp til 6 G 3.69 % fra 6 G til 12 G Er det da rimelig med 2 % trekk på all lønn?

7 Avtale Virke – Fagforbundet – billigere pensjon? Kostnader nå i snitt 15-20 % av lønn Anslag – halvparten alderspensjon – halvparten andre ytelser:  ufør,  barn,  etterlatte,  Oppsatt rett tidligere ansatte  AFP Virke – innskudd (hybrid) 7 % fra første krone Samlede utgifter – 15 – 20 %?

8 Avtale Spekter – forbundene som organiserer orkester og teater Utrede ny pensjonsordning i løpet av året Åpenbart at regnskapsreglene er et av hovedproblemene Trolig også store kostnader knyttet til aldersammensetning

9 Ved privatisering skal kostnader og pensjon beregnes Tatt inn i hovedavtale mellom KS og Fagforbundet Synliggjør faktiske kostnader Synliggjør effekt på pensjon for ansatte Synliggjør hva som skjer med AFP Viktig redskap i videre arbeid

10 PBL – vekk fra ytelsespensjon Mekling neste uke Ønsker 5 % innskuddspensjon Utdanningsforbundet har fått beregnet effekt – dramatisk negative for den enkelte Regnskapsreglene drivkraft? Vanskelig å se at dette er viktig for små, ideelle barnehager – derimot for barnehagekonsernene

11 PBL – viderefører AFP Beregning av alder for første mulighet til uttak av AFP, forutsatt AFP som i privat sektor. Kilde; Storebrand, prosjekt for å vurdere AFP i private barnehager. Basert på barnehageansatte født fra 1949 til 1959. Billig – 0,6 % av lønn – bra for de ansatte

12 Kostnader pensjon barnehage Kommunale barnehagerIkke-kommunale, ordinære barnehager Personalkostnad årsverk539 633445 131 Pensjonskostnader årsverk 74 63122 822 Pensjon i % av årsverkkostnader 13,83 %5,13 % Lønn og utgifter til pensjon i offentlige barnehager sammenliknet med private, ordinære barnehager. Telemarkforskning, tall for 2012.

13 Vil PBLs kostnader gå ned? 5 % innskudd, i tillegg kostnader til andre elementer Trolig vil faktiske kostnader gå opp I dag tariffavtale i et stort flertall av private barnehager Riktignok noen med bare OTP – 2 % - men ikke mange nok til at det forklarer de lave kostnadene

14 Hvorfor kommer presset nå? Politisk motivert for å undergrave offentlig tjenestepensjon Endrede regler, gunstig tidspunkt – stor usikkerhet Mål for oss bør være å utsette forsøkene på endring Må reise de prinsipielle diskusjonene

15 Fordeling – hvem skal belønnes

16

17 Hva er pensjon? 30 – 65 – 66 Fordeling viktig AFP som tidligpensjon – ikke tilleggspensjon Pensjon inn i tariffavtalene OTP (2 %) for dårlig Prinsipper viktig – tekniske diskusjoner – ikke bra


Laste ned ppt "Press mot offentlig tjenestepensjon – hva nå? Forsvar Offentlig Pensjon Oslo 8/9 – 2014 Stein Stugu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google