Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer og muligheter ved utdanning i distriktet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer og muligheter ved utdanning i distriktet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer og muligheter ved utdanning i distriktet
Høgskolen i Finnmark - Avdeling for helsefag | 9613 Hammerfest | Besøksadresse: Elsa Semmelmannsvei 1 Tlf | Faks

2 I Finnmark fylke er det 19 kommuner, 13 er under 3000 innbyggere
Desentral virksomhet siden 1991 Avdeling helsefag ved Høgskolen i Finnmark skal tilby høyere utdanning og drive forskning og utviklingsarbeid på et høyt nivå og med utgangspunkt i regional problemforståelse og forskningsbasert undervisning. Vi er avhengig i fleksible løsninger – noe som tilsier at det er viktig at kommunene setter av kompetanse midler nettopp for å øke kompetansen i kommunen og er behjelpelig for tilrettelegging av ulikt utstyr! Høgskolen i Finnmark lang erfaring med desentral virksomhet - vi som høgskole har et ansvar for å serve de samfunnsoppdrag, som er å tilby kompetansehevingstiltak ut i fra det behovet fylkets helsetjeneste til en hver tid har. Vi har kjørt gjennom tidene ulike modell for desentral utdanning: Daværende Finnmark sykepleierhøyskole tok opp 12 studenter i Kirkenes alle uteksaminert i 1994, nytt kull i 1995 i Kautokeino – disse studentene var samlet en uke hvert semester i Hammerfest med det ordinære kullet! Lærere fra avdeling helsefag reiste opp til Kautokeino å underviste, etter hvert forgikk undervisningen via videokonferanse. Sykehuspraksis ble avviklet på våre to syke hus i Kirkenes og i Hammerfest. Kautokeino fikk da 12 nye samisktalende sykepleier. 2001 startet en desentral BA utdanning i tre kommuner, Berlevåg, Karasjok og Måsøy med 5 studenter i hver kommune. Lagt opp til samlinger på campus i Hammerfest - IKT, Videokonferanse og elektronisk klasserom ble brukt i stor grad brukt. En veileder i 20% stilling i hver hjemkommune og en fast koordinator fra avd. helsefag Våren 2008 var det over 100 søkere til desentral deltidsstudie over 4 årig BA utdanning i Lakselv , vi startet opp med 45 studenter fra 11 kommuner. + en fulltidskull i Hammerfest Høgskolen i Finnmark - Avdeling for helsefag | 9613 Hammerfest | Besøksadresse: Elsa Semmelmannsvei 1 Tlf | Faks

3 Utfordringer Økt arbeidspress for personalet – mye reising, vær og vind, lang reisetid! Holde motivasjonen til studentene oppe! Pedagogiske utfordringer Mye reising i ulikt vær og vind, uforutsigbarhet, lange avstander som føre til lang reise tid, noe som sliter på personalet Studentene er godt voksne som er etablert i sine hjemkommuner og har en stor motivasjon til det å ta en utdanning, positivt når tilbudet om desentralt tilbudet om BA i sykepleie kom, Dette ga de en mulighet til å være store deler av studiet hjemme, og evt. ha en deltidsstilling ved siden av i sin kommune. Det er en utfordring for oss som utdannings institusjon å ha gode læringsmetoder som nettopp holder læringsmotivasjonen til studentene oppe gjennom hele studiet. KOMMER TILBAKE TIL DETTE LITT SEINERE!! Det er også ei utfordring det å ha den ønskede studenttettheten hvis kullene på desentral deltidsstudier blir for store. I Lakselv 2008 startet vi opp med 45 studenter som sagt er fra 11 ulike kommuner, og med de avstandene vi har i Finnmark, kan det bli en utfordrende logistikk. Et eks. et besøk til en student Mehamn tar en dag, som kunne tatt to timer, så skal vi på et nytt besøk i Vadsø som tar en ny dag. Som dere ser så tar det mye tid ved det å forflytte seg. Høgskolen i Finnmark - Avdeling for helsefag | 9613 Hammerfest | Besøksadresse: Elsa Semmelmannsvei 1 Tlf | Faks

4 Høgskolen i Finnmark - Avdeling for helsefag | 9613 Hammerfest | Besøksadresse: Elsa Semmelmannsvei 1 Tlf | Faks

5 Økonomi Reiseutgifter Reisetid
Undervisningen blir kjørt to ganger (heltid 3 år og deltid 4 år) Flere administrative oppgaver Slitasje på ulikt undervisnings materiell Det er lange og dyre reiser,fly/bil og det tar gjerne tid, med overnatting! Undervisninga kjøres to ganger fordi det er to ulike studieforløp. Administrasjon har også fått flere utfordringer i forhold til tilretteleggelse av eksamensavvikling, ved spesialtilpassning for eks. dyslektikere, fremmedspråklige og lignende. Vi har ikke greid å forutse alle utfordringene Utstyre som blir brukt drar vi gjerne med oss på de ulike undervisning plassene, noe som blir en økt slitasje på utstyret. Det være seg PCer, demostrasjons modeller og lignende. Høgskolen i Finnmark - Avdeling for helsefag | 9613 Hammerfest | Besøksadresse: Elsa Semmelmannsvei 1 Tlf | Faks

6 Positivt Nært forhold til ulike små kommuner
Gir oss faglig innblikk i de ulike utfordringene småkommunene står ovenfor innen helse Motiverte studenter Utbygd infrastruktur i flere kommuner En egnet plattform for videre samarbeid med de ulike kommunene Det er faglige utfordringer i for oss som institusjon – det å kunne tenke nytt og kreativt. Det har ført til at vi har startet et prosjekt som er kalt ”Læringsløftet i et sykepleieperspektiv” hvor fagpersonalet skal endre /fornye undervisningsmetodene i gunn - og videreutdanningene. Fokuset er å utvikle nye og varierte undervisningsformer som for eksempel ved å benytte mer praktiske øvelser, trekke praksiserfaringer inn i undervisningen – målet er å utvikle læringsmetoder som gir bedre læring for sykepleierstudentene gjennom i å ta i bruk pedagogiske læringsmetoder som bidrar til å holde studentenes oppmerksomhet og motivasjon i studiearbeidet. Prosjektet skal bidra til et kvalitativt bedre læringsutbytte hvor studentenes erfaringsbaserte kunnskap skal ha fokus og videreutvikles på en slik måte at den fremstår som nyttig når de skal møte helsetjenesten utfordringer. Studentaktive metoder. Høgskolen i Finnmark - Avdeling for helsefag | 9613 Hammerfest | Besøksadresse: Elsa Semmelmannsvei 1 Tlf | Faks

7 GJORT – LÆRT – LURT (Tom Tiller)
Gjort- vi måtte kasta oss rundt for å kunne se nye muligheter Lært- vi må være fleksible, endringsvillige og tørre å ta sjansen Lurt – få et tettere samarbeid med kommunene, nettopp for å få et innblikk i hvilke tilbud vi kan gi til de ulike kommunene i forholdt til deres etterspørsel! Høgskolen i Finnmark - Avdeling for helsefag | 9613 Hammerfest | Besøksadresse: Elsa Semmelmannsvei 1 Tlf | Faks


Laste ned ppt "Utfordringer og muligheter ved utdanning i distriktet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google