Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t."— Utskrift av presentasjonen:

1 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Kapitalindekser i norske selskap

2 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Sitronloven

3 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l 20% av verdiskapningen 80% av verdiskapningen

4 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Regnskap vs. intellektuell kapital materielt synlig hendelser transaksjoner fortid inntekter/kostnader kontanter periodisk regelverk immaterielt usynlig prosess relasjoner fremtid verdi følelser løpende ledelse

5 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Vi trenger et enkelt instrumentbord for navigering av kunnskapsbedriften. 5 10 15 20 30 25 0.. 5 10 15 20 30 25 0. Medarbeider-engasjementStrategi-læring 5 10 15 20 30 25 0. 5 10 15 20 30 25 0. Kunde-engasjementIdentitets-styrke De vanlige indikatorer tilpassetindustribedriften tilpassetindustribedriften

6 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Konsernsjef Thomas Føyen ”Ser klare sammenheng mellom HKI og bedriftens konkurranseevne inkl. finansiell utvikling Har etablert en felles plattform for lederutvikling for alle selskaper Har klart med bruk av HKI å relatere HR til de øvrige ”harde og tradisjonelle måletallene” Har bedret vår konkurranseevne ved at vi har en vesentlig positiv utvikling av vår HKI siden vi startet prosjektet (nå etter 3 målinger) Er bedre rustet til å evt. gå løs på andre og mer omfattende prosjekter som ”Company IQ” i fremtiden og trolig på en bedre måte kunne implementere dette.”

7 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l I hvilken grad er kapitalindeksene strategisk forankret - strategisk fokus? Produkter/ markeder KompetanseTalent Strategisk mål Forsvarbar posisjon Varige konkurranse- fordeler Kontinuerlig fornyelse VerktøyPosisjonering og strategisk planlegging Kjernekompe- tanseanalyse og fremvoksende strategier Medarbeider- engasjment og kapitalindekser Strategisk ressurs FinanskapitalenFinans-+ Struktur- kapitalen Finans-+ Struktur-+ Humankapitalen Konkurranse om:

8 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l HR fokus og kapitalindekser Produkter/ markeder KompetanseTalent Medarbeider- syn Produksjons- faktor Verdifulle ressurser Talentinvestorer HRs rolleStøtte/StabBidragsyterPremiss- leverandør HRs nøkkel- aktivitet Rekruttering Opplæring Belønning Tilpasse kompetanse til strategien Bygge humankapital som en kjerneressurs for konkurransekraft Konkurranse om:

9 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Konkurrerende modeller for verdiskaping penger og markeder som verdidrivere mennesker, kompetanse og relasjoner som verdidrivere

10 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Lederen Effektive medarbeidere Lojale kunder Overskudd Balanse Drift Resultater Industri- kulturen Strategien Økonomien Verdi- skaping Industrialrelations HumanRelations HRM HR i stab 1890 1930 1960 Industribedriftens verdiskaping

11 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Verdiskapning/ Konkurranseeven resultater TalentetRollen Lederen Engasjerte medarbeidere Engasjerte kunder Strategi&kultur KM 1990 ? HR i linjen 2010 Kunnskapsbedriftens verdiskaping

12 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l To ”like” avdelinger i bedriften - Hvem, A eller B, har best resultat? AB ”Ildsjeler” -aktivt engasjerte 17%55% ”Passasjerer” -uengasjerte 60%37% ”Bremseklosser” -aktivt uengasjerte 23%8%

13 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Måling av medarbeiderengasjement Operasjonell definisjon engasjement

14 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Hva ber medarbeideren deg om som leder? 1. fokuser meg 2. utstyr meg 3. bruk meg 4. se meg 5. bry deg 6. utvikl meg

15 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Ingen tvil I april 2002-utgaven av ”Journal of Applied Psychology” publiserte Gallup undersøkelser som viser at mer engasjerte medarbeidere også er mer produktive medarbeidere. Undersøkelsen viser at mer engasjerte medarbeidere er mer lønnsomme medarbeidere og mer kundefokuserte medarbeidere. Den siste undersøkelsen til Gallup etterlater ingen tvil.

16 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Kapitalindekser som måleinstrument enkle indekser som fanger følelser og relasjoner til ledere, kunder og medarbeidere gjør balansert målstyring og målrettet utvikling av den intellektuelle kapital mulig er neste generasjons klima-, tilfredshets-, kultur- og kundeundersøkelser bygger intellektuell kapital perspektivet og på forskning om ”people first” ledelse, ”fly wheel”effekten og ”tipping point” spredningsteori (seks trinn)

17 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Virksomhetens identitet som referansepunktet Mennesker har grunnleggende behov for å identifisere seg med noe og noen Identitet danner grunnlaget for menneskers engasjement og lojalitet styrken i organisasjonens identitet forteller oss hvor godt organisasjonens retning er forankret

18 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Modell intellektuell kapital og bunnlinje.. SKI HKI HKI KKI Baanserteresultater Lønnsomhet 0,33 + ++ +++ ++++ HKI=medarbeiderengasjementSKI=strategilæringKKI=kundeengasjementIKI=identitet + IKI

19 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Identitetens komponenter Kjerne- kompetanse Verdier Formål Image Merkevare Posisjon Produkter Kvalitet Visjon Organisasjonens identitet

20 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Operasjonell definisjon identitet

21 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l IKI-en måler tre typer identitet 1. ”troende” - medarbeidere som identifiserer seg sterkt med bedriften 2. ”likegyldige” - medarbeidere som har et kontraktsmessig forhold til sin bedrift 3. ”kritikerne” - medarbeidere som tar avstand fra bedriften sin

22 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Fokus på engasjement kan bedre resultatene betydelig Gallup har de siste årene påvist at arbeidsgrupper med høyest medarbeiderengasjement, i større grad har over gjennomsnittet når det gjelder: lav medarbeiderturnover (44%) kundeloyalitet (56%) sikkerhet (50%) produktivitet (50%) lønnsomhet (33%)

23 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Identitet Humankapital AktiviseringResultater Organisasjons- og strategikapital Kundekapital KI-modellen Human- og kundekapitalen aktiviseres gjennom engasjement. Strategikapitalen aktiviseres gjennom læring og styrking av identitet.

24 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l EngasjementResultater HKI-modellen (Humankapitalindeksen) Spørsmål som måler medarbeiderengasjement: 1. Vet jeg hva som forventes av meg i jobben? 2. Har jeg de nødvendige hjelpemidler til å gjøre jobben riktig? 3. Har jeg muligheten til å gjøre det jeg er best til hver dag? 4. Har jeg i løpet av siste uke fått anerkjennelse og ros for godt utført arbeid? 5. Virker det som om lederen min eller andre bryr seg om meg? 6. Er det noen som oppmuntrer meg til å videreutvikle meg? Forventinger Riktig utstyr Sterke sider Ros/ anerkjennelse Omsorg Videreutvikling

25 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Måling av medarbeiderengasjement

26 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l KI-en måler tre typer engasjement 1. ”Ildsjeler” - Aktivt engasjerte medarbeidere og kunder 2. ”Passasjerer” - Ikke-engasjerte medarbeidere og kunder 3. ”Bremseklosser” - Aktiv uengasjerte medarbeidere og kunder

27 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Kunnskap for verdiskapning AktiviseringResultater Verktøyutvikling Tilgang til verktøy Bruk av verktøy Kundelæring Lære sammen SKI-modellen (Strategikapitalindeksen) Spørsmål som måler strategilæring: 1. 1.Deler jeg kunnskap for maksimal verdiskapning? 2. Utvikler jeg maler, verktøy og prosesser sammen med kollegaer og kunder? 3. Blir jeg mer effektiv ved bruk av maler, verktøy og prosesser? 4. Blir mine kunder og kollegaer mer effektive ved direkte tilgang til mine verktøy og prosesser? 5. Hjelper jeg mine kunder og kollegaer til å lære? 6. Lærer jeg av mine kollegaer og kunder hver dag?

28 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Måling av fremvoksende strategier

29 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l KI-en måler 3 typer aktivisering av kompetanse og %-vis andel av kunnskapsaktivister i en organisasjon kollegalæring kundelæring verktøylæring

30 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l EngasjementResultater KKI-modellen (Kundekapitalindeksen) Spørsmål som måler kundeengasjement: 1. 1.Holder bedriften min alltid hva den lover? 2. Gir jeg alltid våre kunder en fair behandling? 3. Dersom et problem oppstår, kan kundene mine regne med at jeg løser det på en fair og tilfredsstillende måte? 4. Er våre kunder stolte av bedriften min? 5. Behandler jeg alltid våre kunder med respekt? 6. Er bedriften min perfekt for kundene mine.? Holde løfte Fair behandling Problemløsning Stolthet Respekt Perfekt

31 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Identitet Unik og ettertraktet II-modellen (Identitetsindeksen) Spørsmål som måler identitet: 1. 1.Identifiserer jeg meg sterkt med bedriftens formål og historie? 2. 2.Er jeg stolt av bedriftens visjon? 3. 3.Anser jeg at bedriften er mer etablert og anerkjent enn konkurrentene? 4. 4.Har jeg dyp kunnskap om bedriftens tradisjoner og historie? 5. 5.Passer bedriftens verdigrunnlag og kultur perpekt for meg? 6. 6.Liker jeg å fortelle at jeg er ansatt i bedriften? Formål Visjon Posisjon Kjernekompetanse Verdier/kultur Image

32 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Sammenhengen mellom indeks og resultater

33 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l KapitalIndekser (KI-er) KI-er hjelper deg med: Early warning Medarbeider-, team-og lederutvikling Balansert resultat- styring Strategi- og kundeutvikling

34 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Knowledge Management Group DA (KMG DA) Rådgivningsselskap organisert etter en nettverksmodell Selskapet er i allianse med:  Sveiby Knowledge Associates (SKA) http://www.skaglobal.com  HR Norge (Forum for intellektuell kapital) http://www.hrnorge.no. Nettverket er i Norge 6 konsulenter og globalt ca 40 konsulenter i 16 land. Bastian Lie-Nielsen og Egil Sandvik er partnere, og også faglige ledere og deleiere i Forum for Intellektuell Kapital.

35 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Misjon KMG DA KMG DA bistår og tilrettelegger for utvikling av sterke merkevarer og offensive organisasjonskulturer gjennom bruk av prosesser og verktøy som er utviklet for kunnskapsbedriften. KMG DA legger spesielt vekt på å hjelpe organisasjoner til å forstå, dele og praktisere egen kunnskap om eget marked og egen organisasjon.

36 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l De syv KMG DA verdier 1. Vi arbeider ikke i konkurrerende fagområder; vi forplikter oss 2. Vi konkurrerer ikke med hverandre; vi samarbeider 3. Vi stjeler ikke hverandres ideer; vi deler 4. Vi ekskluderer ikke nye partnere, familie og kunder; vi inkluderer 5. Vi sier ikke en ting og gjør noe annet; vi har personlig integritet 6. Vi snakker ikke bare til kunder; vi handler 7. Vi tar ikke livet og forretninger for alvorlig; vi har det også moro

37 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Managing Partner KMG DA Han har også bygget opp og vært adm.dir. for Norges Markedshøyskole i 5 år og ledet Norsk Institutt for Personalutvikling- og Administrasjon i en 5-års periode. Konsulenterfaring har Sandvik som internkonsulent i Norsk Forbrukerkooperasjon i 8 år og de siste årene som strategi- og endringskonsulent i større prosjekter i kunnskapsledelse, bl.a. i Alcatel, KLP og Forum for intellektuell kapital. Sandvik er en hyppig benyttet foredragsholder og skriver regelmessig fagartikler innen ledelse og intellektuell kapital. Sandvik er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og har 3 års tilleggsutdannelse på master- og doktorgradsnivå innen ledelse fra INSEAD, EAP Paris/Madrid, ESC Lyon og Lancaster University. Han er studierektor ved Handelshøyskolen BI og var visiting professor ved ESC Grenoble i 1992. Sandviks interesse er særlig verdiskapning og forretningsstrategier basert på kunnskapsprosesser og systematisk utvikling av kjernekompetanser. Fokuset er på strategimplementering ved bruk av enkle og aktiviserende verktøy og prosesser. Sandvik har som toppleder stått for utbyggingen av BIs regionale høyskoler og BIs Senter for Lederutdanning. Den strategiske reorientering han iverksatte og hans innsats i disse to enhetene - og som har ført til en unik verdiskapning for BI - er omtalt i forskningsrapporter og bøker som omhandler BIs utvikling. egil@kmgroup.no 91100020 Egil Sandvik (56) er n n managing partner i KMG DA, http://www.kmgroup.no http://www.kmgroup.no n n fagansvarlig for intellektuell kapital og kunnskapsledelse i HR Norge, http://www.hrnorge.no http://www.hrnorge.no n n partner og styremedlem i Sveiby Knowledge Associates http://www.skaglobal.com http://www.skaglobal.com

38 M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t a l Partner KMG DA Lie-Nielsen er medforfatter i boken Intellektuell Kapital i Norden, har lang ledererfaring fra Handelshøyskolen BI, og toppledererfaring fra media- og konsulent- organisasjoner. Han har flere styreverv, er tilknyttet BI som høyskoleforeleser i organisasjonsfag og markedsføring, og er sertifisert bruker av personlighetstesten 16PF5 av Norsk Psykolog-forening. Lie-Nielsen har vært toppidretts-utøver, og representert Norge i internasjonale hoppkonkurranser på intercontinentalt- og worldcup nivå. Han er utdannet siviløkonom og har en MBA i ledelse og kommunikasjon fra Thunderbird i USA. Lie-Nielsen er spesielt opptatt av strategiutvikling og kommersialisering av kompetanse. Hans interesse er særlig de organisatoriske perspektivene ved å kommersialisere service- og kunnskapsbedrifter. De siste 6 årene har han arbeidet som rådgiver for større virksomheter innenfor telecom, forsikring, industri, salg- og markedsføring og media. Hoved-oppgavene har vært merkevarestrategi, forretningsstrategi, og leder- og organisasjonsutvikling. bastian@kmgroup.no 91879068 Bastian Lie-Nielsen (41) er n n partner i KMG DA, http://www.kmgroup.nohttp://www.kmgroup.no n n deleier i Forum for intellektuell kapital http://www.hrnorge.no http://www.hrnorge.no n n partner i Sveiby Knowledge Associates http://www.skaglobal.com http://www.skaglobal.com


Laste ned ppt "M e m b e r s o f S K A g l o b a l - w o r l d w i d e l e a d e r s i n k n o w l e d g e m a n a g e m e n t a n d i n t e l l e c t u a l c a p i t."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google