Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høstrunden 2010: Hovedstyrets dialog med grunnorganisasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høstrunden 2010: Hovedstyrets dialog med grunnorganisasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høstrunden 2010: Hovedstyrets dialog med grunnorganisasjonen

2 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Foreningspolitiske mål Teknas handlingsplan 2009 - 2011 Prioriterte oppgaver 2009 - 2011:

3 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening I perioden 2009 – 2011 arbeider Hovedstyret med følgende prioriterte oppgaver: Styrke medlemsutviklingen ved å beholde medlemmer Møte konkurransen fra andre fagforeninger Utvikle et ”faglig hjem” for alle medlemmer Bygge merkevaren Tekna Ha en aktiv organisasjon med fokus på avdelingene Prioriterte områder for vårt samfunnsengasjement er næringspolitikk, energi, miljø og klima, samt rekruttering til realfag

4 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Hva er de største utfordringene for ”søylene”? Fag: ”Faglig hjem” til alle Lønn og interesse: Synliggjøre lokalt tillitsvalgtapparat Studentene: Verving og tilbud i overgangsfasen til jobb Avdelingene: Erfaringsutveksling og gode støttefunksjoner

5 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Akademikerne ivaretar Teknas partsforhold der det er nødvendig Hovedsammenslutning i statlig sektor Forhandlingssammenslutning i kommunal sektor Forhandlingssammenslutning i helseforetakene Akademikerne skal ikke være en part i privat sektor Tekna skal opprettholde selvstendig partsforhold i privat sektor Gjennom Akademikerne er vi en del av 3-partssamarbeidet (i samfunnspåvirkning er ”150.000 bedre enn 55.000”) Prøver å få gjennomslag for Teknas lønnspolitikk i staten Vi skal ikke gi slipp på merkevaren Tekna, og ”sjelen” til Tekna Tekna og Akademikerne

6 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Medlemstall i Akademikerne pr 01.01.2010

7 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening

8

9

10

11 Den gode medlemsutviklingen fortsetter

12 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Resultater fra konkurrentanalysen 2009: Tekna har størst andel av de høytutdannede Relativt liten medlemslojalitet Størst medlemspotensial blant dem som ikke kjenner Tekna Mange som ikke er medlemmer av en fagforening ser fordeler med medlemskap Viktigst er lønn og arbeidsvilkår, samt juridisk bistand Tekna får best score blant dem som kjenner de ulike foreningene

13 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Hvordan møter vi utfordringene fra konkurrentene? Beholde medlemmer og øke lojaliteten gjennom gode ytelser og synliggjøring av vår virksomhet Øke antall studentmedlemmer ytterligere gjennom et godt medlemstilbud for studenter og økt tilstedeværelse Verve medlemmer fra flere fagområder Øke vervebevisstheten i hele vår virksomhet Fornøyde medlemmer er vårt beste salgsargument

14 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Prioritert oppgave for Hovedstyret: Utvikle et ”faglig hjem” for alle medlemmer i Tekna Teknas faglige tilbud skal være en selvstendig medlemsgrunn Alle medlemmer skal oppleve en faglig tilhørighet i Tekna Faglig kompetanse skal være grunnlag for Teknas meninger

15 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Kursomsetningen er nesten doblet på to år... … og resultatet på vei til å komme i pluss. Prognose

16 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Faglige aktiviteter som egner seg for lokal innsats: Newton camp Skolecamp Forskerfabrikken Kommunevalg 2011 - skolebesøk … informasjon på nettsidene og i GS

17 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Utfordringer for avdelingene Etter avdelingsledermøtet i 2009 ble det satt ned et ”avdelingsutvalg” som fikk i oppgave å se på rammevilkår og oppgaver for avdelingene. Hovedpunktene i deres innstilling var: Definere forventninger til avdelingstillitsvalgte Bedre sentrale støttefunksjoner og arbeidsrom på nett Mer til finansiering av regionale møter Vårrunde også i år der det ikke er R-møte Mulighet for frikjøp for dem som blir trukket i lønn ved deltagelse på Tekna-arrangementer Vurdere tidspunkt for tildeling av samfunnsmidler

18 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Verktøy for avdelingene: Arbeidsrom eRom Nettsider Nettkurs … er de nyttige? Blir de brukt?

19 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Tekna leverer høringsuttalelser i saker av interesse for oss... … og er ofte i Stortinget for å underbygge våre meninger.

20 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Prosessene for meningsdannelse i Tekna er viktig Lønn- og fagside, studenter og avdelinger bør bidra

21 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Medlemmene inviteres til komme med innspill... … til høringsuttalelser. Tekna avgir høringsuttalelser til saker som skal behandles av Stortinget og regjeringen. Se oversikten over de sakene vi har til behandling. Du kan komme med innspill til oss i prosessen. Høring av forslag til forskrift om informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre Tekna mener regjeringens forslag til forskrift om bruk av pasientdata legger for liten vekt på datasikkerhet og personvern. Det er blant annet uklart hvem som skal kontrollere, og hvilke sanksjoner som kan iverksettes, ved brudd på forskriften. Les mer og kommenter>> (Frist 17.09.2010)

22 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Sosiale medier Tekna skal være til stede for å: Tiltrekke seg nye medlemmer ved å være synlig på fordeler, standpunkt og faglighet Beholde eksisterende medlemmer ved å være relevant politisk og faglig, samt å drive medlemsservice. Tilrettelegge for medlemmers nettverksbygging

23 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Det er utviklet nettsted for selvstendig næringsdrivende … … se www.vitalt.no

24 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Teknakonferansen ble innført i 2010... … og tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive.

25 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening Videreføring av Teknakonferansen: Teknakonferansen er ment å erstatte foreningspolitisk kongress. Hovedstyret ønsker å videreføre Teknakonferansen som et årlig arrangement. Sentrale tillitsvalgte og faglig relevante medlemmer inviteres. Teknakonferansen er myntet på sentrale politikere og bør derfor legges til Oslo. Hovedstyrets forslag er at i R-møteår legges konferansen til dagen før R-møtet, slik at R-møterepresentantene kan delta. Det vil bety at R-møtene legges til Oslo. Er det behov for ytterligere erstatning for Foreningspolitisk kongress? Er det synspunkter på dette?

26 Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening R-møtet 2011: Det vil bli utarbeidet egne nettsider for R-møtet Forslag til saker til behandling? Forslag til arrangementsforbedringer? Forslag fra FU: Lovene endres slik at Fagutvalget kan velges på fritt grunnlag uten binding til enkelte læresteder


Laste ned ppt "Høstrunden 2010: Hovedstyrets dialog med grunnorganisasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google