Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innføring av EUREF89 Erfaringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innføring av EUREF89 Erfaringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innføring av EUREF89 Erfaringer.
Valg av transformasjonsmetode Digitale datasett og analoge produkter som skal over i EUREF89

2 Dagsorden. Status for innføring av Euref89 i Norge.
Hvordan innføre Euref89 i kommunen. Arbeidsgang. Kommunen etter overgang til Euref89. Nye koordinatverdier. Digitale data/Analoge data. Status og planer for Euref89 i Nordland. Valg av transformasjonsmetode Digitale datasett og analoge produkter som skal over i EUREF89

3 Valg av transformasjonsmetode
Digitale datasett og analoge produkter som skal over i EUREF89

4 Hva forstår vi med Innføring av EUREF89 ?
En kommune har innført EUREF89 når det benyttes EUREF89 koordinater i alle praktisk sammenhenger : Digitale kartdata. Digitale planer og andre geodata. GAB registeret. Andre kommunale registre. Oppmålingsarbeid . Analoge kart og planer er ”tilpasset” EUREF89.

5 Arbeidsgang. For å strukturere de ulike aktivitetene i et overgangsprosjekt, blir det benyttet Milepæler. Beskriver arbeidsgangen. Kan også benyttes til statusrapportering ovnfor partene. Milepæl 1: Oppstartsmøte Vurdere forutsetninger for overgang Geovekstavtale. Milepæl 2: Hovedprosjekt Vurdere kval. på nasjonalt -og komm. grunnlagsnett Fylkesformel/kommuneformel ? Milepæl 3: Transformasjon Gjennomføre transformasjonen Kontroll Distribusjon av data. Milepæl 4: Prosjektavslutning.

6 Kommunen etter overgang til EUREF89. Konsekvenser for brukerene.

7 Nye koordinatverdier Med EUREF89 innfører vi nye koordinatverdier i daglig bruk og forvalting av geografisk informasjon. Den mest vanlige måten å presentere koordinat-verdier i EUREF89 er i UTM kartprojeksjon (som på vanlige turkart, 1:50 000). Koordinatverdiene er ikke entydige før sone er oppgitt. Nord-koordinaten er antall meter fra ekvator. Øst-koordinaten er antall meter fra aktuell sones sentralmeridian En annen måte er geodetiske koordinater (bredde- og lengdegrader) i EUREF89. Dette er en vanlig måte å presentere en posisjonsangivelse på jordkloden (eks. navigasjon). Valg av transformasjonsmetode Digitale datasett og analoge produkter som skal over i EUREF89

8 Forslag til soneinndeling
Færre soner GPS-mottakere må være innstilt på riktig UTM-sone! Det pågår diskusjon omkring bruk av sone 34. 0 gr. 30 gr 6 gr. 12 gr. 18 gr. 24 gr. UTM(Euref89) Forslag til soneinndeling for Norge Valg av transformasjonsmetode Digitale datasett og analoge produkter som skal over i EUREF89 sone 32 sone 33 sone 35

9 Analoge kart og arkiv Analoge kart og koordinatfestet informasjon er det ikke meningen å gjøre noe med før behov melder seg. Analoge kart kan presenteres i EUREF89 ved: Scanne kartet Georeferere (innpasse hjørner til EUREF89) Plotte det digitale raster på nytt Målebrev kan plottes på nytt i EUREF89 ved behov. Valg av transformasjonsmetode Digitale datasett og analoge produkter som skal over i EUREF89

10 Datasett som skal transformeres.
Valg av transformasjonsmetode Digitale datasett og analoge produkter som skal over i EUREF89

11 Sentralmeridian UTM sone 33
Ny kartbladinndeling M1:10000 Sentralmeridian UTM sone 33 E = N = M1:5000 (M1:2000) (M1:1000) (M1:500) Analoge kartblad i standard målestokker er nummerert systematisk øst-vest fra sentralmeridian, og nord-syd fra m nord. Valg av transformasjonsmetode Digitale datasett og analoge produkter som skal over i EUREF89 Kartbladinndeling er lite benyttet i dagens sømløse digitale kartbruk.

12 Kommunen etter overgang til Euref89.
Med EUREF89 innfører vi nye koordinatverdier i daglig bruk og forvalting av geografisk informasjon. Ser vi bort fra landmålere, vil innføring av nytt grunnlagsnett i horisontalplanet gi svært små konsekvenser for GIS-brukere, saksbehandlere, privat bruk og lignende. Valg av transformasjonsmetode Digitale datasett og analoge produkter som skal over i EUREF89

13 EUREF89 - NORDLAND Valg av transformasjonsmetode
Digitale datasett og analoge produkter som skal over i EUREF89


Laste ned ppt "Innføring av EUREF89 Erfaringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google