Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 1 Harald Stavestrand, født 09.02.1951 Cand.real, hovedfag I naturgeografi fra 1979 Ansatt I Norges Geografiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 1 Harald Stavestrand, født 09.02.1951 Cand.real, hovedfag I naturgeografi fra 1979 Ansatt I Norges Geografiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 1 Harald Stavestrand, født 09.02.1951 Cand.real, hovedfag I naturgeografi fra 1979 Ansatt I Norges Geografiske Oppmåling og Statens kartverk siden. Mercator på snei Norsk ESRI Brukerkonferanse 28.-30. januar 2009 Hotel Bristol Oslo

2 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 2 •Da kartene begynte å flytte inn i datamaskinene for over 30 år siden var det naturlig at de hadde med seg koordinatsystemene fra papirkartverden. •Koordinatsystemene som fremdeles brukes i dagens norske GIS verden er mye en arv fra papirkartene. •Vi har nå muligheten for å velge egne, spesialtilpassede og mer velegnede koordinatsystem ut fra den aktuelle bruken av kartdataene.

3 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 3 Først har vi den geografiske virklighet Så har vi bredde- og lengde gradene, de geografiske koordinatene. De variere litt med “datummet”. Til sist har vi kartkoordinatsystemet, som er avhengig av hvordan vi projeserer de geografiske koordinatene.

4 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 4 Ellipsoide (sfæroide) Datum fiksering Kartprojeksjon Geografisk koordinatsystem Parameter- setting Kart koordinat- system

5 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 5

6 6

7 7 Ellipsoider Everest 1830:a = 6 377 276.35 mb = 6 356 075.413 m Bessel modifisert: a = 6 377 492.018 mb = 6 356 173.5087126959 m Clarke 1866:a = 6 378 206.4 mb = 6 356 583.8 m Krassovsky:a = 6 378 245.00 mb = 6 356 863.018 m International 1924: a = 6 378 388 mb = 6 356 911.9461279465 m GRS80:a = 6 378 137.00 mb = 6 356 752.314 m WGS84 1984: a = 6 378 137.00 mb = 6 356 752.31424518 m

8 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 8

9 9 Datummene heter slikt som: •NGO48 •ED50 •Indian Datum 1954 •NAD •WGS84 •Lao Datum 1997 •Euref89 •ETRS_1989 •ETRF_1989 •ITRF_2000

10 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 10 Datummene er relatert til hverandre på måter som kan måles og modeleres på ulike vis, vi har: • 3 parameter metoden • 7 parameter metoden • Molodensky metoden • Abridged Molodensky methoden ESRI har forhåndsdefinert mange internasjonale og utenlandske datum-skift. NGO48 datumnet eller datummene har Statens kartverk, geodesidiivisjonen et ansvar for.

11 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 11

12 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 12

13 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 13 •Lokale datum •Nasjonale datum •Internasjonale datum •Globale datum

14 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 14 •Et og samme punkt på jordoverflaten har litt forskjellig bredde- og lengdegrad i ulike datum. •Forskjellen på f.eks ED-50 og WGS84 dreide seg om et par hundre meter. •Nå dreier det seg om få cm og om kontinentaldrift.

15 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 15 Har vi et datum, har vi også et entydig geografisk koordinatsysytem (GCS) Til et kartkoordinatsystem kreves mer, nemmelig en projeksjon og tilhørende parametre

16 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 16

17 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 17

18 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 18

19 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 19

20 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 20

21 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 21

22 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 22

23 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 23

24 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 24

25 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 25

26 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 26

27 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 27 •Form •Areal •Avstand •Retning •Målestokk

28 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 28 • Globen, geografiske koordinater, - GCS • Mercator • Transversal Mercator • Den avstandsriktige planprojeksjonen • Lambert arealriktige planprojeksjon - LAEA • Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC • Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC • Hotines mercator på skrå • Krovaks skrå kjegleprojeksjon

29 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 29

30 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 30 •6 grads sonebredde •Sentralmeridian hver 6 grad, 3º’, 9º,15º osv. •Målestokkfaktor på 0.9996 •Ingen offset nord •500 000 m offset i øst. •Datum kan være ED-50, WGS-84, EUREF89, Lao 97 eller hva som måtte passe UTM - Universal Transversal Mercator Skjærende sylinderprojeksjoner i system

31 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 31

32 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 32 Projection: Transverse_Mercator False_Easting: 500000 False_Northing: 0.0 Central_Meridian: 15.0 Scale_Factor: 0.9996 Latitude_Of_Origin: 0.0 Euref89_UTM_zone33N

33 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 33 Euref89_UTM_zone33N

34 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 34

35 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 35 EUREF89 NTM: (Norsk Transversal Mercator) med sonene 5 - 30 •1 grads sonebredde •Sentralmeridian hver halve grad, 5º30’, 6º30’, osv. •Målestokk 1.0000 i sentralmeridianen (tangering) •1 000 000 (1 million) i falsk offset nord (N=1 000 000 ved B=58º Nord) 100 000 (hundre tusen) i falsk offset øst. •Samme geoide- og ellipsoide-modell som EUREF89 UTM

36 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 36 Euref89_NTM_sone5: Projection: Transverse_Mercator False_Easting: 100000 False_Northing: 1000000 Central_Meridian: 5.5 Scale_Factor: 1.000000 Latitude_Of_Origin: 0.0 Linear Unit: Meter (1.000000) Geographic Coordinate System: GCS_ETRS_1989 Angular Unit: Degree (0.017453292519943299) Prime Meridian: Greenwich (0.0) Datum: D_ETRS_1989 Spheroid: WGS_1984

37 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 37 Projection: Transverse_Mercator False_Easting: 100000 False_Northing: 1000000 Central_Meridian: 30.5 Scale_Factor: 1.0 Latitude_Of_Origin: 0.0 Linear Unit: Meter (1.0) Geographic Coordinate System: GCS_ETRS_1989 Angular Unit: Degree (0.017453292519943299) Prime Meridian: Greenwich (0.0) Datum: D_ETRS_1989 Spheroid: WGS_1984 Euref89_NTM_sone30 :

38 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 38 Den avstandsriktige planprojeksjonen

39 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 39 http://www.ec-gis.org/docs/ F2682/MAP%20PROJECTIONS%20FOR% 20EUROPE%20EUR%2020120.PDF European Commission EuroGeographics INSPIRE

40 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 40 Lamberts arealriktige planprojeksjon - LAEA

41 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 41 Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC

42 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 42 Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC

43 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 43

44 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 44

45 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 45

46 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 46

47 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 47 Projection: Rectified_Skew_Orthomorphic_Center False_Easting: 0.000000 False_Northing: 0.000000 Scale_Factor: 0.999600 Azimuth: 30.000000 Longitude_Of_Center: 12.300000 Latitude_Of_Center: 64.000000 XY_Plane_Rotation: 0.000000 Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Euref89_Rectified_Skew_Orthomorphic_Center_30_123_64

48 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 48 Projection: Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center False_Easting: 0.000000 False_Northing: 0.000000 Scale_Factor: 0.999600 Azimuth: 30.000000 Longitude_Of_Center: 12.300000 Latitude_Of_Center: 64.000000 Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Euref89_Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center_30_123_64

49 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 49 Oblique Lambert Conic Conformal Krovak Oblique Conformal Conic \ En kjegle på snei

50 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 50

51 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 51

52 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 52 Projection: Krovak False_Easting: 0.0 False_Northing: 0.0 Pseudo_Standard_Parallel_1: 80 Scale_Factor: 0.9996 Azimuth: 0.0 Longitude_Of_Center: 30.0 Latitude_Of_Center: 60.5 X_Scale: 1.000000 Y_Scale: -1.000000 XY_Plane_Rotation: -72.5 Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Euref89__Krovak_80_30_605_725

53 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 53 Transverse_Mercator False_Easting: 500000.000000 False_Northing: 0.000000 Central_Meridian: 15.000000 Scale_Factor: 0.999600 Latitude_Of_Origin: 0.000000 Euref89_UTM_Zone_33N

54 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 54 Euref89_Krovak_79_31_31_60 Projection: Krovak False_Easting: 1600000.000000 False_Northing: 300000.000000 Pseudo_Standard_Parallel_1: 79.000000 Scale_Factor: 0.999900 Azimuth: 31.000000 Longitude_Of_Center: 31.000000 Latitude_Of_Center: 60.500000 X_Scale: -1.000000 Y_Scale: 1.000000 XY_Plane_Rotation: 100.000000 Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989

55 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 55 Euref89_Krovak_79_31_31_605 Projection: Krovak False_Easting: 1600000.000000 False_Northing: 300000.000000 Pseudo_Standard_Parallel_1: 79.000000 Scale_Factor: 0.999900 Azimuth: 31.000000 Longitude_Of_Center: 31.000000 Latitude_Of_Center: 60.500000 X_Scale: -1.000000 Y_Scale: 1.000000 XY_Plane_Rotation: 100.000000 Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989

56 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 56 Projeksjon: Globenen X XX X Mercator X (x) Transversal Mercator X (x) Den avstandsriktige planprojeksjonen X Lambert arealriktige planprojeksjon - LAEA X Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC X Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC X Hotines mercator på skrå X (x)(x) (x) Krovaks skrå kjegleprojeksjon X (x)(x) (x) FormriktigArealriktigAvstandsriktigRetningsriktig

57 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 57 Formål: A)For topografiske formål, (lendebeskrivelse, generell orientering, navigasjon, kanonskyting). B) For økonomisk kartlegging, eiendomskartlegging, geologisk kartlegging, areal- og volummåling. C) For måling av avstander, lengder og distanser, flykart, bilnavigasjons-systemer. D) Nasjonale kart og generelle temakart. E) For GIS dataforvaltning og kart direkte på en virtuell globus (Google Earth). F) For kartDAK i bygg og anleggsbransjen.

58 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 58 Projeksjon: Globenen (x) (x) (x) (x) X (x) Mercator (x) Transversal Mercator X (x) (x) (x) X Den avstandsriktige planprojeksjonen X Lambert arealriktige planprojeksjon - LAEA X Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC X Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC X Hotines mercator på skrå X x x x Krovaks skrå kjegleprojeksjon X x X X A: topografiB: økonomiC : flykart D: Nasjonale kart Formål: E: Forvaltning av GIS-dataF: KartDAK i BA

59 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 59 Mange takk ! Noen spørsmål ?

60 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 60 Projection: Krovak False_Easting: 0.0 False_Northing: 0.0 Pseudo_Standard_Parallel_1: 80.000000 Scale_Factor: 0.9996 Azimuth: 80.0 Longitude_Of_Center: 60.5 Latitude_Of_Center: 30.0 X_Scale: 1.0 Y_Scale: 1.0 XY_Plane_Rotation: 180.0 Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Haralds_Første_Krovak

61 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 61 Euref89_Krovak_10_305_305_605_x Projection: Krovak False_Easting: 0.000000 False_Northing: 0.000000 Pseudo_Standard_Parallel_1: 10.000000 Scale_Factor: 0.999900 Azimuth: 30.500000 Longitude_Of_Center: 30.500000 Latitude_Of_Center: 60.500000 X_Scale: -1.000000 Y_Scale: 1.000000 XY_Plane_Rotation: 0.000000 Linear Unit: Meter

62 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 62 Projection: Krovak False_Easting: 0.0 False_Northing: 0.0 Pseudo_Standard_Parallel_1: 10.0 Scale_Factor: 0.9999 Azimuth: 29.5 Longitude_Of_Center: 0.0 Latitude_Of_Center: 60.500000 X_Scale: -1.000000 Y_Scale: 1.000000 XY_Plane_Rotation: 10.000000 Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Euref89_Krovak_10_295_0_605_x


Laste ned ppt "Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 1 Harald Stavestrand, født 09.02.1951 Cand.real, hovedfag I naturgeografi fra 1979 Ansatt I Norges Geografiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google