Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mercator på snei Norsk ESRI Brukerkonferanse januar 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mercator på snei Norsk ESRI Brukerkonferanse januar 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mercator på snei Norsk ESRI Brukerkonferanse 28.-30. januar 2009
Hotel Bristol Oslo Mercator på snei Takk for den presentasjonen, Ellen. Harald Stavestrand, født Cand.real, hovedfag I naturgeografi fra 1979 Ansatt I Norges Geografiske Oppmåling og Statens kartverk siden. Harald Stavestrand ESRIkonferanse

2 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Da kartene begynte å flytte inn i datamaskinene for over 30 år siden var det naturlig at de hadde med seg koordinatsystemene fra papirkartverden. Koordinatsystemene som fremdeles brukes i dagens norske GIS verden er mye en arv fra papirkartene. Vi har nå muligheten for å velge egne, spesialtilpassede og mer velegnede koordinatsystem ut fra den aktuelle bruken av kartdataene. Dette er spissformuleringer som jeg har grublet på en stund og som har gitt meg mot til å be om ordet med et forbrett innlegg på denne konferansen. Harald Stavestrand ESRIkonferanse

3 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Først har vi den geografiske virklighet Så har vi bredde- og lengde gradene, de geografiske koordinatene. De variere litt med “datummet”. Til sist har vi kartkoordinatsystemet, som er avhengig av hvordan vi projeserer de geografiske koordinatene. Noe av det jeg kommer til å si, innledningsvis, vil være selvfølgeligheter for noen av dere tror jeg. For mange kan det kanskje være en grei repetisjon og sammenstilling av litt løs kunnskap fra ulike kilder. For noen igjen kan det være en grei innføring i et grunnlegende del-fag for alt GIS og kartarbeid. Mot slutten vil jeg komme med oppdagelser og innsikt et entydig, rettvinklet koordinatsystem som få eller ingen har sett i Norge før. Vet dere hva forskjellen på en bananrepublikk og et bananmonarki er ? Den som blir sittende til slutt skal få vite svaret. Harald Stavestrand ESRIkonferanse

4 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Ellipsoide (sfæroide) Geografisk koordinatsystem Datum fiksering Kartprojeksjon Parameter- setting Kart koordinat- system Veien til et entydig, rettvinklet koordinatsystem for kart og GIS følger en slik løpe: Man velger en ellipsoide, som en beskriver jordkloden enkelt og matematisk. Man forankrer - ”limer” - denne ellipsoiden til den virkelige jordkloden. Dermed får vi et datum. Vi får også et geografisk koordinatsystem, Et koordinatsystem som er entydig, men ikke rettvinklet. Så velger man en kartprojeksjon. Og setter parametere Som gir et 2 dimensjonalt, entydig og rettvinklet koordinatsystem Harald Stavestrand ESRIkonferanse

5 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
En ellipsoide, er kule som er flattrykte ved polene. En rotasjonsellipsoide slik jorda er. Harald Stavestrand ESRIkonferanse

6 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
En slik ellipsoide (eller sfæroide) beskrives ved sin langakse og kortakse a og b. Harald Stavestrand ESRIkonferanse

7 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Ellipsoider Everest 1830: a = m b = m Bessel modifisert: a = m b = m Clarke 1866: a = m b = m Krassovsky: a = m b = m International 1924: a = m b = m GRS80: a = m b = m WGS : a = m b = m Harald Stavestrand ESRIkonferanse

8 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

9 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Datummene heter slikt som: NGO48 ED50 Indian Datum 1954 NAD WGS84 Lao Datum 1997 Euref89 ETRS_1989 ETRF_1989 ITRF_2000 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

10 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Datummene er relatert til hverandre på måter som kan måles og modeleres på ulike vis, vi har: 3 parameter metoden 7 parameter metoden Molodensky metoden Abridged Molodensky methoden ESRI har forhåndsdefinert mange internasjonale og utenlandske datum-skift. NGO48 datumnet eller datummene har Statens kartverk, geodesidiivisjonen et ansvar for. Harald Stavestrand ESRIkonferanse

11 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

12 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

13 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Lokale datum Nasjonale datum Internasjonale datum Globale datum Harald Stavestrand ESRIkonferanse

14 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Et og samme punkt på jordoverflaten har litt forskjellig bredde- og lengdegrad i ulike datum. Forskjellen på f.eks ED-50 og WGS84 dreide seg om et par hundre meter. Nå dreier det seg om få cm og om kontinentaldrift. Harald Stavestrand ESRIkonferanse

15 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Har vi et datum, har vi også et entydig geografisk koordinatsysytem (GCS) Til et kartkoordinatsystem kreves mer, nemmelig en projeksjon og tilhørende parametre Harald Stavestrand ESRIkonferanse

16 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

17 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

18 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

19 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

20 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

21 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

22 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

23 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

24 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

25 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

26 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

27 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Form Areal Avstand Retning Målestokk Harald Stavestrand ESRIkonferanse

28 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Globen, geografiske koordinater, - GCS Mercator Transversal Mercator Den avstandsriktige planprojeksjonen Lambert arealriktige planprojeksjon - LAEA Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC Hotines mercator på skrå Krovaks skrå kjegleprojeksjon Harald Stavestrand ESRIkonferanse

29 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

30 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
UTM - Universal Transversal Mercator Skjærende sylinderprojeksjoner i system 6 grads sonebredde Sentralmeridian hver 6 grad, 3º’, 9º,15º osv. Målestokkfaktor på Ingen offset nord m offset i øst. Datum kan være ED-50, WGS-84, EUREF89, Lao 97 eller hva som måtte passe Harald Stavestrand ESRIkonferanse

31 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

32 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_UTM_zone33N Projection: Transverse_Mercator False_Easting: False_Northing: 0.0 Central_Meridian: 15.0 Scale_Factor: Latitude_Of_Origin: 0.0 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

33 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_UTM_zone33N Harald Stavestrand ESRIkonferanse

34 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

35 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
EUREF89 NTM: (Norsk Transversal Mercator) med sonene 1 grads sonebredde Sentralmeridian hver halve grad, 5º30’, 6º30’, osv. Målestokk i sentralmeridianen (tangering) (1 million) i falsk offset nord (N= ved B=58º Nord) (hundre tusen) i falsk offset øst. Samme geoide- og ellipsoide-modell som EUREF89 UTM Harald Stavestrand ESRIkonferanse

36 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_NTM_sone5: Projection: Transverse_Mercator False_Easting: False_Northing: Central_Meridian: 5.5 Scale_Factor: Latitude_Of_Origin: 0.0 Linear Unit: Meter ( ) Geographic Coordinate System: GCS_ETRS_1989 Angular Unit: Degree ( ) Prime Meridian: Greenwich (0.0) Datum: D_ETRS_1989 Spheroid: WGS_1984 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

37 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_NTM_sone30: Projection: Transverse_Mercator False_Easting: False_Northing: Central_Meridian: 30.5 Scale_Factor: 1.0 Latitude_Of_Origin: 0.0 Linear Unit: Meter (1.0) Geographic Coordinate System: GCS_ETRS_1989 Angular Unit: Degree ( ) Prime Meridian: Greenwich (0.0) Datum: D_ETRS_1989 Spheroid: WGS_1984 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

38 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Den avstandsriktige planprojeksjonen Harald Stavestrand ESRIkonferanse

39 European Commission EuroGeographics INSPIRE
F2682/MAP%20PROJECTIONS%20FOR%20EUROPE%20EUR% PDF Harald Stavestrand ESRIkonferanse

40 Lamberts arealriktige planprojeksjon - LAEA
Harald Stavestrand ESRIkonferanse

41 Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC
Harald Stavestrand ESRIkonferanse

42 Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC
Harald Stavestrand ESRIkonferanse

43 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

44 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

45 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

46 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

47 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_Rectified_Skew_Orthomorphic_Center_30_123_64 Projection: Rectified_Skew_Orthomorphic_Center False_Easting: False_Northing: Scale_Factor: Azimuth: Longitude_Of_Center: Latitude_Of_Center: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

48 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center_30_123_64 Projection: Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center False_Easting: False_Northing: Scale_Factor: Azimuth: Longitude_Of_Center: Latitude_Of_Center: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

49 Oblique Lambert Conic Conformal
Krovak Oblique Conformal Conic \ En kjegle på snei Harald Stavestrand ESRIkonferanse

50 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

51 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09

52 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89__Krovak_80_30_605_725 Projection: Krovak False_Easting: 0.0 False_Northing: 0.0 Pseudo_Standard_Parallel_1: 80 Scale_Factor: Azimuth: 0.0 Longitude_Of_Center: 30.0 Latitude_Of_Center: 60.5 X_Scale: Y_Scale: XY_Plane_Rotation: -72.5 Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

53 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_UTM_Zone_33N Transverse_Mercator False_Easting: False_Northing: Central_Meridian: Scale_Factor: Latitude_Of_Origin: Harald Stavestrand ESRIkonferanse

54 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_Krovak_79_31_31_60 Projection: Krovak False_Easting: False_Northing: Pseudo_Standard_Parallel_1: Scale_Factor: Azimuth: Longitude_Of_Center: Latitude_Of_Center: X_Scale: Y_Scale: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

55 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_Krovak_79_31_31_605 Projection: Krovak False_Easting: False_Northing: Pseudo_Standard_Parallel_1: Scale_Factor: Azimuth: Longitude_Of_Center: Latitude_Of_Center: X_Scale: Y_Scale: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

56 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Formriktig Arealriktig Avstandsriktig Retningsriktig Projeksjon: Globenen X X X X Mercator X (x) Transversal Mercator X (x) Den avstandsriktige planprojeksjonen X Lambert arealriktige planprojeksjon - LAEA X Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC X Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC X Hotines mercator på skrå X (x) (x) (x) Krovaks skrå kjegleprojeksjon X (x) (x) (x) Harald Stavestrand ESRIkonferanse

57 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Formål: For topografiske formål, (lendebeskrivelse, generell orientering, navigasjon, kanonskyting). B) For økonomisk kartlegging, eiendomskartlegging, geologisk kartlegging, areal- og volummåling. C) For måling av avstander, lengder og distanser, flykart, bilnavigasjons-systemer. D) Nasjonale kart og generelle temakart. E) For GIS dataforvaltning og kart direkte på en virtuell globus (Google Earth). F) For kartDAK i bygg og anleggsbransjen. Harald Stavestrand ESRIkonferanse

58 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
A: topografi B: økonomi C: flykart D: Nasjonale kart E: Forvaltning av GIS-data F: KartDAK i BA Formål: Projeksjon: Globenen (x) (x) (x) (x) X (x) Mercator (x) Transversal Mercator X (x) (x) (x) X Den avstandsriktige planprojeksjonen X Lambert arealriktige planprojeksjon - LAEA X Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC X Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC X Hotines mercator på skrå X x x x Krovaks skrå kjegleprojeksjon X x X X Harald Stavestrand ESRIkonferanse

59 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Mange takk ! Noen spørsmål ? Harald Stavestrand ESRIkonferanse

60 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Haralds_Første_Krovak Projection: Krovak False_Easting: 0.0 False_Northing: 0.0 Pseudo_Standard_Parallel_1: Scale_Factor: Azimuth: 80.0 Longitude_Of_Center: 60.5 Latitude_Of_Center: 30.0 X_Scale: 1.0 Y_Scale: 1.0 XY_Plane_Rotation: 180.0 Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

61 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_Krovak_10_305_305_605_x Projection: Krovak False_Easting: False_Northing: Pseudo_Standard_Parallel_1: Scale_Factor: Azimuth: Longitude_Of_Center: Latitude_Of_Center: X_Scale: Y_Scale: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter Harald Stavestrand ESRIkonferanse

62 Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09
Euref89_Krovak_10_295_0_605_x Projection: Krovak False_Easting: 0.0 False_Northing: 0.0 Pseudo_Standard_Parallel_1: 10.0 Scale_Factor: Azimuth: 29.5 Longitude_Of_Center: 0.0 Latitude_Of_Center: X_Scale: Y_Scale: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Harald Stavestrand ESRIkonferanse


Laste ned ppt "Mercator på snei Norsk ESRI Brukerkonferanse januar 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google