Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 1 Harald Stavestrand, født 09.02.1951 Cand.real, hovedfag I naturgeografi fra 1979 Ansatt I Norges Geografiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 1 Harald Stavestrand, født 09.02.1951 Cand.real, hovedfag I naturgeografi fra 1979 Ansatt I Norges Geografiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Harald Stavestrand, født Cand.real, hovedfag I naturgeografi fra 1979 Ansatt I Norges Geografiske Oppmåling og Statens kartverk siden. Mercator på snei Norsk ESRI Brukerkonferanse januar 2009 Hotel Bristol Oslo

2 Harald Stavestrand ESRIkonferanse •Da kartene begynte å flytte inn i datamaskinene for over 30 år siden var det naturlig at de hadde med seg koordinatsystemene fra papirkartverden. •Koordinatsystemene som fremdeles brukes i dagens norske GIS verden er mye en arv fra papirkartene. •Vi har nå muligheten for å velge egne, spesialtilpassede og mer velegnede koordinatsystem ut fra den aktuelle bruken av kartdataene.

3 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Først har vi den geografiske virklighet Så har vi bredde- og lengde gradene, de geografiske koordinatene. De variere litt med “datummet”. Til sist har vi kartkoordinatsystemet, som er avhengig av hvordan vi projeserer de geografiske koordinatene.

4 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Ellipsoide (sfæroide) Datum fiksering Kartprojeksjon Geografisk koordinatsystem Parameter- setting Kart koordinat- system

5 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

6 6

7 7 Ellipsoider Everest 1830:a = mb = m Bessel modifisert: a = mb = m Clarke 1866:a = mb = m Krassovsky:a = mb = m International 1924: a = mb = m GRS80:a = mb = m WGS : a = mb = m

8 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

9 9 Datummene heter slikt som: •NGO48 •ED50 •Indian Datum 1954 •NAD •WGS84 •Lao Datum 1997 •Euref89 •ETRS_1989 •ETRF_1989 •ITRF_2000

10 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Datummene er relatert til hverandre på måter som kan måles og modeleres på ulike vis, vi har: • 3 parameter metoden • 7 parameter metoden • Molodensky metoden • Abridged Molodensky methoden ESRI har forhåndsdefinert mange internasjonale og utenlandske datum-skift. NGO48 datumnet eller datummene har Statens kartverk, geodesidiivisjonen et ansvar for.

11 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

12 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

13 Harald Stavestrand ESRIkonferanse •Lokale datum •Nasjonale datum •Internasjonale datum •Globale datum

14 Harald Stavestrand ESRIkonferanse •Et og samme punkt på jordoverflaten har litt forskjellig bredde- og lengdegrad i ulike datum. •Forskjellen på f.eks ED-50 og WGS84 dreide seg om et par hundre meter. •Nå dreier det seg om få cm og om kontinentaldrift.

15 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Har vi et datum, har vi også et entydig geografisk koordinatsysytem (GCS) Til et kartkoordinatsystem kreves mer, nemmelig en projeksjon og tilhørende parametre

16 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

17 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

18 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

19 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

20 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

21 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

22 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

23 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

24 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

25 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

26 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

27 Harald Stavestrand ESRIkonferanse •Form •Areal •Avstand •Retning •Målestokk

28 Harald Stavestrand ESRIkonferanse • Globen, geografiske koordinater, - GCS • Mercator • Transversal Mercator • Den avstandsriktige planprojeksjonen • Lambert arealriktige planprojeksjon - LAEA • Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC • Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC • Hotines mercator på skrå • Krovaks skrå kjegleprojeksjon

29 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

30 Harald Stavestrand ESRIkonferanse •6 grads sonebredde •Sentralmeridian hver 6 grad, 3º’, 9º,15º osv. •Målestokkfaktor på •Ingen offset nord • m offset i øst. •Datum kan være ED-50, WGS-84, EUREF89, Lao 97 eller hva som måtte passe UTM - Universal Transversal Mercator Skjærende sylinderprojeksjoner i system

31 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

32 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Projection: Transverse_Mercator False_Easting: False_Northing: 0.0 Central_Meridian: 15.0 Scale_Factor: Latitude_Of_Origin: 0.0 Euref89_UTM_zone33N

33 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Euref89_UTM_zone33N

34 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

35 Harald Stavestrand ESRIkonferanse EUREF89 NTM: (Norsk Transversal Mercator) med sonene •1 grads sonebredde •Sentralmeridian hver halve grad, 5º30’, 6º30’, osv. •Målestokk i sentralmeridianen (tangering) • (1 million) i falsk offset nord (N= ved B=58º Nord) (hundre tusen) i falsk offset øst. •Samme geoide- og ellipsoide-modell som EUREF89 UTM

36 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Euref89_NTM_sone5: Projection: Transverse_Mercator False_Easting: False_Northing: Central_Meridian: 5.5 Scale_Factor: Latitude_Of_Origin: 0.0 Linear Unit: Meter ( ) Geographic Coordinate System: GCS_ETRS_1989 Angular Unit: Degree ( ) Prime Meridian: Greenwich (0.0) Datum: D_ETRS_1989 Spheroid: WGS_1984

37 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Projection: Transverse_Mercator False_Easting: False_Northing: Central_Meridian: 30.5 Scale_Factor: 1.0 Latitude_Of_Origin: 0.0 Linear Unit: Meter (1.0) Geographic Coordinate System: GCS_ETRS_1989 Angular Unit: Degree ( ) Prime Meridian: Greenwich (0.0) Datum: D_ETRS_1989 Spheroid: WGS_1984 Euref89_NTM_sone30 :

38 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Den avstandsriktige planprojeksjonen

39 Harald Stavestrand ESRIkonferanse F2682/MAP%20PROJECTIONS%20FOR% 20EUROPE%20EUR% PDF European Commission EuroGeographics INSPIRE

40 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Lamberts arealriktige planprojeksjon - LAEA

41 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC

42 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC

43 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

44 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

45 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

46 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

47 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Projection: Rectified_Skew_Orthomorphic_Center False_Easting: False_Northing: Scale_Factor: Azimuth: Longitude_Of_Center: Latitude_Of_Center: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Euref89_Rectified_Skew_Orthomorphic_Center_30_123_64

48 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Projection: Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center False_Easting: False_Northing: Scale_Factor: Azimuth: Longitude_Of_Center: Latitude_Of_Center: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Euref89_Hotine_Oblique_Mercator_Azimuth_Center_30_123_64

49 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Oblique Lambert Conic Conformal Krovak Oblique Conformal Conic \ En kjegle på snei

50 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

51 Harald Stavestrand ESRIkonferanse

52 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Projection: Krovak False_Easting: 0.0 False_Northing: 0.0 Pseudo_Standard_Parallel_1: 80 Scale_Factor: Azimuth: 0.0 Longitude_Of_Center: 30.0 Latitude_Of_Center: 60.5 X_Scale: Y_Scale: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Euref89__Krovak_80_30_605_725

53 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Transverse_Mercator False_Easting: False_Northing: Central_Meridian: Scale_Factor: Latitude_Of_Origin: Euref89_UTM_Zone_33N

54 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Euref89_Krovak_79_31_31_60 Projection: Krovak False_Easting: False_Northing: Pseudo_Standard_Parallel_1: Scale_Factor: Azimuth: Longitude_Of_Center: Latitude_Of_Center: X_Scale: Y_Scale: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989

55 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Euref89_Krovak_79_31_31_605 Projection: Krovak False_Easting: False_Northing: Pseudo_Standard_Parallel_1: Scale_Factor: Azimuth: Longitude_Of_Center: Latitude_Of_Center: X_Scale: Y_Scale: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989

56 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Projeksjon: Globenen X XX X Mercator X (x) Transversal Mercator X (x) Den avstandsriktige planprojeksjonen X Lambert arealriktige planprojeksjon - LAEA X Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC X Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC X Hotines mercator på skrå X (x)(x) (x) Krovaks skrå kjegleprojeksjon X (x)(x) (x) FormriktigArealriktigAvstandsriktigRetningsriktig

57 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Formål: A)For topografiske formål, (lendebeskrivelse, generell orientering, navigasjon, kanonskyting). B) For økonomisk kartlegging, eiendomskartlegging, geologisk kartlegging, areal- og volummåling. C) For måling av avstander, lengder og distanser, flykart, bilnavigasjons-systemer. D) Nasjonale kart og generelle temakart. E) For GIS dataforvaltning og kart direkte på en virtuell globus (Google Earth). F) For kartDAK i bygg og anleggsbransjen.

58 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Projeksjon: Globenen (x) (x) (x) (x) X (x) Mercator (x) Transversal Mercator X (x) (x) (x) X Den avstandsriktige planprojeksjonen X Lambert arealriktige planprojeksjon - LAEA X Albers arealriktige kjegleprojeksjon - AEAC X Lamberts formriktige kjegleprojeksjon - LCC X Hotines mercator på skrå X x x x Krovaks skrå kjegleprojeksjon X x X X A: topografiB: økonomiC : flykart D: Nasjonale kart Formål: E: Forvaltning av GIS-dataF: KartDAK i BA

59 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Mange takk ! Noen spørsmål ?

60 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Projection: Krovak False_Easting: 0.0 False_Northing: 0.0 Pseudo_Standard_Parallel_1: Scale_Factor: Azimuth: 80.0 Longitude_Of_Center: 60.5 Latitude_Of_Center: 30.0 X_Scale: 1.0 Y_Scale: 1.0 XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Haralds_Første_Krovak

61 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Euref89_Krovak_10_305_305_605_x Projection: Krovak False_Easting: False_Northing: Pseudo_Standard_Parallel_1: Scale_Factor: Azimuth: Longitude_Of_Center: Latitude_Of_Center: X_Scale: Y_Scale: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter

62 Harald Stavestrand ESRIkonferanse Projection: Krovak False_Easting: 0.0 False_Northing: 0.0 Pseudo_Standard_Parallel_1: 10.0 Scale_Factor: Azimuth: 29.5 Longitude_Of_Center: 0.0 Latitude_Of_Center: X_Scale: Y_Scale: XY_Plane_Rotation: Linear Unit: Meter GCS_ETRS_1989 Datum: D_ETRS_1989 Euref89_Krovak_10_295_0_605_x


Laste ned ppt "Harald Stavestrand ESRIkonferanse 28.01.09 1 Harald Stavestrand, født 09.02.1951 Cand.real, hovedfag I naturgeografi fra 1979 Ansatt I Norges Geografiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google