Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Bacheloroppgave 2013, Bygg – landmåling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Bacheloroppgave 2013, Bygg – landmåling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Bacheloroppgave 2013, Bygg – landmåling

2 Hvem er vi?  Yngvar Amlien og Terje Omtveit Gilde  Oppdragsgiver: Geo Survey A/S v/Pål Tanem  Veiledere: Bjørn Godager Stein Ivar Øvergaard Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen 2 Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

3 Kartprojeksjoner  Målestokkfeil  UTM  Opptil 400 ppm. (4cm per 100 meter)  Problemer i bygg- og anleggsbransjen  Ferdig element  Større prosjekt med stor utstrekning  Masseberegning 3 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

4 Kartprojeksjoner  Opprettelsen av NTM  BA-Nettverket  Kartverket  Tilnærmet målestokkriktig Figur: Kartverket (WMS) / Amlien 4 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

5 Problemstilling  Påstand: Det er lite bruk av NTM i bygg- og anleggsbransjen. Er det behov for at NTM-projeksjonen benyttes som standard i bygg- og anleggsbransjen, og hva skal eventuelt til for å oppnå dette? 5 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

6 Målgruppe  Fagfolk innenfor oppmåling  Også personer som driver med:  Planlegging  Prosjektering  Utførende byggearbeid 6 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

7 Metode  Kvalitativ metode  Personlig intervju  Diskursanalyse / Tekstanalyse  Litteraturanalyse 7 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

8 Metode: Fordeler og ulemper  Høy svarprosent – rask tilbakemelding  Mer helhetlig forståelse / Fleksibilitet  Rett intervjuobjekt – rett kunnskap  Ikke etterprøvbar  Vanskelig å generalisere  Ressurskrevende  Forskerne er ikke objektive 8 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

9 Resultat  Jevnt over lite bruk av NTM  Folk er fornøyde med NTM og mener det er en god løsning  En del byggherrer krever bruk av NTM  Kunnskapsnivå  Treghet i bransjen  Ikke aktuelt med lovpålagt bruk 9 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

10 «Arkitekter gjør kun det de synes er interessant og setter bort oppgaver som lysberegninger, energiberegninger og kart til konsulenter.» (Arkitekt om holdningen blant arkitekter) 10 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

11 «Fagfolk må ta en mer rådgivende rolle, dele sin kunnskap og informere.» (Prosjekterende ingeniør om hvordan man kan få NTM i bruk) 11 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

12 Konklusjon  NTM er lite brukt  Det er behov for et standard koordinatsystem i bransjen  EUREF89 NTM er et logisk valg  Et overordnet ansvar  Informasjon og tid 12 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon

13 Takk for oss  Nettside: http://hovedprosjekter.hig.no/v2013/tol/geo/utmntm/http://hovedprosjekter.hig.no/v2013/tol/geo/utmntm/ 13 Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Intro – Bakgrunn– Problemstilling – Målgruppe – Metode – Resultat – Konklusjon


Laste ned ppt "Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen Bacheloroppgave 2013, Bygg – landmåling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google