Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nasjonal Booking Switch Torsdag 13. januar kl 15.30 – 16.15 Elisabeth Heyerdahl-Jensen, prosjektleder BIT Reiseliv Kjell Galstad, prosjektleder Nasjonal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nasjonal Booking Switch Torsdag 13. januar kl 15.30 – 16.15 Elisabeth Heyerdahl-Jensen, prosjektleder BIT Reiseliv Kjell Galstad, prosjektleder Nasjonal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nasjonal Booking Switch Torsdag 13. januar kl 15.30 – 16.15 Elisabeth Heyerdahl-Jensen, prosjektleder BIT Reiseliv Kjell Galstad, prosjektleder Nasjonal Booking Switch

2 2 Disposisjon 1. Bakgrunn og visjon 2. Nasjonal Booking Switch, hva og hvordan

3 3 BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne få til en nasjonal bookingfunksjon. Dette fordi internasjonal distribusjon er komplisert og kostbart, og store globale aktører utnytter sine volumer og posisjon, og tar seg godt betalt. I Regjeringens Reiselivsstrategi (Verdifulle opplevelser 2007) ble initiativene fulgt opp: –Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivsnæringen.” s.24 Forum for Reiseliv (FFR) utarbeidet et forprosjekt i 2008 for valg av teknisk løsning, etablering og drift av ”Nasjonal Booking”. Visit Technology Group blir valgt som leverandør etter FFRs anbudsrunde. BIT Reiseliv ble våren 2009 anmodet av Innovasjon Norge og Forum for Reiseliv om å overta ansvaret for arbeidet med den nasjonale bookingløsningen. BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt med NHO Reiseliv som prosjekteier i samarbeid med HSH. Når utviklingsprosjektet er avsluttet, skal videre drift og utvikling skje gjennom et BookNorway AS fra 1. kvartal 2011. FFR forutsatte i sitt forprosjekt at næringen skal ha aksjemajoriteten, «de store tar ansvar» og at eksterne investorer kan ha inntil 49 %. 1. Bakgrunn

4 4 BookNorway skal gjøre VisitNorway bookbar gjennom en enkel, pålitelig og kostnadseffektiv bestillingsløsning med det mest komplette tilbudet av norske reiselivsopplevelser. Tillit til Book Norway som en enkel og kostnadseffektivt distributør skal bidra til at et økende antall produkteiere vil bidra med bookbare kvalitetsprodukter VisitNorway og andre reiselivsportaler. Visjonen

5 5  NBS er ikke et nytt bookingsystem, men utvikling av et verktøy for å samkjøre allerede eksisterende systemer  Fordelene med samkjøringen er:  Utnytte VisitNorways høye besøkstall og offisielle status  Tilby hele bredden og mangfoldet av norske, bookbare reiselivstilbudet på ett sted  Dekke kundens beslutningsprosess fra inspirasjon til planlegging og booking – fra «Look to Book»  Skal være en rimelig distribusjonskanal for reiselivsnæringen  Når utviklingsprosjektet er avsluttet skal næringen og eksterne investorer eie løsningen og ta ansvaret for driften gjennom det planlagte selskapet BookNorway 2. Nasjonal Booking Switch (NBS)- Hva og hvordan

6 6 5 basisprosjekter i Nasjonal Booking Switch 1. Konnektorutvikling 2. Utvikling av Switchprogramvaren 3. Integrasjon av Switchen på VisitNorway 4. Tilpasninger av VisitNorway for booking 5. Innholdsprosjekt (eget seminar)

7 7 Innholdsleverandører CityBreak TellUs GM Booking Destinasjoner med bookingløsning fra Konnektorer Nasjonal Booking Switch Lokale bedrifter via destinasjonsselskapene Direkte i løsningene til CityBreak, Restech og TellusGuestMaker. Alternativt via bookingsystemer (PMS) som Visbook med integrasjon mot disse tre løsningene. Lokale bedrifter Som ikke er med i destinasjons- selskapenes løsninger Destinasjon uten bookingløsning, eller selv valgt å ikke delta Restech F.eks. VisBook Integrasjon Nasjonale bedrifter Fase 1 2009/2010 Hotellkjedene SAS og andre via Amadeus Norwegian Color Line Fjord Line Stena Line Hurtigruten Leiebil (via Amadeus) Andre IT-leverandører F.eks. Tellus PRODUKTEIEREPRODUKTET KUNDENE (Distribusjons- kanalene) 7,2 mill. unike besøkende på VisitNorway X unike besøkende på White Label- portalene MARKEDET (Kundenes kunder) BookNorway – produkter, kunder og markeder 2.2.

8 8  Destinasjonene må ha online booking løsninger levert fra City Break, TellusGuestMaker eller Restech, som alle skal ha konnektorer til Nasjonal Booking Switch  Bedriftene må enten være tilknyttet en nasjonal bedrift (transport/kjede) eller være bookbar gjennom et destinasjonsselskap med online bookingløsning fra City Break, TellusGuestMaker eller Restech  Bedrifter som har bedriftsspesifikke løsninger (PMS – Property Management System) som f.eks. Visbook kan bli bookbare ved at deres leverandør inngår avtaler om integrasjon med en eller flere av de tre destinasjonsløsningene.  Nasjonale, landsdekkende bedrifter som ikke er med i denne første fasen, kan kontakte BookNorway fra 2. kvartal 2011 og avtale hvordan de kan komme med fra 2011/2012. Forutsetninger for å bli bookbar på VisitNorway

9 9 Nasjonale bedrifter Alle 7 hotellkjedene via Pegasus-koblingen er klar. Sertifisering av bookingflyt ca medio januar –SynXis – integrasjon klar. Sertifisering medio jan. når større testutvalg foreligger Status – fly/leiebil –Amadeus – sertifisering avsluttet 2010 Fly – bookingflyt klar –Norwegian – via eget API, integrasjon og bookingflyt klar Leiebil - bookingflyt klar –Status ferge Color Line –Fungerende VisitOSLO løsning utvides med speed ferries Fjord Line –Konnektor klar Stena Line –Konnektor tilnærmelsesvis klar PMS Visbook klar 4. kvartal 13 konnektorer utvikles i Fase 1, målet er 20 totalt i 2011/2012 1. Konnektorutviklingen Status for de 13 konnektorene som skal inn i første fase (1/2)

10 10 Status Hurtigruten –API klart ultimo januar –Implementering i 2. kvartal Status Destinasjonsløsningene Overnatting –CityBreak klar før lansering (innhold og pris/tilgjengelighet) –TellUs GM Booking – ny plattform klar, utarbeidelse av plan for integrasjon pågår mellom VTG/GM –Restech klar før lansering (pris/tilgjengelighet) Innhold under avklaring for bedrifter uten destinasjonsløsning Aktiviteter –Omfang før lansering avklart innen 31.1.2011 –Løpende i neste faser (etter frysperioden april/mai) Status PMS – Integrasjon VisBook –CityBreak klar før lansering –TellUs GM Booking klar i løpet av 1. halvår 2011 –Restech klar i løpet av 1. halvår 2011 1. Konnektorutviklingen Status for de 13 konnektorene som skal inn i første fase (2/2)

11 11  Hva skal en switch utrette?  Skape et felles distribusjonssystem for reiselivet gjennom forskjellige, allerede eksisterende systemer, som blir tilpasset en enhetlig struktur  I switchen legges det inn forretningsregler hvor produkteierne bl.a. definerer hvem som skal få tilgang, priser, rabatter etc  I switchen gjøres dataene tilgjengelige for distribusjon på et standardisert format  NBS bygges i størst mulig grad på åpne løsninger for å kunne gjenbrukes i mange kanaler, (OTA-standarder). 2. Utvikling av Switch programvaren Nasjonal Booking Switch Teknisk leverandør: Visit Technology Group

12 12 3 Integrasjon av Switchen 4.Tilpasninger på VisitNorway for booking Nasjonal Booking Switch Integrasjon 7,2 mill. unike besøkende på VisitNorway X unike besøkende på White Label- portalene

13 13 VisitNorway

14 14 VisitNorway

15 15 BookNorway

16 16 BookNorway

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23 BookNorway

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28 Nasjonale bedrifter, (transport/kjeder) og regionale/lokale destinasjonsselskap:  kan få tilgang til hele eller deler av innholdet i Nasjonal Booking Switch (NBS) på egen portal Fordeler De kan tilby:  salgbare tilleggsprodukter, også utenom egen region (overnatting, aktiviteter og opplevelser  transport til/innen egen region Forutsetter at:  Tilpasningskostnader til egen portal må dekkes av bedriftene  Produkteierne i NBS må godkjenne distribusjon i andre kanaler  Juridisk ansvar ovenfor kunde må avklares i forb. med planlagte endringer i pakkereiseloven  Regionale destinasjonsselskap uten egen bookingløsning kan få tilgang til innholdet i regionen på egen portal via NBS forutsatt at destinasjoner i regionen har bookingløsninger koblet til NBS Fase 2: Tilpasning til andre distribusjonskanaler

29 29 Lansering Fase 1 pr. 1. april 2011 –Innkjøringsfase fra 1.4. – 1.9.2011 Evt. lansering pr. språkportal på VisitNorway –Frys for nye konnektorer/ny funksjonalitet mars - mai Fase 2 – Fra juni 2011 –Åpnes for flere produkter via destinasjonsløsningene (overnatting, aktiviteter) –Nasjonale, landsdekkende bedrifter som ikke er med i denne første fasen, kan kontakte BookNorway fra 2. kvartal 2011/når organisasjonen er på plass og avtale hvordan de kan komme med fra 2011/2012. Offisiell lansering på Innovasjon Norges Kick Off i september. Fremdriftsplan

30 30 Elisabeth Heyerdahl-Jensen Prosjektleder BIT Reiseliv E-post: heyerdahl@bitreiseliv.no Tlf. 22 14 08 14 Mobil: 90 82 82 74 heyerdahl@bitreiseliv.no Kjell Galstad Prosjektleder teknologi Nasjonal Booking Switch E-post: galstad@bitreiseliv.no Mobil: 920 14 775 galstad@bitreiseliv.no Meld deg på nyhetsbrevet her: www.bitreiseliv.no Mer informasjon


Laste ned ppt "Nasjonal Booking Switch Torsdag 13. januar kl 15.30 – 16.15 Elisabeth Heyerdahl-Jensen, prosjektleder BIT Reiseliv Kjell Galstad, prosjektleder Nasjonal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google