Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BookNorway Torsdag 13. januar kl 17.30 – 18.15 Dag Tveterås, Saga Management/BIT Reiseliv Elisabeth Heyerdahl-Jensen, BIT Reiseliv Budsjett-tallene er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BookNorway Torsdag 13. januar kl 17.30 – 18.15 Dag Tveterås, Saga Management/BIT Reiseliv Elisabeth Heyerdahl-Jensen, BIT Reiseliv Budsjett-tallene er."— Utskrift av presentasjonen:

1 BookNorway Torsdag 13. januar kl 17.30 – 18.15 Dag Tveterås, Saga Management/BIT Reiseliv Elisabeth Heyerdahl-Jensen, BIT Reiseliv Budsjett-tallene er fjernet i denne presentasjonen som legges ut eksternt, ta kontakt med heyerdahl@bitreiseliv.no hvis du ønsker nærmere info. heyerdahl@bitreiseliv.no

2 2 Disposisjon • 1. Bakgrunn og visjon • 2. Produkter, kunder og markeder • 3. Forretningsmodeller og inntekter • 4. Organisering og fremdrift

3 3 • BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne få til en nasjonal bookingfunksjon. Dette fordi internasjonal distribusjon er komplisert og kostbart, og store globale aktører utnytter sine volumer og posisjon, og tar seg godt betalt. • I Regjeringens Reiselivsstrategi (Verdifulle opplevelser 2007) ble initiativene fulgt opp: –Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivsnæringen.” s.24 • Forum for Reiseliv (FFR) utarbeidet et forprosjekt i 2008 for valg av teknisk løsning, etablering og drift av ”Nasjonal Booking”. Visit Technology Group blir valgt som leverandør etter FFRs anbudsrunde. • BIT Reiseliv ble våren 2009 anmodet av Innovasjon Norge og Forum for Reiseliv om å overta ansvaret for arbeidet med den nasjonale bookingløsningen. BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt med NHO Reiseliv som prosjekteier i samarbeid med HSH. • Når utviklingsprosjektet er avsluttet, skal videre drift og utvikling skje gjennom et BookNorway AS fra 1. kvartal 2011. • FFR forutsatte i sitt forprosjekt at næringen skal ha aksjemajoriteten, «de store tar ansvar» og at eksterne investorer kan ha inntil 49 %. 1. Bakgrunn

4 4 • BookNorway skal gjøre VisitNorway bookbar gjennom en enkel, pålitelig og kostnadseffektiv bestillingsløsning med det mest komplette tilbudet av norske reiselivsopplevelser. • Tillit til Book Norway som en enkel og kostnadseffektivt distributør skal bidra til at et økende antall produkteiere vil bidra med bookbare kvalitetsprodukter VisitNorway og andre reiselivsportaler. Visjonen

5 5 Innholdsleverandører CityBreak TellUs GM Booking Destinasjoner med bookingløsning fra Konnektorer Nasjonal Booking Switch Lokale bedrifter via destinasjonsselskapene Direkte i løsningene til CityBreak, Restech og TellusGuestMaker. Alternativt via bookingsystemer (PMS) som Visbook med integrasjon mot disse tre løsningene. Lokale bedrifter Som ikke er med i destinasjons- selskapenes løsninger Destinasjon uten bookingløsning, eller selv valgt å ikke delta Restech F.eks. VisBook Integrasjon Nasjonale bedrifter Fase 1 2009/2010 •Hotellkjedene •SAS og andre via Amadeus •Norwegian •Color Line •Fjord Line •Stena Line •Hurtigruten •Leiebil (via Amadeus) Andre IT-leverandører F.eks. Tellus PRODUKTEIEREPRODUKTET KUNDENE (Distribusjons- kanalene) 7,2 mill. unike besøkende på VisitNorway X unike besøkende på White Label- portalene MARKEDET (Kundenes kunder) BookNorway – produkter, kunder og markeder 2.2.

6 6 • En unik markedstilgang oppnås gjennom en eksklusiv oppkobling mot VisitNorways portaler med 10 mill. besøk eller 7,2 mill. unike besøkende pr. år, hvorav ca. 80 % er internasjonal trafikk. • Markedet er individuelle ferie- og fritidsreisende fra inn- og utland som besøker VisitNorway, og etter lanseringen også på andre reiselivsportaler som tar i bruk White label- løsningene. • De reisende skal gjennom disse portalene på en attraktiv og kjøps­stimulerende måte styres mot kjøp. • Forretningskonseptet er den første løsningen i sitt slag som vil dekke hele kundens beslutnings­prosess fra inspirasjon og videre til planlegging og bestilling Kundene og markedet

7 7 • Regionale og lokale overnattingsbedrifter, aktiviteter, opplevelser og events i løsningene fra TellusGuestMaker Booking, CityBreak, Restech og VisBook er potensialet 3 000 bedrifter • Nasjonale/internasjonale aktører ved lansering av BookNorway • Hotellkjeder: Rica Hotels, Choice Hotels, Scandic Hotels, Thon Hotels, De Historiske, First Hotels, Radisson Blu, Best Western Hotels • Transport: Color Line, Fjord Line, Stena Line, Hurtigruten, Norwegian, SAS/Widerøe. • + ca 400 internasjonale flyselskaper og ledende bilutleieselskaper via Amadeus. Produkteiere

8 8 • Gir tilgang til et større marked uten egne, nye investeringer i teknologi. • Produkteier betaler kun for reservasjoner som mottas, og ingen tilknytningsavgift. • BookNorway vil være den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for reiser til og i Norge, og representere en kostnadseffektiv distribusjon. • Operatør (teknisk arrangør) for reiser til/i Norge, med lovregulert forbrukeransvar. Dette forbrukeransvaret kan også ivaretas på vegne av destinasjons-/landsdelsselskapene. • Administrasjonsrolle – ”clearing-sentral” for transaksjoner og betalingsstrømmer. For Produkteierne dekker BookNorway følgende behov

9 9 • Skal drives etter sunne økonomiske prinsipper med handlingsrom for risiko, drift og kontinuerlig videreutvikling av forretningskonseptet. • Avkastningen på et nivå som sikrer at både næringen, som skal ha minimum 51 % av aksjene, og profesjonelle eksterne aksjonærer ønsker å gå inn. • Deler av overskuddet kan tilbakeføres bedriftene gjennom en reduksjon av distribusjonskostnadene når kravene til forsvarlig drift og avkastning er tilfredsstilt. • Innovasjon Norge, landsdels- og destinasjonsselskaper skal sammen med bedriftene ivareta felles markedsaktiviteter. BookNorway skal ikke bli, eller bli oppfattet som, en konkurrent til disse. • BookNorway skal ikke bygge egen merkevare. Bearbeidelse av kundedatabaser skal kun skje etter avtale og i samarbeid med kundene (VisitNorway og andre reiselivsportaler). • BookNorway har en fireårig avtale med VisitNorway, noe som gir selskapet et meget solid fundament for driften de første oppbyggingsårene, frem til stabil lønnsomhet som er budsjettert fra år 3 og utover. 3. Forretningsmodeller og inntekter

10 10

11 Oppsummering inntektsmodell –Provisjonsinnntekter-5% –Økonomisk fundament for BookNorway er primært provisjonsinntekter fra produkteiere.( ca 85% av totale innt. ) Øvrige inntekter fra White label, avbestillingsforsikring og renteinntekter av forskuddsinnbetalinger. –Lave distribusjonskostnader –Provisjonsnivå på 5% i år 1, reduseres til 4,5 % i år 2 og 3, og i år 4% forutsatt oppnådde budsjetter. Dette bedømmes som en rimelig distribusjonskostnad. Provisjoner er benyttet da det oppfattes som ett rettferdig prinsipp i forhold til at det både er bransjestandard og at det er store forskjeller mellom verdiene på ulike produkter solgt.

12 12 Mål kapitalinnhenting Kommentarer • BIT Reiseliv AS videreføres og skifter navn til BookNorway med nye vedtekter og eiere • BookNorway skal være i drift i løpet av 1. kvartal 2011 • Arbeidet med emisjonen er godt i gang med bistand av Bull &Co Advokater Reiselivsnæringen 51% 8,0 mill Ekstern investor inntil 49 % 7,5 mill Sum 15,5 mill

13 13 • Servicesenter for håndtering av om-/avbestillinger og manuelle bestillinger blir outsourcet, og blir selvfinansierende • Servicesenteret vil håndtere kunder (reisebestillere) med behov for manuell hjelp til bestillinger, endringer og avbestillinger • Selskapet skal fremstå som et velfungerende fullservice reisebyrå med god erfaring rundt alle relevante arbeidsoppgaver, inkludert håndtering av flybilletter og reservasjon av turistprodukter • Anbudsdokumenter ble sendt ut til et 30 tall potensielle deltagere, og valget falt på Røros Flyservice Organisering - Servicesenter

14 14 • Effektiv liten organisasjon • Selskapet vil bli drevet av en kompetent og effektiv organisasjon på ca 5 personer (første 3- 4 driftsår ) 1.Adm. direktør (selskapet Amrop har startet søk, forventet kandidat primo mars) 2.Økonomiansvarlig – legges til Røros Flyservice, operativt fra medio februar 3.IT/integrasjonsansvarlig 4.Markeds/produktsjef 5.Innholdskoordinator Organisering

15 15 Elisabeth Heyerdahl-Jensen Prosjektleder BIT Reiseliv E-post: heyerdahl@bitreiseliv.no Tlf. 22 14 08 14 Mobil: 90 82 82 74 heyerdahl@bitreiseliv.no Meld deg på nyhetsbrevet her: www.bitreiseliv.no Mer informasjon


Laste ned ppt "BookNorway Torsdag 13. januar kl 17.30 – 18.15 Dag Tveterås, Saga Management/BIT Reiseliv Elisabeth Heyerdahl-Jensen, BIT Reiseliv Budsjett-tallene er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google