Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et entreprenørsamarbeid som har skapt konkurransefortrinn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et entreprenørsamarbeid som har skapt konkurransefortrinn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et entreprenørsamarbeid som har skapt konkurransefortrinn

2 Lavangen Byggeindustri Rolf Jørgensen AS Røkeneshamn Maskin Løeng Bygg Lavangen Elektro Skogen Treprodukter Ludvik Ingebrigtsen Lasse Strand BoligPlan

3 Forventet vekst i Sør- Troms ◦ Hologalandsbrua ◦ Statsnetts oppgradering av kraftnettet ◦ Fornybare energikilder  Statskrafts oppgradering av kraftstasjoner  Mange småkraftverk venter på konsesjon ◦ Forsvarets satsing i Indre Troms

4  Entreprenørbransjen kommunens største næring (15 – 20% av antall sysselsatte, men  Mange små bedrifter, og økende prekvalifikasjons- krav ekskluderer ofte de små

5  2011 / 2012 Gode tider Et forpliktende samarbeid skrinlegges. I stedet var ambisjonen å styrke seg som underleverandører til NI og BL-bygg, men  2013 Krisestemning NI og BL-bygg konkurs. Stort boligprosjekt i Lavangen men ingen lokal entreprenør ville tilfredsstille prekvalifikasjonskravene

6  Høsten 2013 Forstudie – vil et forpliktende samarbeid kunne styrke næringens konkurransefortrinn, og er et slikt samarbeid mulig?  Januar 2014 Lavangen Entreprenør etableres av 8 entreprenører fra Lavangen og en fra Gratangen – aksjekapital 700.000,- Forretningsidé: Hovedentreprenør/ ”integrator” i tiltaksklasse 2 Mål på kort sikt: Vinne anbudet om boligprosjektet i Lavangen

7  Utforming: Forprosjekt med egen prosjektleder ansvarlig for utvikling av forretningsmodellen: ◦ Høy kvalitet i alle leveranser ◦ Konkurransedyktig på pris ◦ Raske kontrollerte oppskaleringer i perioder med vekst ◦ Raske tilpasninger på kostnadssiden ved konjunkturnedgang ◦ Kapitalstruktur / soliditet  Utprøving: Boligprosjektet benyttes til utprøving av forretningsmodellen ◦ Kvalitetsstandarder ◦ Forhold til eierbedrifter som underleverandører ◦ Bruk av underleverandører fra lavkostland ◦ Effektiv administrasjon / kvalitetssikringsopplegg med sikte på vekst

8  Forstudiet kr. 100.000,- fra IN ◦ Syretesten av idé og samarbeidsvilje frem til etablering av LE  Forprosjekt kr. 300.000,- fra IN ◦ Utforming av forretningsmodell og selskapets konkurranse-fortrinn frem til sentral godkjenning i tiltaksklasse 2  Hovedprosjekt? ◦ Utvikle nye konkurransefortrinn i samarbeid med utvalgte under- leverandører og byggherrer ◦ Branding

9  Ordreportefølje etter vel ½ år: Over 30 mill ◦ Boligprosjektet ◦ Kraftutbygging i Grønlielva ◦ Flere mindre prosjekt

10  Eierbedrifter valgt som underleverandører på flere områder, men  Leveranser fra lavkostland nødvendig i priskonkurransen  Tilfredsstiller prekvalifikasjonskrav som har åpnet for leveranser fra små eierbedrifter ◦ Kvalitetssystem og HMS ◦ Garantier ◦ Krav til rapportering iht. elektroniske standarder

11 Takk for oppmerksomheten! Gunnar Berglund


Laste ned ppt "Et entreprenørsamarbeid som har skapt konkurransefortrinn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google