Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Universitetet i Agder KUF-komiteen Campus Grimstad 10/03/2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Universitetet i Agder KUF-komiteen Campus Grimstad 10/03/2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Universitetet i Agder KUF-komiteen Campus Grimstad 10/03/2014

2 Høgskolen i Agder 1994 Agder distriktshøgskole 1969 Universitetet i Agder 2007 Kristiansand lærerhøgskole Kristiansand sykepleiehøgskole 1976 (1917 – 1934) Agder ingeniør- og distriktshøgskole 1977 Arendal sykepleierhøgskole 1920 Agder musikkonservatorium 1965 Til Kristiansand 1877 1902 Kristiansand lærerskole Sørlandet tekniske skole 1967 Agder maritime høgskole Statens gartnerskole Lærerseminar på Holt 1839 2

3 1994: Samling og faglig konsentrasjon Samlet fagmiljøene fra de ulike institusjonene i fakulteter Den store lærerutdanningen lagt i matrise: Alle fagmiljøene bidrar inn Fordel for det enkelte fagmiljø: Det blir bærekraftig Fordel for lærerutdanningen: Lærerne er del av et levende fagmiljø Vekst i miljøene, særlig på førstestillings- og professornivå 3

4 Organisasjonsmodellen fra 1994 beholdt – i dag med 6 fakulteter og lærerutdanningene i matrise Helse- og idrettsvitenskap Humaniora og pedagogikk Kunstfag Handelshøyskolen Samfunnsvitenskap Teknologi og realfag Samlet har UiA ca 11.000 studenter og 1100 ansatte 4

5 Utviklingen HiA 1994 UiA 2013 Antall professorer 4 120 Antall førstestillinger110 330 Stipendiater 2 90 Dr.gradsutdprogrammer 0 12 Hovedfag/masterutd 1 30 Virksomhetssteder 11 2 Ekstern fin virksomhet 29 148 Studenter 6000 11000 Publiseringspoeng- 480 Internasjonale avtaler30 100+ 5

6 Campus Grimstad – Samlet UiAs virksomhet i Aust-Agder 6

7 Campus Kristiansand – vår hovedcampus 7

8 Vår identitet Yrkes- og profesjonsretta utdanninger kjerne i vår virksomhet De store: Ingeniør, økonom, lærer, sykepleier Anvendt forskning med relevans for utdanningene «Disiplinbaserte yrkes- og profesjonsutdanninger» Kunst og kultur Sterke disipliner: Naturvitenskap, humanistiske fag, samfunnsvitenskap: Grunn- og anvendt forskning Samarbeid med industri, næringsliv og offentlig sektor i vår region Tett på i utdanningene Anvendbar nærings- og samfunnsrelevant forskning Attraktiv samarbeidspartner for de teknisk-industrielle miljøene i Sør-Norge Et internasjonalt universitet Økende andel ansatte kommer fra utlandet Internasjonale samarbeidspartnere og studentutveksling 8

9 Universitetsnettverket for profesjonsfagene skole, helse og sosialfag – UiA, UiN og UiS Tar et spesielt ansvar for forskning og forskerutdanning knyttet til velferdsstatsprofesjonene Universitetene har hovedansvar for forskeropplæring Vi er i en unik situasjon: Vi har alt innomhus: Grunnutdanningene og masterutdanningene, nærheten til og samarbeidet med praksisfeltet Selvfølgelig skal vi ta et større ansvar for praksisnær og profesjonsrelatert forskning og forskerutdanning 9

10 Hvorfor er PhD utdanning knyttet til velferdsprofesjonene så viktig? 1. Rekruttering til UH-sektoren -utdanne fremtidens forskere og lærere i profesjonsutdanningene -PhD er framtida 2. Rekruttere til et kunnskapsbasert praksisfelt -behov for kvalitet og faglig styrke i tjenestene -forutsetter fagutvikling og forskning -evidensbasert praksis 10

11 Våre strategiske mål Kvalitet (i utdanningen), kvalitet (i forskningen), kvalitet (i samhandlingen) ! Attraktive og anerkjente studier og læringsmiljøer Anerkjente forskningsmiljøer En aktiv samfunnsaktør Elite? Javisst! På våre områder 11

12 12 Strategi mot 2015

13

14 Innovativ IKT-bruk – et satsingsområde En hovedsatsing er DDU – Det Digitale Universitet (2012- Digitalisering av eksamen (sluttevaluering) prioritert i 1.fase ut fra en erkjennelse at en ikke kan tilby dagens www-generasjon papir og penn som eksamensmedium. 2500 studenter avla digital eksamen høst 2013. Parallell satsing på utvikling av digitale vurderingsformer som del av læringsarenaen Andre sentrale prosjekter i DDU: Opplæring, bl.a i bruk av digitale kommunikasjonsverktøy, digitalisering av klasserom og utvikling av ”Blended learning” Utvikling av digitaliserte administrative tjenester for bedre kvalitet, tilgjengelighet og effektivitet 14

15 Institusjonssamarbeid Samarbeidet med UiS og UiN Profesjonsforskning Finansiering av de nye universitetene Naturvitenskaplig forskning/utdanning Havforskningsinstituttet og CEES ved UiO Akvatisk økologi med Høgskolen i Telemark NIC: Norwegian Industrial Cluster Fire National Centres of Expertise/fire UH-institusjoner UiA-NODE, HiAa-Møre, HiBuVe-Kongsberg,HiG-Raufoss Rettsvitenskap: UiB Aalborg universitet og University of Nebraska at Omaha 15

16 Samarbeidsprosjektet UiA-HiT 2011-2014 Sammen om et 3-årig arbeid som skal utvikle og realisere flere konkrete faglige og administrative fellestiltak mellom de to institusjonene. Samarbeidsprosjektet skal utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid mellom HiT og UiA. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene og understøtte begge institusjonenes konkurransekraft. Spørsmålet om fusjon eller institusjonelt forankra samarbeid behandles i styrene i juni 16


Laste ned ppt "Velkommen til Universitetet i Agder KUF-komiteen Campus Grimstad 10/03/2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google