Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetet i Nordland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetet i Nordland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetet i Nordland

2 Samfunnsoppdraget vårt
Utdanning og forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå Styrke Nordland som verdiskapingsregion Nasjonalt ansvar for velferds- og profesjonsfaglig forskning Styrke randsonen

3 Profilerte temaområder forskning
Velferd Innovasjon og entreprenørskap Blå vekst Det er hovedpilarer i UiN sin utdanning og forskning. Svarer til utfordringer i Forskningsmeldinga. Samarbeid Stavanger, UiN og Agder om profesjons og velferdsforskning – særskilt nasjonalt ansvar. Forankret også i NOU 2011, 3: Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet. Et hovedmål her er spredning av kompetansearbeidsplasser – forutsetter høyt utdanna arbeidskraft og kompetansearbeidsplasser også utenfor pressområdene.

4 Nasjonalt ledende på praksisnær og anvendt velferdsforskning
Tradisjon for nærhet til arbeids- og næringsliv Solide fagmiljø Samarbeid med Agder og Stavanger To komplementære Phd-program. Phd i profesjonspraksis og Phd i sosiologi. Solide fagmiljø innenfor helsefag, sosialt arbeid, innovasjon og entreprenørskap, skole og utdanning - Forsterket nasjonal innsats innenfor velferdsforskning og profesjonsutdanning i samarbeid med universitetene i Agder og Stavanger. Forskningsmeldingen beskriver forskningsbasert velferdspolitikk og profesjonsutøvelse i velferdstjenestene som ett av fem strategiske mål for forskningen

5 Ny finansieringsordning
”De nye universitetene har med sine særpreg en mulighet til å styrke forskningen i profesjonsfagene, men dagens finansiering gir en uønsket forskjellsbehandling av deres forskningsinnsats.” (KUF-komiteens behandling av den siste forskningsmeldingen, kommentar fra komiteens medlemmer fra FrP, Høyre, KrF og Venstre)

6 Sterk på biovitenskapelig forskning
Topp moderne genomikk-plattform Forskerutdanning i akvakultur og biovitenskap FAO, 2050: 70 prosent mer mat må produseres. Norges rikdom er knyttet til hav og vann. Forskning på bærekraftig utnytelse av sjøområdene avgjørende for å dekke verdens behov for mer mat, bekjempe fattigdom, sult og underernæring. - lang tradisjon innen akvakultur, blå bioteknologi, ressursforvaltning, velferdsforskning og utvikling av kystsamfunn.

7 Best fagmiljø på innovasjon og entreprenørskap
Bodømiljøet anerkjent Flest publiseringer i vitenskapelige tidsskrift Knutepunkt UiN og Nordlandsforskning (Damvad 2011) Forskningsrpådet, rangerer UiN nr 1 på entreprenørskapsforskning. (Damved- The state of the art of entrepreneurship research. - Innovasjon og entreprenørskap, et kjennetegn ved Bodø-miljøet siden oppstart av Siviløkonomutdanningen midt på 1980-tallet - Flest publiserte entreprenørskaps- og innovasjonsartikler i vitenskapelige tidsskrift - Stor faglig tyngde i samarbeid med Nordlandsforskning og knutepunktfunksjon i det norske utdanningslandskapet. Kunnskapsbasert næringsliv er et viktig strategisk forskningsmål. Horisont 2020 legger sterk vekt på forskning og innovasjon for å skape bærekraftig vekst og nye jobber.

8 Ledende på samarbeid med universiteter i Russland
Studentutveksling Energiledelse MGIMO-Moskva Nordområdesenteret for næringslivet Nordområdemeldingen; UiN har i nordområdesammenheng sterke miljøer innen samfunnsvitenskap, bedriftsøkonomi og marin biovitenskap. UiN har i mange år hatt nært samarbeid med sentrale myndigheter – spesielt UD, for utvikling av kunnskapsintensivt næringsliv i Nordområdene.

9 Forankring av nordområdestrategien
”Universitetet i Nordland har i nordområdesammenheng sterke miljøer innen samfunnsvitenskap, bedriftsøkonomi og marin biovitenskap, og har vokst frem til et ledende miljø for samarbeid med universiteter og næringsliv i Russland. … Regjeringen satser på å styrke Bodø som sentrum for utvikling av kunnskap om næringslivets muligheter i nordområdene, og spesielt tilknyttet samarbeid med russiske kompetansemiljøer og næringsliv.” (Meld. St )

10 Campus utvides med 40.000 m2 Studenthotell og kontorlokaler
Påbygging 3. etg. PHS Forskningspark Byggetrinn 6 Kyst og Havbruks Visningssenter Newton Læringssenter Fleridrettshall i Mørkvedlia idrettspark- hva med den? I samarbeid med Statsbygg- tidshorisont Campusutviklingsplanen for UiN, tiltaksdelen. Underdekning av kontorer, grupperom og undervisningsfasiliteter, Usability Må ha minimum kvadratmeter per student. ( da hadde vi 8.2 kvadratmeter pr student)

11

12 Campus Helgeland Nye lokaler 2013 422 studenter Fagområder
økonomifag, helse- og sosialfag samt teknologiledelse Samlokalisering UiN, HiNe og HiN

13 Campus Vesterålen Omlag 300 studenter Fagområder
helse- og sosialfag, økonomifag, lærerutdanninger samt etter- og videreutdanninger

14 Fornøyde studenter ved UiN
8 av 10 studenter svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med lærestedet Like mange vil anbefale UiN til andre studenter Kandidatundersøkelsen 2013, Rambøll Management Consulting, Oslo, Juni Undersøkelsen omfattet totalt 1717 kandidater på bachelor- master og 4-årig allmennlærerutdanningsnivå, som fullførte sin grad ved UiN i perioden til

15 Campusnære trenings- og fritidstilbud

16 Mørkvedlia idrettspark
Blant landes mest komplette anlegg for idrett og trening to idrettshaller fullverdig friidrettsanlegg kunstgressbane med undervarme testlaber klatrevegg og svømmebasseng teststudier med toppidrettsutøvere

17 672 nye studentboliger i 2020 Studenthotell - 72 nye hybler
Mørkvedlia studentby hybler og leiligheter Studentinord Langtidsplanen for Studentinord ( , Campustiviklingsplanen side 29). Første byggetrinn: 255 boliger i 2014 etter planen. Mørkvedlia studentby ferdig innen Relativt lav dekningsgrad på studentboliger.

18 4000 flere studenter i 2025 Prognose basert på historisk utvikling
Sterk økning av utenlandske studenter Behov for minst 6000 flere med høyere utdanning i Nordland NAV bedriftsundersøkelse Ta hele Nordland i bruk, side 29. Indeks Nordland Behov for flere som tar utdanning som; sykepleier, grunnskolelærere, økonomer, markedsførere, m.fl. Rom for minst 6000 flere med høyere utdanning i Nordland – betydelig etterslep i forståelsen av verdien av høykompetent arbeidskraft i bedriftene.


Laste ned ppt "Universitetet i Nordland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google