Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetet i Nordland. Samfunnsoppdraget vårt • Utdanning og forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå • Styrke Nordland som verdiskapingsregion.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetet i Nordland. Samfunnsoppdraget vårt • Utdanning og forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå • Styrke Nordland som verdiskapingsregion."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetet i Nordland

2 Samfunnsoppdraget vårt • Utdanning og forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå • Styrke Nordland som verdiskapingsregion • Nasjonalt ansvar for velferds- og profesjonsfaglig forskning • Styrke randsonen

3 Profilerte temaområder forskning • Velferd • Innovasjon og entreprenørskap • Blå vekst

4 Nasjonalt ledende på praksisnær og anvendt velferdsforskning • Tradisjon for nærhet til arbeids- og næringsliv • Solide fagmiljø • Samarbeid med Agder og Stavanger

5 Ny finansieringsordning (KUF-komiteens behandling av den siste forskningsmeldingen, kommentar fra komiteens medlemmer fra FrP, Høyre, KrF og Venstre) ”De nye universitetene har med sine særpreg en mulighet til å styrke forskningen i profesjonsfagene, men dagens finansiering gir en uønsket forskjellsbehandling av deres forskningsinnsats.”

6 Sterk på biovitenskapelig forskning • Topp moderne genomikk- plattform • Forskerutdanning i akvakultur og biovitenskap

7 Best fagmiljø på innovasjon og entreprenørskap • Bodømiljøet anerkjent • Flest publiseringer i vitenskapelige tidsskrift • Knutepunkt UiN og Nordlandsforskning

8 Ledende på samarbeid med universiteter i Russland • Studentutveksling • Energiledelse MGIMO-Moskva • Nordområdesenteret for næringslivet

9 Forankring av nordområdestrategien ”Universitetet i Nordland har i nordområdesammenheng sterke miljøer innen samfunnsvitenskap, bedriftsøkonomi og marin biovitenskap, og har vokst frem til et ledende miljø for samarbeid med universiteter og næringsliv i Russland. … (Meld. St. 7- 2011-2012) Regjeringen satser på å styrke Bodø som sentrum for utvikling av kunnskap om næringslivets muligheter i nordområdene, og spesielt tilknyttet samarbeid med russiske kompetansemiljøer og næringsliv.”

10 Campus utvides med 40.000 m 2 • Studenthotell og kontorlokaler • Påbygging 3. etg. PHS • Forskningspark • Byggetrinn 6 • Kyst og Havbruks Visningssenter • Newton Læringssenter

11

12 Campus Helgeland • Nye lokaler 2013 • 422 studenter • Fagområder – økonomifag, helse- og sosialfag samt teknologiledelse • Samlokalisering – UiN, HiNe og HiN

13 Campus Vesterålen • Omlag 300 studenter • Fagområder – helse- og sosialfag, økonomifag, lærerutdanninger samt etter- og videreutdanninger

14 Fornøyde studenter ved UiN • 8 av 10 studenter svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med lærestedet • Like mange vil anbefale UiN til andre studenter

15 Campusnære trenings- og fritidstilbud

16 Mørkvedlia idrettspark • Blant landes mest komplette anlegg for idrett og trening – to idrettshaller – fullverdig friidrettsanlegg – kunstgressbane med undervarme – testlaber – klatrevegg og svømmebasseng – teststudier med toppidrettsutøvere

17 672 nye studentboliger i 2020 • Studenthotell - 72 nye hybler • Mørkvedlia studentby - 600 hybler og leiligheter • Studentinord

18 4000 flere studenter i 2025 • Prognose basert på historisk utvikling • Sterk økning av utenlandske studenter • Behov for minst 6000 flere med høyere utdanning i Nordland


Laste ned ppt "Universitetet i Nordland. Samfunnsoppdraget vårt • Utdanning og forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå • Styrke Nordland som verdiskapingsregion."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google