Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktør, Stiftelsen Bryggen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktør, Stiftelsen Bryggen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktør, Stiftelsen Bryggen
Bryggen i Bergen – status og utfordringer; Hva med eierne? Bernt-Håvard Øyen Direktør, Stiftelsen Bryggen

2 Verdensarvstedet Bryggen i Bergen
østsiden av Vågen, byetablering ca. 1070 gjenoppbygd i middelaldertradisjon etter bybrannen i 1702. - allsidig handel, eksport av tørrfisk og import av korn - viktigste historiske handelssete. Hansaligaen mellom 1350 og 1754. Foto ca. 1890 Billedsamlingen UiB..

3 BPG. STIFTELSEN BRYGGEN Stiftet av Bryggens venner i 1962.
Eier 35 av 61 bygninger 17 ansatte. Istandsetting, drift og vedlikehold av kulturminnet Site manager, har skjøttet rollen i 51 år Bryggen Private Gårdeiere 7 eiere, 26 bygninger Istandsettingsprosjekter BPG. Bergen kommune Hanseatisk museum

4 - Sørlige delen ble murbygninger 1880-1920.
- Satt på bevaringslisten i 1920. - Norddelen ødelagt av brann i1955. - Omlag 1/4 av bygningene tilbake - Stiftelsen Bryggen etablert i 1962. World Heritage Site i 1979, nr 59 Crit III: unique cultural tradition.

5 Istandsetting av skadde og ødelagte bygninger
Hva var status på 1960-tallet? Store etterslep på vedlikehold Skader etter 1944-eksplosjonen, virkninger Store bruksendringer fra 1910 og fremover Saneringstrussel fra kommune og utbyggere Liten eier-interesse for istandsetting og vedlikehold Begrenset støtte for bevaring hos befolkning Ingen brannsikring Stiftelsen og dedikerte enkeltpersoner har sikret verdiene, gradvis ble lokal offentlig forvaltning interessert! Stiftelsen Bryggen Istandsetting av skadde og ødelagte bygninger Vedlikehold og overvåkning Reparasjon av råteskader i vegg ved innlafting av nye “veggplanker” med tradisjonelle materialer og teknikker.

6 Bryggen – verdensarv og en skokk med interesser!
UNESCO KMD RA Fylkeskommunen Fylkeskonservator, utdanning, næring Kommunen Byantikvar , kultur, byggesak, trafikk, grønn etat, VA, brannvesenet, havnevesen Stiftelsen Bryggen Private gårdeiere Hanseatisk, Bryggens museum, Bymuseet, Museum vest Guideselskap, Leietakerforum, FOU-aktører, Byarkivet, Konsulenter, Håndverkere, Enkeltpersoner ICOMOS Norsk verdensarv OPS-gruppen Prosjekt Bryggen Fagutvalget Statens vegvesen Sikkerhetsrådet Statsbygg Samarbeidsutvalget Hansalauget Bergen reiseliv

7

8 Hvem spør oss som eiere: Hva er det Verdensarvstedet Bryggen mest av alt trenger?
Bedre sikring Vedlikehold Antikvarfaglig kompetanse/håndverkere Istandsetting Næringsutvikling-profil Formidling Økonomisk fundament – muskler for tiltak Hvilke universelle verdier (OUV) er viktigst, hvilke er mest truet? Forvaltningens rolle som fasilitator?

9 Eksempel: ansvarsmatrise – formidling om Verdensarv
Hanseatisk museum Bryggens museum Stiftelsen Bryggen Private guideselskap Bergen reiseliv Ressursbruk per i dag XX X XXX Fysisk nærhet Formidlings-kompetanse Egnede lokaler – VA senter Frivillighet/ Venne-forening RA Hfk Bergen kommune Private gårdeiere

10 Eierperspektivet Som eier føler vi tidvis at offentlig forvaltning oppfatter verdensarven som sin egen lekegrind! Eiers rett til å bli hørt, til medbestemmelse, forankring av sakene, må tas på alvor. Pålegg og diktat er ikke alltid beste medisin! Forvaltningsleddene er tallrike! Verdensarvråd for Bryggen ikke etablert Verdensarvkoordinator for Bryggen under oppseiling, største eier ennå ikke rådspurt Samarbeidsklima med forvaltningen er i mange henseende bra, men fra et eierperspektiv ser vi mange forbedringspunkter. Rutiner for regelmessig evaluering av prosjekter og verdensarvforvaltning bør innskjerpes.

11


Laste ned ppt "Direktør, Stiftelsen Bryggen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google