Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vår tilnærming til å bedre samarbeidet med Statens vegvesen Trond Bølviken Direktør Forretningsutvikling 2. april 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vår tilnærming til å bedre samarbeidet med Statens vegvesen Trond Bølviken Direktør Forretningsutvikling 2. april 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vår tilnærming til å bedre samarbeidet med Statens vegvesen Trond Bølviken Direktør Forretningsutvikling 2. april 2008

2 22 Våre leveranseområder til Statens vegvesen Veibygging (veier, broer, tunneler) Veidekke Entreprenør Asfalt KOLO Veidekke Drift og vedlikehold av veier KOLO Veidekke og Veidekke Entreprenør Eierrollen OPS – Alfarveg Veidekke ASA (50%)

3 Utgangspunktet Statens vegvesen er Veidekkes største kunde Et høyere konfliktnivå mot offentlige enn mot private kunder Over tid lavere lønnsomhet innenfor anlegg enn innenfor bygg Anleggsmarkedet vokser Hva gjør vi?

4 Omforent forståelse av nåsituasjonen Omforent forståelse av nåsituasjonen 44 Å få til endring… Opplevd endrings- behov Opplevd endrings- behov Klare og forankrede mål og strategier Klare og forankrede mål og strategier Tilgjengelige ressurser Tilgjengelige ressurser De første konkrete og synlige handlingene De første konkrete og synlige handlingene

5 Prosessen Valgte ut fem ulike prosjekter med antatt ulik grad av samarbeid Intervjuet prosjektlederne fra Statens vegvesen og Veidekke (dels også anleggsledere, byggeledere og driftsledere) Åpne intervjuer med fokus på hvordan samarbeidet startet og utviklet seg over tid Intervjuere fra Veidekke og Byggsenteret på BI Sammenlignet svarene for å finne fellestrekk og forskjeller Etablert en omforent nåsituasjonsbeskrivelse Omforent forståelse av nåsituasjonen Omforent forståelse av nåsituasjonen

6 Personkjemien er viktig Gode erfaringer fra tidligere samarbeid kan være en fordel, men kan også gjøre at skuffelsene blir større Viktig med en god start hvor man opparbeider tillit og blir enig om mål Tiltak for å bedre samarbeidet (workshops, sosiale tiltak, osv) fører ikke alltid til bedre samarbeid Relasjoner bygget på tillit og riktig oppførsel gir mindre opportunsime og bedre samarbeid Kompliserte prosjekter har ikke nødvendigvis flere konflikter enn enkle Omforent forståelse av nåsituasjonen Omforent forståelse av nåsituasjonen Noen funn

7 7 Fokusere på få, konkrete og realistiske tiltak Sikre en best mulig gjennomføring av våre felles rutiner for oppstart, oppfølging og evaluering av det enkelte prosjekt Finne et system der målebrev kan godkjennes løpende med bindende virkning De første konkrete og synlige handlingene De første konkrete og synlige handlingene Våre prioriteringer


Laste ned ppt "Vår tilnærming til å bedre samarbeidet med Statens vegvesen Trond Bølviken Direktør Forretningsutvikling 2. april 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google