Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva vet vi fungerer bra og hva kan kreves/forventes?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva vet vi fungerer bra og hva kan kreves/forventes?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”DYSLEKSI – den usynlige funksjonshemmingen med de fatale konsekvensene”
Hva vet vi fungerer bra og hva kan kreves/forventes? Lekser, lekser og atter lekser Puh! Endelig fant jeg en god grøtoppskrift

2

3 Hvorfor utvikler noen dysleksi?
= genetikk = problemer rundt fødsel = ulykke

4 «Symptomvansker» Rettskrivningsvansker Lav lesehastighet
Dårlig leseforståelse Dårlig artikulasjon Nedsatt arbeidsminne Dårlig motorikk Konsentrasjonsvansker Problemer med tall (50 % +) Lav selvtillit (manglende mestring) Uregelmessige øyebevegelser/mange stans pr. linje (øyet henter opp igjen tapt informasjon gjentatte ganger)

5 Hvordan oppdage vansker?
Unnlater å gjøre skriftlig arbeid Skriver my lydrett Leser feil på småord/endelser Leser fort, lavt eller utydelig Usikker på tid, dato, retninger «Urokråke» Stakato høytlesing Nesa i bordet Stanser ved lange ord Gjetter seg til ordene Bytter om på bokstaver Klager ofte på hodepine Glemmer skriftlig materiell som skal vises frem for andre/innleveres Enkel/dobbel konsonant

6 La oss se litt på ulike grep som bør tas i skolen
Hva kan skolen og lærerne helt konkret gjøre med dette i skolehverdagen? La oss se litt på ulike grep som bør tas i skolen

7 En god leser, - hva kreves for å bli det?
Skjønne systemet /teknikken. Tilgang på lettlestlitteratur. Mengdetrening (min sider før 13 år). Motivering. Bare 5234 sider igjen!

8 NB! Omvendt rekkefølge er kun en metode for de sterkeste
Leseinnlæring Start med talespråket Gå til lydene Spør etter bokstavene Innkod alle orda Kom fram til en helhet NB! Omvendt rekkefølge er kun en metode for de sterkeste Dersom lesekoden ikke er knekt innen utgangen av 2.klasse, må alle røde lamper lyse. La bokstavene stå speilvendt og ikke rett feil tale det første året i skole.

9 3 forutsetninger for faglig mestring i skoleløpet:
- at elevene mestrer grunnleggende ferdigheter - at læringsmiljøet oppleves trygt og godt - at elevene mottar vurdering for læring 70 % av feedback fra lærer til elev hemmer læring Den kommer som oftest altfor sent

10 Noen faktorer er avgjørende for å få positiv skoleeffekt for elever med lese- og skrivevansker
La oss ta en titt på den positive 7-er´n

11 Den positive 7-er´n Dyktige lærere som utvikler positive og støttende relasjoner til sine elever (= god klasseledelse) . Høye og tydelige forventninger til alle elever. Felles struktur på alle timer – «oppskrift». Kompensering med tekniske hjelpemidler. Mest mulig inkluderende tilnærming – reduksjon av spesialundervisning er viktig. Vurdering for læring: feedback FØR oppgaver er ferdige. Hjelp elevene å sorterer viktig fra uviktig

12 Den positive 7-er´n gjør at elever klarer «å henge i stroppen»

13 Noen faktorer vet vi gir «negativ» skoleeffekt
La oss ta en titt på den negative 6-er´n

14 Den «negative» 5-er´n Kun variasjon i undervisningen (som hovedstrategi) gir verken mer eller bedre læring. Arbeidsplaner med stor grad av ansvar for egen læring (VERRE ENN VERST!) Ukritisk bruk av anmerkninger. Ukritisk bruk av pc og åpen nettilgang. Fritak for vurdering i fag eller fritak for hele fag.

15 A L T F O R M N G E H D S I K OG D E T V I UNN G Å Dette vil kunne bli resultatet ved gjennomføring av den negative 5-er´n

16 Hvordan få til lesemestring i alle fag?
Nivået MÅ ligge der eleven er Eleven må ikke gå videre til neste nivå før mestring er oppnådd på lavere nivå Viktig: drilling av nye begreper hver dag HUSK: elever må beherske 90 % av en tekst for å kunne bruke den til å trene opp leseferdigheter Bistå med avkoding av lesing i matematikkoppgavene Når fag mestres, oppnås selvtillit  For å mestre alle skolefag, må elever beherske grunnleggende ferdigheter.

17 Tekniske hjelpemidler
PC er skolens ansvar å skaffe Talesyntese er viktig Retteprogram – mye å velge mellom – velg pakker: Textpilot, Lingdys eller CD-ord Lydbøker/smartbøker Det finnes mange flotte produkter hos ulike leverandører Minnelek = flott trening 7-13 år

18 Noen lærere og foresatte har ett og annet å lære (med tanke på teknisk innsikt):

19 Generelle grep for alle elever er:
å aktivere bakgrunnskunnskap ved all nyinnlæring å angi innholdet (skjelettet) ved oppstart av ny økt å undervise svært strukturert og ryddig å legge alt av tekster som brukes på læringsplattform grunnet lydstøtte, skriftstørrelse etc. å bruke dataskrift hvis «ugrei» håndskrift å lære strategier for å håndtere lærestoffet å kompenser ved hjelp av tekniske hjelpemidler og lydbøker (ikke alle fag på en gang!) å forstå at lese, skrive, høre samtidig = ugreit å tilrettelegge alle prøver gjennom skoleåret

20 FRITAK? Dette er å gjøre elever en bjørnetjeneste
Altfor mange elever får fritaket «midt i ansiktet» når de skal over til v.g. skole Man kan få fagbrev med stryk i inntil 2 fellesfag i mange fagområder, men det får elevene ikke godkjent på forhånd (søkes i etterkant) Alle sertifiseringsfag i v.g. er krever bestått i alle fag (eks. legesekretærer og elektrosertifiseringer) Unntak (= uproblematisk): sidemål

21 Metoder CRISS – strategier Samarbeidslæring Læringsstiler
NLP – basert begrepspugg Avskrift gir økt skriftferdighet Repetisjon gir økt innlæring Les høyt = høytlesing må være frivillig! Repetert lesing og skriving (korte tekster) Ingen trylleformel

22 å forstå informasjonen bedre å redusere informasjonen
De elevene med lese – og skrivevansker som klarer seg best i skolen, er de elevene som har lært seg måter å sortere informasjon på. Da klarer de: å forstå informasjonen bedre å redusere informasjonen (for å få den håndterbar) ”Hjemling” sett fra forskningens funn. Med dette mener vi at alle elever har krav på å møte hver dag med en opplevelse av mestring, - noe realistisk å strekke seg etter. Tilpasset opplæring handler ikke bare om de svake, men om hver elev i hvert klasserom. En av veiene mot dette målet vil være å møte elevene med et knippe av verktøy og metoder for at de skal klare seg bra i skolen.

23 Slik håndterer de fleste elever en tekst med spørsmål:
De leser teksten De besvarer spørsmålene i tilknytning til teksten ELLER: mens de leser 90 % av innholdet er borte etter 1 time

24 For å bli gode med tekster, må de:
jobbe med tekster i forkant og underveis i lesinga Når de jobber i forkant med tekster, må de: - finne ut hvorfor de må lese teksten - finne ut hva de kan om temaet fra før - bli motivert for å lese teksten Når de jobber underveis med tekster, må de: - være aktiv mens de jobber med en tekst: = stille spørsmål til teksten (hvem handler det om, hva er problemet, hvor foregår det, hva er løsningen?) Detter vil gjøre elevene bedre i stand til å huske det de leser

25 Hva gjøres først og sist?
Les overskriften og se på ev. bilder og bildeteksten Snakk med sidemann om hva dere tror teksten vil handle om etter å ha lest overskrift og sett på bilder. Kan dere noe om temaet fra før? Hva kan dere? Les 1/3 av teksten hver for dere. STOPP! Snakk med sidemann igjen: Hvor foregår dette? Hvem handler det om? Hva tror du vil skje i neste del av teksten?

26 Hva gjøres……..forts.? Les 1/3 til av teksten.
Snakk nok en gang med sidemann: Skjedde det dere trodde ville skje videre? Hvordan vil teksten slutte? Les siste delen. Du og sidemann setter dere nå sammen med et annet samtalepar i klassen. Snakk sammen om: Skjedde det dere forventet? Hva synes dere om teksten? Hva gjør dette til en god eller mindre god tekst? Avslutning: oppsummer teksten med 1 setning

27 Systemer på skolen Prøver gjennom året/heldagsprøver/eksamen
- krever at skolen fatter vedtak Anskaffe pc og programvare - skolen må stå ansvarlig i søknaden Opplæring i bruk av programvare Anskaffelse av lydbøker/smartbøker Spesialundervisning, - eller? Fritak eller ikke? Kommunikasjon er viktig – av og til skriftlig

28 Kort oppsummert aktivere bakgrunnskunnskap ved ny innlæring
Fasiten: Kort oppsummert aktivere bakgrunnskunnskap ved ny innlæring start hver ny økt/dag med å angi punktvis innholdet i økta/dagen (gir oversikt – forutsigbarhet) tilby kompensering tidlig nok (før strømmen går) tilby tekniske hjelpemidler og lydbøker/ smartbøker (for å unngå mental «kollaps») lek lenge nok (må være hovedmetode i 1.-3.kl) ikke gå for fort fram i leseinnlæringen velg enkle nok tekster til lesetreningen (husk 90 %) innlær nye ord hver dag (utvid ordforråd) lær elevene strategier for å beherske tekster

29 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Hva vet vi fungerer bra og hva kan kreves/forventes?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google