Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærerkompetanser 6. oktober 2014 Caroline Kearney Senior prosjektleder og utdanningsanalytiker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærerkompetanser 6. oktober 2014 Caroline Kearney Senior prosjektleder og utdanningsanalytiker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærerkompetanser 6. oktober 2014 Caroline Kearney Senior prosjektleder og utdanningsanalytiker

2 Kunnskap Ferdigheter Holdninger Kompetanser er... En dynamisk og kompleks kombinasjon av som fører til effektiv handling i den virkelige verden

3 Teacher Competence Frameworks (rammer for lærerkompetanser) Nasjonalt nivå: Stor variasjon i tilnærminger til definisjon og gjennomføring av Teacher Competence Framework (TCF), med alt fra brede kompetansesett (f.eks. Finland) til foreskrevne lister (f.eks. Storbritannia).

4 På EU-nivå / internasjonalt nivå: En omfattende generell ramme for lærerkompetanser finnes ikke, bare rammer for spesifikke fag. (f.eks. UNESCOs ICT Competency Framework for Teachers, European Profile of Language Teacher Education) 3 brede kompetanseområder ble definert i strategidokumentet i 2005: Common European Principles for Teacher Competences & Qualifications (European Commission, 2005) Internasjonal gjennomgang av litteratur om lærernes kompetanser, standarder og utvikling: Teachers’ Core Competences: requirements and development (European Commission Thematic Working Group on Professional Development of Teachers, 2011) Teacher Competence Frameworks (rammer for lærerkompetanser)

5 3 brede kompetanseområder for lærere 1)Samarbeide med andre Jobbe effektivt sammen med elevene Samarbeide med kolleger Common European Principles for Teacher Competences & Qualifications (EC, 2005)

6 3 brede kompetanseområder for lærere 2) Jobbe med og i samfunnet Samarbeide effektivt med lokalsamfunn og interessenter innen utdanning (f.eks. foreldre, lærerutdanningsinstitusjoner, kulturorganisasjoner, bedrifter, osv.) Forberede elevene på å bli ansvarlige verdensborgere Common European Principles for Teacher Competences & Qualifications (EC, 2005)

7 3 brede kompetanseområder for lærere 3) Jobbe med kunnskap, teknologi & informasjon Good fagkunnskap & pedagogisk kunnskap Evne til å integrere teknologi effektivt for å oppnå bedre undervisning og læring Evne til å finne, analysere, validere, reflektere over, overføre og bygge på informasjon på en effektiv måte Common European Principles for Teacher Competences & Qualifications (EC, 2005)

8 Lærernes kunnskap Literature Review on Teachers’ Core Competences (EC, 2011) 1. Fagkunnskap 2. Kunnskap om pedagogisk emne 3. Pedagogisk kunnskap 4. Kunnskap om læreplan 5. Utdanningsvitenskap (historie, filosofi, psykologi, sosiologi, osv.) 6. Utviklingspsykologi 7. Inkluderings- og mangfoldsspørsmål 8. Ny teknologi 9. Utdanningspolitikk (kontekstuelle, insitusjonelle, organisasjonsmessige aspekter) 10. Gruppedynamikk, læringsteorier og motivasjonsspørsmål 11. Evaluerings- & vurderingsprosesser & metoder

9 Lærerferdigheter 1. Planlegging, administrasjon & koordinering av undervisningen 2. Bruk av læringsmateriell og teknologi 3. Lede elever og grupper 4. Overvåke og vurdere læringen 5. Samarbeid med kolleger, foreldre og sosiale tjenester 6. Forhandlingsferdigheter 7. Samarbeids-, refleksjons-, mellommenneskelige ferdigheter for læring i fagsamfunn 8. Evne til å tilpasse seg til flernivådynamikk (fra statlig politikk til dynamikk blant elever, i klasserom og på skole) 9. Evne til å trekke konklusjoner & fatte beslutninger ut fra tolkning av beviser & data Literature Review on Teachers’ Core Competences (EC, 2011)

10 Lærernes holdninger/verdier 1. Engasjement for fag(ene), bevissthet omkring historisk utvikling, nåværende status & forhold til andre fagområder 2. Evne til å tilpasse seg endringer 3. Engasjement for å gi alle elever best mulig læring 4. Evne til å utvikle elevene til demokratiske borgere 5. Evne til livslang læring 6. Evne til egenrefleksjon & å stille spørsmål til egen praksis Literature Review on Teachers’ Core Competences (EC, 2011)

11 Interessert i å utvikle din kompetanse? KeyCoNets nettkurs "Competences for 21st Century Schools" Startdato: 17. nov. 2014 Registreringen har åpnet: http://www.europeansch oolnetacademy.eu/web/k eyconet http://www.europeansch oolnetacademy.eu/web/k eyconet Følg med på hvordan kompetansene dine utvikler seg ved å delta i eTwinnings overvåkingsaktivitet Lansering: uka fra 13. oktober 2014 KeyCoNet Final Conference on Integrating Competence-Based Learning into Education 25.–26. nov. 2014 Registrer deg: http://keyconet.eun.org /conference http://keyconet.eun.org /conference


Laste ned ppt "Lærerkompetanser 6. oktober 2014 Caroline Kearney Senior prosjektleder og utdanningsanalytiker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google