Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunene utfordrer Husbanken Husbanken region Midt-Norge Are Rødsjø - 17.02. 2011 Epost:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunene utfordrer Husbanken Husbanken region Midt-Norge Are Rødsjø - 17.02. 2011 Epost:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunene utfordrer Husbanken Husbanken region Midt-Norge Are Rødsjø - 17.02. 2011 Epost: are.rodsjo@husbanken.no

2 Samarbeid Husbanken, Enova og SINTEF Byggforsk: 2000 – 2005: IEA SHC Task 28 (Passivhusnivå i nye boliger) – Diverse forbildeprosjekter – EVU-kurs - lavenergiboliger og Passivhus – Håndbøker om planlegging og markedsutvikling 2005 – 2009: IEA SHC Task 37 (Passivhusnivå i eksisterende boliger) – Hammerseng borettslag (LOBB) – Husby terrasse – Myhrerenga borettslag (USBL) – Bygningsmasseanalyse – From Demonstration Projects to Volume Market 2009 – NS 3700, Norsk Standard for Lavenergi- og Passivhus – 2009/2010 Forskningsprogrammene ZEB og REBO 2011 – Bo bedre i borettslag

3

4 Husbankens miljøprogram - Målsetting Husbanken har hovedfokus på redusert energibruk og økt bruk av miljøvennlige materialer. Passivhusstandard er en viktig milepæl i arbeidet med å utvikle nullenergi-, plussenergi- og nullutslippshus. ”I 2020 skal all nybygging og omfattende rehabilitering ha passivhusnivå”.

5 Beregnet 92 kWh/m2 årMålt: 68 kWh/m2 år

6 NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus Energibehov i forhold til TEK 10: Krav til levert energi og energiforsyning Kravsnivået varierer med bygningstype (blokk/småhus) stedlig klima boligstørrelse (grenser på 100m2 og 250m2 oppvarmet BRA) RomoppvarmingLevert energi Passivhusstandard ca33 %55 % Lavenergihus klasse 1 ca66 %75 % Lavenergihus klasse 2 casom TEK 10

7

8 Fra bygningsmasseanalysen i prosjektet EKSBO: Eksisterende boligmasse – Fordeling av energibruk Småhus 85% Blokk 15%

9 Oppgradering mot passivhusnivå Typiske tiltak 20-30 cm tilleggsisolasjon i yttervegg og tak, 3-lags passivhusvinduer med U-verdi 0,7-0,8 Sterk reduksjon av kuldebroer v. fundament, dekker og balkonger Sterk reduksjon av luftlekkasjer Balansert ventilasjon med min. 80% varmegjenvinning Individuell måling og avregning Energiforsyning: Varmepumpeløsninger Solfangere Bioløsninger (eller kombinerte sol-bio løsninger)

10 TEK 2010 LH - klasse 1 Passivhus 2017 Hvordan blir utviklingen framover? 2020 Fokus på bygning Fokus på energiforsyning Eksisterende bygg

11 Rehabilitering - Oppgradering: Innspill til offentlige anbefalinger og bruk av økonomisk støtte : 1.Større rehabiliteringer skal gi et energibehov ned mot passivhusnivå 2.Mindre rehabilitering skal inneholde passivhustiltak og inngå i en plan for oppgradering mot passivhusnivå

12 Hva gjør kommunene?

13 Redusert byggesaksgebyr for passivhus Oslo kommune: Vedtok i 2010 å gi 50 prosent rabatt Fra 2014 så skal alle kommunale nybygg i Oslo som hovedregel tilfredsstille krav til passivhusstandard, der dette er mulig og hensiktsmessig. Ved rehabilitering av offentlige bygg settes det mål for energistandard B fra 2011. Drammen kommune: Vedtok i 2010 å gi 50 prosent rabatt Jevnaker kommune: Vedtok i 2011 å gi 70 prosent rabatt Elektronisk søknad uten byggesaksgebyr. Overhalla kommune: Har opprettet en støtteordning på kr 40.000 (reduksjon av tomtepris) ved bygging av bolig tilsvarende passivhus-standard

14 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Energi og miljø, eksempler på prosjekter med tilskudd i 2010: Høyskolen i Bergen : Klimahuset i Bergen Bergen kommune: Etterprøving av klima i passivhusbarnehage Sollien Stavanger kommune: Rehabilitering til plussenergi i 3 barnehager Sandnes komm./Fjogstadhus: 15 passivhus, fornybar energi og el-prod. Trondheim kommune: Rehabilitering mot passivhusstandard i Arildsgate Trondheim kommune: Klimanøytral bydel på Brøseth Trondheim kommune: Omsorgsboliger som passivhus

15 samarbeider med Blakstad VGS om byggingen av 4 passivhus med universell utforming til vanskeligstilte. Boligene skal ha passivhusstandard og full universell utforming. Elevene bygger boligene. Blakstadmodellen er et samarbeidsprosjekt mellom Froland kommune, Blakstad vgs, Universitetet i Agder (UiA) og Husbanken Region sør. Målet er at modellen enkelt skal deles med andre kommuner og videregående skoler rundt omkring i landet. Froland kommune

16 Mandal kommune «Miljøhus - en soleklar start». Sisteårselevene ved byggteknikk på Mandal vgs skal bygge 1-2 hus passivhus hvert skoleår i 4-5 år Mandal kommune er bestiller og byggherre Mandal videregående skole er entreprenør med byggeansvar. Prosjektet vil engasjere totalt 200 byggfag elever. Et samarbeid mellom Mandal kommune, Mandal videregående skole, Husbanken Region sør, Universitetet i Agder (UiA) og arkitekt Bengt G. Michalsen.

17 Alingsås kommune Passivhuscentrum i Alingsås Passivhuscentrum är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Alingsås kommun På Passivhuscentrum arbetar vi med: Mottagning och utställning Informationsspridning om passivhustekniken Utbildning Rådgivning Samverkan med marknadens aktörer Studiebesök

18 FRAM FRITJOF NANSEN Verdens første passivhus ”Det er et varmt hus, Fram, riktig et koselig hus. Enten det er 30 grader kulde eller 6 grader, har vi ikke noe i ovnen. Og ventilasjonen er førsterangs. ….Jeg tenker på å ha ut hele ovnen; den står bare i veien.”

19 Virkemidler: Husbanken og Enova 1.Enovas støtte til utredning av Passivhus 2.Enovas rådgiverteam for passivhus 3.Husbankens tilskudd til tilstandsvurdering av boligselskap 4.Husbankens kompetansetilskudd 5.Husbankens grunnlån 6.Enovas investeringsstøtte til lavenergihus og passivhus 7.Enovas støtte til eksisterende bygg og anlegg 8.Husbankens bostøtte 9.Husbankens intensjons- og samarbeidsavtaler

20


Laste ned ppt "Kommunene utfordrer Husbanken Husbanken region Midt-Norge Are Rødsjø - 17.02. 2011 Epost:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google