Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunene utfordrer Husbanken Husbanken region Midt-Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunene utfordrer Husbanken Husbanken region Midt-Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunene utfordrer Husbanken Husbanken region Midt-Norge
Are Rødsjø Epost:

2 Samarbeid Husbanken, Enova og SINTEF Byggforsk:
2000 – 2005: IEA SHC Task 28 (Passivhusnivå i nye boliger) Diverse forbildeprosjekter EVU-kurs - lavenergiboliger og Passivhus Håndbøker om planlegging og markedsutvikling 2005 – 2009: IEA SHC Task 37 (Passivhusnivå i eksisterende boliger) Hammerseng borettslag (LOBB) Husby terrasse Myhrerenga borettslag (USBL) Bygningsmasseanalyse From Demonstration Projects to Volume Market 2009 NS 3700, Norsk Standard for Lavenergi- og Passivhus 2009/2010 Forskningsprogrammene ZEB og REBO 2011 Bo bedre i borettslag

3 Regjeringas Miljøhandlingsplanen og Husbankens Miljøprogram
er basis for Husbankens miljøarbeid. Regionkontorene har ansvaret for arbeid ut mot aktører og prosjekter i egen region. Region Midt-Norge har det nasjonale fagansvaret.

4 Husbankens miljøprogram - Målsetting
Husbanken har hovedfokus på redusert energibruk og økt bruk av miljøvennlige materialer. Passivhusstandard er en viktig milepæl i arbeidet med å utvikle nullenergi-, plussenergi- og nullutslippshus. ”I 2020 skal all nybygging og omfattende rehabilitering ha passivhusnivå”. Passivhusstandard i nybygg kommer, trolig før 2020. Passivhusnivå for all hovedrehabilitering er mer utfordrende.

5 Målt: 68 kWh/m2 år Beregnet 92 kWh/m2 år 5

6 NS 3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus
Krav til levert energi og energiforsyning Kravsnivået varierer med bygningstype (blokk/småhus) stedlig klima boligstørrelse (grenser på 100m2 og 250m2 oppvarmet BRA) Energibehov i forhold til TEK 10: Romoppvarming Levert energi Passivhusstandard ca 33 % 55 % Lavenergihus klasse ca 66 % 75 % Lavenergihus klasse ca som TEK 10

7 Passivhusstandard i nybygg blir etter hvert ganske vanlig.
Mht rehabilitering mot passivhusnivå finnes det en del prosjekter i Europa men få i Norden, og foreløpig kun Myhrerenga i Norge

8 Fra bygningsmasseanalysen i prosjektet EKSBO:
Eksisterende boligmasse – Fordeling av energibruk Blokk 15%   Første fokus er rehabilitering i blokkbebyggelse. Dette er den ”enkleste oppgaven. Neste fokus er rehabilitering i småhussegmentet. Dette er langt vanskeligere. Det er blant annet nødvendig å utvikle forretningsmodeller og tilhørende virkemidler slik at avansert rehabilitering/oppgradering blir enklere og tryggere både for byggeiere, beboere og bransje.   Det er helt nødvendig å utvikle modeller som gjør det mulig å oppgradere grupper av bygninger og spesielle bygningstyper. Småhus representerer 85% av energibruken i eksisterende boligmasse. Å finne gode løsninger her er helt avgjørende. Småhus 85%

9 Oppgradering mot passivhusnivå Typiske tiltak
20-30 cm tilleggsisolasjon i yttervegg og tak, 3-lags passivhusvinduer med U-verdi 0,7-0,8 Sterk reduksjon av kuldebroer v. fundament, dekker og balkonger Sterk reduksjon av luftlekkasjer Balansert ventilasjon med min. 80% varmegjenvinning Individuell måling og avregning Energiforsyning: Varmepumpeløsninger Solfangere Bioløsninger (eller kombinerte sol-bio løsninger)

10 Hvordan blir utviklingen framover?
Eksisterende bygg LH - klasse 1 Passivhus 2017 TEK 2010 Det er viktig å ikke gjøre begrenset rehabilitering som blokkerer for videre oppgradering mot passivhusnivå. 2020 Fokus på bygning Fokus på energiforsyning

11 Rehabilitering - Oppgradering: Innspill til offentlige anbefalinger og bruk av økonomisk støtte :
Større rehabiliteringer skal gi et energibehov ned mot passivhusnivå Mindre rehabilitering skal inneholde passivhustiltak og inngå i en plan for oppgradering mot passivhusnivå 11

12 Hva gjør kommunene? Hvorfor oppgradere mot PH-nivå?
Fordi man allerede har tenkt på å rehabilitere Driftsøkonomi Omsetningsverdi Frykt for stigende energipriser Komfort - unngå trekk Ønsker å bo i et vakkert og moderne bygg Status – oppmerksomhet til BRL og beboere (HFST) (Tenk å være styreleder i Myhrerenga!!!) Ikke være i ”Bakleksa” (nedtursspiral) Bidrag til klimakampen, verden og framtida Hovedmålet for denne seminarserien er å bidra til å etablere forbildeprosjekter som kan inspirere og vise vei for økt omfang av ambisiøs oppgradering av eksisterende bebyggelse. 12

13 Redusert byggesaksgebyr for passivhus
Oslo kommune: Vedtok i 2010 å gi 50 prosent rabatt Fra 2014 så skal alle kommunale nybygg i Oslo som hovedregel tilfredsstille krav til passivhusstandard, der dette er mulig og hensiktsmessig. Ved rehabilitering av offentlige bygg settes det mål for energistandard B fra 2011. Drammen kommune: Vedtok i 2010 å gi 50 prosent rabatt Jevnaker kommune: Vedtok i 2011 å gi 70 prosent rabatt Elektronisk søknad uten byggesaksgebyr. Overhalla kommune: Har opprettet en støtteordning på kr (reduksjon av tomtepris) ved bygging av bolig tilsvarende passivhus-standard Jevnaker er ein kommune i Oppland og ligg i enden av Randsfjorden. Kommunen grenser i nord til Gran, i aust til Lunner, og i sørvest til Ringerike i Buskerud fylke. Ål kommune ligg i Hallingdalen i Buskerud fylke Hol er en kommune i Buskerud. Re er en kommune iVestfold Vestfold

14 Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet
Energi og miljø, eksempler på prosjekter med tilskudd i 2010: Høyskolen i Bergen : Klimahuset i Bergen Bergen kommune: Etterprøving av klima i passivhusbarnehage Sollien Stavanger kommune: Rehabilitering til plussenergi i 3 barnehager Sandnes komm./Fjogstadhus: 15 passivhus, fornybar energi og el-prod. Trondheim kommune: Rehabilitering mot passivhusstandard i Arildsgate Trondheim kommune: Klimanøytral bydel på Brøseth Trondheim kommune: Omsorgsboliger som passivhus

15 Froland kommune samarbeider med Blakstad VGS om byggingen av
4 passivhus med universell utforming til vanskeligstilte. Boligene skal ha passivhusstandard og full universell utforming. Elevene bygger boligene. Blakstadmodellen er et samarbeidsprosjekt mellom Froland kommune, Blakstad vgs, Universitetet i Agder (UiA) og Husbanken Region sør. Målet er at modellen enkelt skal deles med andre kommuner og videregående skoler rundt omkring i landet.

16 Mandal kommune «Miljøhus - en soleklar start».
Sisteårselevene ved byggteknikk på Mandal vgs skal bygge 1-2 hus passivhus hvert skoleår i 4-5 år Mandal kommune er bestiller og byggherre Mandal videregående skole er entreprenør med byggeansvar. Prosjektet vil engasjere totalt 200 byggfag elever. Et samarbeid mellom Mandal kommune, Mandal videregående skole, Husbanken Region sør, Universitetet i Agder (UiA) og arkitekt Bengt G. Michalsen.

17 Alingsås kommune Passivhuscentrum i Alingsås
Passivhuscentrum är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Alingsås kommun På Passivhuscentrum arbetar vi med:  Mottagning och utställning Informationsspridning om passivhustekniken   Utbildning Rådgivning Samverkan med marknadens aktörer Studiebesök

18 Verdens første passivhus
FRAM FRITJOF NANSEN Verdens første passivhus ”Det er et varmt hus , Fram, riktig et koselig hus. Enten det er 30 grader kulde eller 6 grader, har vi ikke noe i ovnen. Og ventilasjonen er førsterangs. ….Jeg tenker på å ha ut hele ovnen; den står bare i veien.”

19 Virkemidler: Husbanken og Enova
Innledende rådgivning (workshops) Mange prosjekter har behov for rådgivning i konseptutviklingsfasen. De prosjekter som viser til en ambisjon om passivhusnivå for nybygg kan benytte rådgiverteamet med inntil: 5 timer per prosjekt for privat byggherre/byggeier 10 timer per prosjekt for offentlig byggherre/byggeier Alle prosjekt med ambisjon om rehabilitering til passivhusnivå, eller rehabilitering etter passivhusprinsippet, kan få inntil 10 timer innledende rådgivning. Enovas støtte til utredning av Passivhus Enovas rådgiverteam for passivhus Husbankens tilskudd til tilstandsvurdering av boligselskap Husbankens kompetansetilskudd Husbankens grunnlån Enovas investeringsstøtte til lavenergihus og passivhus Enovas støtte til eksisterende bygg og anlegg Husbankens bostøtte Husbankens intensjons- og samarbeidsavtaler Minstepensjonist: Inntekt pr mnd kr Innskuddsgjeld kr 0 Husleie pr mnd kr kr Bostøtte pr mnd vil utgjøre kr kr 1 835 (Øvre grense for husleie er kr i Tromsø) Passivhus Nye boliger og barnehager: 450 NOK/m2 Nye yrkesbygg: 350 NOK/m2 Rehabilitering av boliger og barnehager: 700 NOK/m2 Rehabilitering av yrkesbygg: 550 NOK/m2 Lavenergibygg Nye boliger og barnehager: 300 NOK/m2 Nye yrkesbygg: 150 NOK/m2 Rehabilitering av boliger og barnehager: 600 NOK/m2 Rehabilitering av yrkesbygg: 450 NOK/m2 Enovas rådgiverteam er et tilbud som er etablert for å øke kunnskap og kompetanse om passivhus. Dette skal gi større trygghet ved valg av passivhusnivå. Tilbudet er firedelt og omfatter: Startkurs i planlegging av passivhus Innledende rådgivning/workshops Rådgivning i arkitekturkonkurranser Rådgivning/workshops i detaljprosjekterings- og/eller byggefase

20 Hvorfor oppgradere mot PH-nivå?
Fordi man allerede har tenkt på å rehabilitere Driftsøkonomi Omsetningsverdi Frykt for stigende energipriser Komfort - unngå trekk Ønsker å bo i et vakkert og moderne bygg Status – oppmerksomhet til BRL og beboere (HFST) (Tenk å være styreleder i Myhrerenga!!!) Ikke være i ”Bakleksa” (nedtursspiral) Bidrag til klimakampen, verden og framtida Hovedmålet for denne seminarserien er å bidra til å etablere forbildeprosjekter som kan inspirere og vise vei for økt omfang av ambisiøs oppgradering av eksisterende bebyggelse. 20


Laste ned ppt "Kommunene utfordrer Husbanken Husbanken region Midt-Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google