Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiving lønner seg! Presentasjonsserie. Har jeg som bedriftsleder tilstrekkelig kompetanse til å ta alle mine beslutninger? Hvor og hvordan henter jeg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiving lønner seg! Presentasjonsserie. Har jeg som bedriftsleder tilstrekkelig kompetanse til å ta alle mine beslutninger? Hvor og hvordan henter jeg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiving lønner seg! Presentasjonsserie

2 Har jeg som bedriftsleder tilstrekkelig kompetanse til å ta alle mine beslutninger? Hvor og hvordan henter jeg nødvendig kompetanse? Kunnskap lønner seg - søk råd! Kilde: seher.no

3 Effektar av landbruksutdanning Mjølkeprodusentar med landbruksutdanning: -tener meir pengar -tek betre beslutningar -er meir opptekne av framtida og vegval, -er meir på hogget (proaktive) enn produsentar utan landbruksutdanning Mjølkeprodusentar med landbruksutdanning lærer òg meir av å diskutere med andre produsentar PhD- thesis 2013, NHH, B.G.Hansen.

4 Grovfôr - fokus på avling, kvalitet og kostnader! Vekt kgTørrstoff-%Kvalitet FEmFEm pr ball Ikke fortørket rundball800200,9144 Fortørket rundball700300,9189 Differanse-100+10-+45 Forutsatt 100 000 FEm og pressekostnad pr ball på kr 120: – 165 færre baller med fortørking – Kr 19 800 i sparte kostnader Eksempel: Fortørking av grovfôr:

5 Korn Redusert avling pga. sopp Høstet avlingKostnad plantevern Redusert resultat pr daa (kornpris kr 2,40) Uten plantevern20 %320 kg-192 Med plantevern-400 kg50 pr daa50 Differanse142 Eksempel: Plantevern mot sopp i korn ved normalavling på 400 kg/daa: Med 200 dekar utgjør riktig plantevern i dette tilfellet kr 28 400 på resultatet Få stilt riktig diagnose i åkeren Velg riktig sort, gjødsel og plantevern

6 Potet og grønnsaker Kunnskap fra planteforsøk gir økt lønnsomhet Økt avling med delgjødslingAvling Beregnet dekningsbidrag Vanlig gjødsling-3 000 kgKr 4 140 Delgjødsling10 %3 300 kgKr 4 770 DifferanseKr 630 Delgjødsling i matpotet med avling på 3 000 kg/daa: Eksempel: Med 100 dekar utgjør økt dekningsbidrag kr 63 000 pr år

7 Økologisk produksjon Beste 1/3Laveste 1/3Snitt Grovfôravling pr daa359294330 Grovfôropptak pr ku/dag9,48,79,3 DB pr årsku u/tilskudd27 38420 14223 907 Tall fra TINE Effektivitetskontroll, økologiske produsenter i Trøndelag 2013: Rådgiving økologisk: Økologisk førsteråd Rådgivingsavtaler individuelt Grupperådgiving Rådgiving økologisk: Økologisk førsteråd Rådgivingsavtaler individuelt Grupperådgiving Faktatall: - fokus på god agronomi er ekstra viktig!

8 Sett deg mål og tiltak for drifta Framtidas melkeprodusent forventer profesjonell rådgiving. Investeringer i driftsbygning, melkings- og besetningssystemer krever økt fokus på bunnlinjen. Mål- og tiltaksplan er et viktig redskap for å sikre god bunnlinje. Din rådgiver kan være din sparringspartner i arbeidet med mål- og tiltaksplan. Eksempel:

9 «Fôringspakke – en knallgod investering» «Det handler om å etablere en relasjon som er gjensidig forpliktende for både fôringsrådgiver og meg som melkeprodusent.» AMS-pakke Fjøsbesøk Fôrplaner Fjernrådgiving Telefonsupport Tidsforbruk : 20 - 40 timer Asgeir Pollestad til medlem.tine.no

10 Fôrplanlegging for økonomisk fôring – Optima-strategien Alternativ 1: Et middels dyrt kraftfôr i hele laktasjonen. Alternativ 2: (Optima-strategien) Et billigere kraftfôr som grunnfôr, og topping med FORMEL Optima de fire første månedene av laktasjonen når næringsbehovet er størst. Besparelsen kan raskt finansiere silo nr. 2! Forutsetninger: Appetittfôring på godt grovfôr med 0,85 FEm/kg TS og ytelse på 8 000 kg. FORMEL Elite 80 i alt. 1 mot FORMEL Favør 80 i alt. 2. Sparte kostnader ved Optima-strategien KvoteSpart beløp 100 tonn 9 933 300 tonn29 799 500 tonn49 655

11 Kr. 70 000 i ekstra inntekt for fett Anne og Per Otto Bjørnerås skiftet kraftfôrsort til FORMEL ProFet etter råd fra fagkonsulent i Felleskjøpet. Fettprosenten økte fra 4,1 og opp til 5,0 på det meste. Med pristillegg for fett gav dette kr 70 000 i ekstrainntekt i 2013.

12 Ammeku – Hva betyr kalvetap økonomisk Beste 1/3Dårligste 1/3 Dødfødte %09,4 Kreperte %07,2 Beste 1/3Dårligste 1/3 Avvente av 45 kalvinger45 kalver37 kalver Verdi pr kalv 7 000 x 8 Differanse 56 000 Tall fra Animalia - Storfekjøttkontrollen

13 Å velge rett gir mer på bunnlinja Mære landbruksskole byttet purkefôr, og økte DB med kr 626 pr. kull. For 100 årspurker utgjør dette kr 136 000. FørEtter Antall avvente12,213,2 Avvenningsvekt, kg10,211,2 Fôropptak, kg236228 Fôrkostnad purke2 0192 029 Smågrisverdi3 3854 021 DB1 3661 992 (+626)

14 Å redusere fôrforbruket med 0,1 FEn pr kg tilvekst i slaktegrisperioden tilsvarer reduserte kostnader på: Å øke resultatet med 0,5 avvente pr kull tilsvarer økte inntekter (forutsatt solgt som smågris) på: Kr 26 pr gris Kr 54 600 totalt Kr 375 pr kull Kr 106 875 totalt Gris – full konsesjon - eksempler

15 Forskjeller i dekningsbidrag med ulik vekt og lammetall VFSLammetallSlaktevektDekningsbidrag i krDifferanse i kr 70 1,7 18,7208 165 52 585 70 1,2 18,7155 580 701,7 19,5 212 858 20 534 701,7 16 192 324

16 Slaktekylling De som lykkes har: Høyere tilvekst Lavere fôrforbruk Færre døde og kasserte dyr Hentet fra slaktekyllingkontr. Midt-Norge året 2013 DB1 kr/innsatt Tilvekst g/dag Fôrforbruk x Fôrpris Dødelighet % Kassasjon % Gjennomsnitt 6,46 39,059,053,12 1,27 Beste 25 % 6,96 40,24 8,893,09 1,23 Dårligste 25 % 5,9438,029,24 3,421,91 Differanse 1,02 2,22 0,35 0,310,68

17 Reduserte tap ved sykdom Kyllingprodusent Morten Kulstad søkte råd hos Felleskjøpet ved sykdom på kyllingen, og reduserte dødeligheten fra 109 til 9 kyllinger per dag. Han hindret et inntektstap på ca. kr 13 000.

18 Eggproduksjon –frittgående høner Forskjell i fôrforbruk pr kg egg Beste 1/42,1 kg fôr pr kg egg Dårligste 1/42,3 kg fôr pr kg egg Differanse0,2 kg fôr pr kg egg Økonomisk forskjell mellom beste og dårligste 0,2 kg fôr x 21,5 kg egg pr høne4,3 kg fôr 4,3 kg fôr x kr 3,60 pr kgKr 15,50 pr høne Kr 15,50 x 7 500 høner Kr 116 250

19 Hva er en skogbruksplan? Oppdatert informasjon om din skog Skogen deles inn i bestand ut fra alder, bonitet og treslag Hvert bestand har informasjon om volum og tilvekst Skogbruksplan leveres i perm med kart og flyfoto Digital skogbruksplan, ALLMA Eiendom, tilbys gratis i ett år Inkluderer miljøsertifisering av skogeiendommen ! ‣ Hvorfor skogbruksplan? ‣ Forvalte egen skog –Planlegge hogst, skogkultur, utmarksnæring ‣ Bedre råd og veiledning fra –Skogbruksleder –Skogbrukssjef

20 Rådgiving for bruk av skattereglene Eierskifte - skogen Riktig planlegging kan gi betydelig skattegevinst ved salg av eiendom (siste 8 år har innvirkning) og for den som starter opp som skogeier. Skogfond Bruk Skogfond riktig, spar inntil 85% av kostnaden.

21 Strategi og utvikling Visjon og mål Kartlegging av ressurser Utarbeide og velge strategi Gjennom- føring Oppfølging Trenger du rådgiving for å komme deg framover? - Vi kan hjelpe deg gjennom de ulike fasene! Rådgivingstilbud: Tine: TINE bruksutvikling Norsk Landbruksrådgiving: NLR Bedre Bunnlinje Kilde: medlem.tine.no

22 Driftsplan - først og fremst for gårdbrukeren! - Hvordan blir økonomien de neste 5-7 årene? - Har du råd til å foreta planlagte investeringer? En driftsplan gir oversikt over gårdens økonomiske utvikling framover og er et viktig redskap når du skal ta beslutninger! - Hvordan blir økonomien de neste 5-7 årene? - Har du råd til å foreta planlagte investeringer? En driftsplan gir oversikt over gårdens økonomiske utvikling framover og er et viktig redskap når du skal ta beslutninger!

23 Planlegg byggeprosessen godt! Det er i starten av prosessen at påvirkningsmuligheten er størst! Norsk Landbruk, 4/2013 «Konkurranseutsetting førte til at Sørhaug sparte om lag 300 000 på betongarbeidene»

24 Profesjonell rådgiving tilpasset dine behov Som bedriftsleder er det viktig å ta riktig beslutninger og lønnsomme valg. Vi vil være din kompetansepartner med objektive, tverrfaglige og spisskompetente råd.


Laste ned ppt "Rådgiving lønner seg! Presentasjonsserie. Har jeg som bedriftsleder tilstrekkelig kompetanse til å ta alle mine beslutninger? Hvor og hvordan henter jeg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google