Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte m Husbanken Otta 21. september 2012. Skjåk kommune: Er i sluttfasen av arbeidet med en boligsosial handlingsplan Har ikke et velfungerende boligmarked,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte m Husbanken Otta 21. september 2012. Skjåk kommune: Er i sluttfasen av arbeidet med en boligsosial handlingsplan Har ikke et velfungerende boligmarked,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte m Husbanken Otta 21. september 2012

2 Skjåk kommune: Er i sluttfasen av arbeidet med en boligsosial handlingsplan Har ikke et velfungerende boligmarked, verken eie eller leie Har store behov for nye utleieboliger av ulik karakter

3 Planen: Visjon og formål med planen Mål for god boligpolitikk Situasjonsbeskrivelse:  Utvikling i leiepriser  Kommunale inntekter og utgifter ved boligene  Beslutningssystemet ved tildeling av bolig  Folketallsutvikling og –framskrivinger

4 forts  Folketallsutvikling og framskrivinger  Beskrivelse av byggeklare tomter, regulerte men ikke byggeklaretometer, og tomtereserver i kommuneplanens arealdel  Beskrivelse av boligbehov for ulike grupper  Gjennomgang av eksisterende boliger (lister)  Tabell med behov for framtida  Handlings- og tiltaksplan

5 Behov: BustadtypeAntal bustader i dagVurdert behov for nye bustader Omsorgsbustader utanfor institusjon 268-10 Omsorgsbustder på institusjon21 Flykningbustader88 Nøkkelpersonellbustader 2 Prøvebustader 2 Alminnlege utleigebustader Ungdomsbustader06

6 Drøm: Etablere ett eller to byggefelt sentralt, hvor alle disse «formålene» levde side om side. Dersom noen ønsker å kjøpe – selger kommunen – og bygger nytt Private entreprenører kan bygge for oss, og bygge «vanlige» hus for salg/utleie innimellom

7 Skole Og så vil vi bygge skole – hvordan står det til med rentekompensasjonen?


Laste ned ppt "Møte m Husbanken Otta 21. september 2012. Skjåk kommune: Er i sluttfasen av arbeidet med en boligsosial handlingsplan Har ikke et velfungerende boligmarked,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google