Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HH -LUH- BZ1 Uri Bronfenbrenner Utviklingsøkologisk modell 3 Fluflex 19. og 20. aug 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HH -LUH- BZ1 Uri Bronfenbrenner Utviklingsøkologisk modell 3 Fluflex 19. og 20. aug 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 HH -LUH- BZ1 Uri Bronfenbrenner Utviklingsøkologisk modell 3 Fluflex 19. og 20. aug 2008

2 HH -LUH- BZ2 Utviklingsøkologi handler om hvordan mennesket vokser, utvikles og sosialiseres i et dynamisk vekselspill med de sosiale omgivelsene, Utviklingsøkologi handler om hvordan mennesket vokser, utvikles og sosialiseres i et dynamisk vekselspill med de sosiale omgivelsene, og hvordan politikk og menneskers livsvilkår påvirker utviklingsmulighetene i et samfunn. og hvordan politikk og menneskers livsvilkår påvirker utviklingsmulighetene i et samfunn.

3 HH -LUH- BZ3 Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell Mesosystemet Bånd og samspill mellom ulike settinger og arenaer barnet/den unge ferdes i/på Eksosystemet Andre miljøer som barnet/den unge sjelden eller aldri besøker, men hvor det skjer ting av betydning for deres liv og utvikling Makrosystemet Kulturelle og subkulturelle mønstre i samfunnet omkring: etikk, tradisjoner, politikk, sosiale organisasjoner etc. Mikrosystemet De settinger og arenaer barn og unge ferdes i/på

4 HH -LUH- BZ4 Mikrosystemet – Mikrosystemet – De settinger og arenaer barn og unge ferdes i/på Hovedarena/mikro miljø med del- settinger som kan være delvis overlappende ”Byggeklosser” : Aktiviteter (felles - læring) Sosiale relasjoner Roller (rolleforventning og varierte rollemodeller) Den optimale situasjon i alle arenaer: samsvar mellom behov og egenskaper og krav og forvent- ninger (goodness of fit (jfr. Flyt- sonen)

5 HH -LUH- BZ5 De viktigste byggeklossene for sosialiseringsforløpet i hver setting: Aktiviteter som barnet observerer og/eller deltar i Aktiviteter som barnet observerer og/eller deltar i Sosiale relasjoner til andre mennesker. Sosiale relasjoner til andre mennesker. NB: De følelsesmessige kvalitetene ved relasjonene NB: De følelsesmessige kvalitetene ved relasjonene Roller som barnet går inn i og ut av, samt roller det eksponeres for Roller som barnet går inn i og ut av, samt roller det eksponeres for

6 HH -LUH- BZ6 Molare aktiviteter En molar aktivitet er en kontinuerlig prosess som omfatter mer enn kun en begynnelse og en slutt. Det er en handling med et eget forløp. Molare aktiviteter har en tendens til å vedvare over tid og motsette seg avbrytelser. Aktiviteten styres av en intensjon. (Løhre Nielsen 1992). En molar aktivitet er en kontinuerlig prosess som omfatter mer enn kun en begynnelse og en slutt. Det er en handling med et eget forløp. Molare aktiviteter har en tendens til å vedvare over tid og motsette seg avbrytelser. Aktiviteten styres av en intensjon. (Løhre Nielsen 1992). Eks: Lek, å lære seg å sykle, hoppe strikk, spikke osv. Eks: Lek, å lære seg å sykle, hoppe strikk, spikke osv. Molare aktiviteter kan både gjøres alene og sammen med andre. Molare aktiviteter kan både gjøres alene og sammen med andre. Molare aktiviteter viser barnets utviklingsnivå og fremmer den samme utvikling. Molare aktiviteter viser barnets utviklingsnivå og fremmer den samme utvikling. Barnet kan være observatør til andres molare aktiviteter, også Barnet kan være observatør til andres molare aktiviteter, også disse kan ha påvirkningskraft på barnet (jfr den indirekte oppdragelse).

7 HH -LUH- BZ7 Relasjoner – Sosiale forhold og følelser som utvikles i menneskelig samspill Dyaden har i følge Bronf. stort potensial til å fremme barnets utvikling Dyaden har i følge Bronf. stort potensial til å fremme barnets utvikling Observasjonsdyaden – barnet observerer en annens aktivitet og den andre anerkjenner at barnet viser ham/henne interesse. Observasjonsdyaden – barnet observerer en annens aktivitet og den andre anerkjenner at barnet viser ham/henne interesse. Samhandlingsdyaden – barnet gjør noe sammen med en annen. Følelser av positiv, negativ eller ambivalent grunntone preger forholdet. Samhandlingsdyaden – barnet gjør noe sammen med en annen. Følelser av positiv, negativ eller ambivalent grunntone preger forholdet. Primærdyaden – er et sterkt bånd mellom to som også påvirker dem når de ikke er sammen. Viktig kilde til motivasjon og utvikling. Primærdyaden – er et sterkt bånd mellom to som også påvirker dem når de ikke er sammen. Viktig kilde til motivasjon og utvikling. Trans-kontekstuelle dyader – en relasjon som Trans-kontekstuelle dyader – en relasjon som varer og er i ulike settinger Jfr. Mentor Jfr. Mentor

8 HH -LUH- BZ8 Psykologisk utvikling (aktivitet + relasjon) Psykologisk utvikling fremmes først og fremst ved at barnet kontinuerlig engasjerer seg i aktiviteter som øker i vanskelighetsgrad sammen med personer som på den ene siden har kunnskaper og ferdigheter barnet ennå ikke har, og som det på den andre siden har utviklet et positivt forhold til. (jfr. Piaget, Vygotsky og Maslow/Involveringsped)

9 HH -LUH- BZ9 Roller En rolle er et sett av aktiviteter og relasjoner som forventes av en person som innehar en bestemt posisjon i samfunnet, (Bronfenbrenner 1979). Måten man utfører sin rolle på er preget av andres forventinger, egen rolleoppfatning og personlige egenskaper. En rolle er et sett av aktiviteter og relasjoner som forventes av en person som innehar en bestemt posisjon i samfunnet, (Bronfenbrenner 1979). Måten man utfører sin rolle på er preget av andres forventinger, egen rolleoppfatning og personlige egenskaper. Barns roller: Både reelle og fiktive roller gir læring (kunnskaper, holdninger, og ferdigheter): Både reelle og fiktive roller gir læring (kunnskaper, holdninger, og ferdigheter): Gutt, jente, sønn, datter, bror, søster, barnebarn, barnehagebarn, lekekamerat, ballettskoleelev Gutt, jente, sønn, datter, bror, søster, barnebarn, barnehagebarn, lekekamerat, ballettskoleelev Sjørøverkaptein, mor, hund, Edderkoppen osv. Sjørøverkaptein, mor, hund, Edderkoppen osv. Rollemodeller i barns liv: mor, far, søsken, lekekamerat, lærer, mediehelter o.a. Rollemodeller i barns liv: mor, far, søsken, lekekamerat, lærer, mediehelter o.a. Menneskelig utvikling fremmes gjennom samhandling med mennesker som innehar et variert utvalg av roller og ved deltakelse i et stadig ekspanderende rollerepertoar.

10 HH -LUH- BZ10 Rollepleksitet eller ”fibring” Refererer til hvor mange roller eller egenskaper barnet kjenner hver kontaktperson i, eller hvilket forhold hun/han står i til dem. Refererer til hvor mange roller eller egenskaper barnet kjenner hver kontaktperson i, eller hvilket forhold hun/han står i til dem. I samme bhg.-gruppe/klassekamerat, venn, søsken, nabo, slektning, foreningsmedlem, klubb o.a. I samme bhg.-gruppe/klassekamerat, venn, søsken, nabo, slektning, foreningsmedlem, klubb o.a. Flerfibrethet Flerfibrethet Enfibrethet Enfibrethet

11 HH -LUH- BZ11 Mesosystemet kan komme til uttrykk som: Mesosystemet Bånd og samspill mellom ulike settinger og arenaer barnet ferdes i/på, kan komme til uttrykk som: Overlapping Overlapping Familien besøker bhg./sk Familien besøker bhg./sk Bhg.- kamerater besøker hjem Bhg.- kamerater besøker hjem (Geografisk) nærhet (Geografisk) nærhet Kontakt naboer imellom Kontakt naboer imellom Far trener for fotballaget som sønnen spiller i Far trener for fotballaget som sønnen spiller i Ikke-fysisk kontakt Ikke-fysisk kontakt Kontaktbok mellom foreldre og de voksne i bhg. Kontaktbok mellom foreldre og de voksne i bhg. Telefonkontakt mellom ulike foreldre, eller mellom kjerne- Telefonkontakt mellom ulike foreldre, eller mellom kjerne- familie og storfamilie eller mellom skilt far og mor Pendling Pendling Barna pendler mellom hjem og bhg,/skole Barna pendler mellom hjem og bhg,/skole Foreldre binder sammen hjem og arbeidsplass Foreldre binder sammen hjem og arbeidsplass Alle kan binde sammen ulike vennegrupper Alle kan binde sammen ulike vennegrupper

12 HH -LUH- BZ12 Krysspress og manglende kontakt mellom mikrosystemer Krysspress = når ulike mikrosystemer som barnet deltar i representerer svært ulike verdisyn Krysspress = når ulike mikrosystemer som barnet deltar i representerer svært ulike verdisyn Manglende kontakt mellom mikrosystemer: Manglende kontakt mellom mikrosystemer: Det er av grunnleggende betydning for barns utvikling og vekst at det finnes forbindelseslinjer mellom viktige settinger – (og at disse er kvalitativt forenelige) (jfr. foreldresamarbeid). Det er av grunnleggende betydning for barns utvikling og vekst at det finnes forbindelseslinjer mellom viktige settinger – (og at disse er kvalitativt forenelige) (jfr. foreldresamarbeid).

13 HH -LUH- BZ13 Eksosystemet Eksosystemet Andre miljøer som personen sjelden eller aldri besøker, men hvor det skjer ting av betydning for vedkommendes liv og utvikling Foreldres arbeidsplasser Foreldres arbeidsplasser (sosiale forhold, lønnsforhold, fleksibilitet, arbeidsbyrde) (sosiale forhold, lønnsforhold, fleksibilitet, arbeidsbyrde) Foreninger foreldrene er med i (kor, syklubb, friunderv., fagforbund o.a.) Foreninger foreldrene er med i (kor, syklubb, friunderv., fagforbund o.a.) Venner av foreldrene som barna har liten eller ingen kontakt med Venner av foreldrene som barna har liten eller ingen kontakt med Klassen til eller venner av søsken som en selv har liten kontakt med. Klassen til eller venner av søsken som en selv har liten kontakt med. Familie og venner til de voksne i bhg Familie og venner til de voksne i bhg Barnehagens styre, kommunestyret, barnevernet, parkvesen, dep Barnehagens styre, kommunestyret, barnevernet, parkvesen, dep

14 HH -LUH- BZ14 Makrosystemet Makrosystemet Kulturelle og subkulturelle mønstre i samfunnet omkring barnet: etikk, tradisjoner, politikk, sosiale organisasjoner etc. Kultur: kunnskaper og vurderinger ei gruppe mennesker har sammen Kultur: kunnskaper og vurderinger ei gruppe mennesker har sammen (Verdier, ritualer, tradisjoner, klassestrukturer, nasjonal stil, ideologier, økonomiske forhold) (Verdier, ritualer, tradisjoner, klassestrukturer, nasjonal stil, ideologier, økonomiske forhold) Kulturpåvirkning: Kulturpåvirkning: Sentralkultur, lokalkultur, kulturindustri Sentralkultur, lokalkultur, kulturindustri Filtreres av våre mikrosystemer Filtreres av våre mikrosystemer Blir vår forståelseshorisont = de briller vi ser verden igjennom Blir vår forståelseshorisont = de briller vi ser verden igjennom

15 HH -LUH- BZ15 Økologiske overganger Økologiske overganger finner sted når en persons posisjon i det økologiske miljø endres som resultat av en forandring i rolle, setting eller begge deler, (Bronfenbrenner 1979:26). 1. Daglige overganger (trivielle) 2. Mer varige overganger (dramatiske) Overgangsritualer (religiøse og verdslige) Overgangsritualer (religiøse og verdslige) Mulighet for vekst eller stagnasjon Mulighet for vekst eller stagnasjon

16 HH -LUH- BZ16 Dynamisk utvikling Mesosystemet Eksosystemet Makrosystemet Mikrosystemet


Laste ned ppt "HH -LUH- BZ1 Uri Bronfenbrenner Utviklingsøkologisk modell 3 Fluflex 19. og 20. aug 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google