Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Av: Morten, Erling, Mads, Stian & Andreas.. Fakta PPartileder: Erna Solberg. GGrunnlagt: 25. August 1884. EEmil Stang ble valgt til partiets første.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Av: Morten, Erling, Mads, Stian & Andreas.. Fakta PPartileder: Erna Solberg. GGrunnlagt: 25. August 1884. EEmil Stang ble valgt til partiets første."— Utskrift av presentasjonen:

1 Av: Morten, Erling, Mads, Stian & Andreas.

2 Fakta PPartileder: Erna Solberg. GGrunnlagt: 25. August 1884. EEmil Stang ble valgt til partiets første formann. MMedlemstall. 25 482. SSamarbeid: Venstre og KrF MMotstandere: Den rød-grønne regjeringen ( Ap, SV og Sp.

3 Erna Solberg  Partileder i Høyre og stortingsrepresentant.  Jobber i Oslo.  Født 24.02.1961.  Utdannelse: Sosiologi mellomfag, sammenliknende politikk mellomfag, statistikk DF, sosialøkonomi mellomfag pluss hovedfag.  Inntekt: 898 982  Formue: 0  Skatt: 389 295

4 Historie HHøyre ble stiftet den 25.august 1884 etter innføringen av parlamentarismen i Norge. II årene rundt 1900 tok Høyre initiativ å bygge ut et moderne samferdselsnett. EEtter første verdenskrig ble det i første rekke Høyres oppgave å arbeide for å gjenreise en sunn økonomisk politikk. HHøyre hadde et bra valg i 1981 hvor de fikk 31,7% stemmer. Det beste siden 1924. PPartiets viktigste politikker på den tiden var Kåre Willoch, han var statsminister fra 1981 til 1986. HHøyres dårligste valg var i 2005 med bare 14,1 %.

5 Høyre saker UUtdanning og forskning: Høyre vil ha en kunnskapsrik skole hvor ingen skal henge etter. De vil ha verdens beste skole og ha høyere utdanning for å satse på forskning i det 21 århundre. IInternasjonale kunnskapstester viser at ikke Norge har gode nok resultater på skolen. Lærerne skal kunne lage egne måter å undervise på. Dette vil si det som passer best til vær enkel elev.

6  Samferdsel: De satser sterkt på samferdsel. De mener samferdselsløsninger letter menneskers hverdag gjennom å spare tid øke trygghet under transport, mens konkurransen i norsk næringsliv økes.  De legger stor vekt på å lage nye veier  De vil spare 15 milliarder kroner over ti år for å forbedre riksvegene.  Skape et fond på 50 milliarder kroner til å vedlikeholde jernbane og veier.  20 milliarder skal bli brukt i første tiårs periode.  De skal ha 3-5 vei prosjekter i året i samarbeid med private OPS, det vil si 5-7 milliarder kroner i året.

7 Høyre saker  Kriminalitet: Høyre vil at alle skal føle seg trygge både inne og ute. De har et mål på å få en kraftfull opptrapping av politistyrken for å fylle polititomme rom landet over.  De skal få hurtigere behandling i domstolene og sikre ettervern  Politi og lensmannsetaten sliter med for liten bemanning og for små budsjetter til operativ drift etter fire år med rød-grønn regjering.

8 Høyre saker KKriminalitet: DDe vil ha mer synlige politi i gatene. MMindre lovbrudd skal påtales og straffes, ingen forbrytelse med kjent gjerningsmann skal henlegges. LLette politiet for unødvendige arbeidsoppgaver FForenkle lovverket.

9 HHelse og sykehus: De vil hjelpe pasientene med å komme ut av sykehus køen. DDe vil ha bedre rehabilitering for å gi pasientene mer sannsynlighet til å få jobb når de kommer ut av sykehuset DDe må bruke ressursene i helse Norge bedre. DDe vil gi folk et liv etter de har kommet ut av sykehuset. Det vil si at alle må få en god opplæring etter sykehus besøket.

10 Ung Høyre LLeder: Henrik Asheim. SStiftet 1922 UUnge høyre består av 19 fylkeskommuner og rundt 70 lokalforeninger over hele landet. DDe har flere tusen betalende medlemmer. PPolitikk: EEget ansvar for egen fremtid, retten til å bestemme over eget liv og utvikling. FFri og rettferdig handel mellom land blant annet gjennom EU medlemskap. RRespekt og toleranse for alle, uansett tro, rase, kjønn eller handikapp. FFritt skolevalg, valgfri sidemålsundervisning, lærer vurdering og anonym retting av skriftlige prøver.


Laste ned ppt "Av: Morten, Erling, Mads, Stian & Andreas.. Fakta PPartileder: Erna Solberg. GGrunnlagt: 25. August 1884. EEmil Stang ble valgt til partiets første."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google