Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

11.00 –11.10 Innledning  Velkommen ved Hedda Bondehagen og Oda Lien. Begge tidligere representanter i elevrådet ved Hov og valgte medlemmer i ungdomsrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "11.00 –11.10 Innledning  Velkommen ved Hedda Bondehagen og Oda Lien. Begge tidligere representanter i elevrådet ved Hov og valgte medlemmer i ungdomsrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 11.00 –11.10 Innledning  Velkommen ved Hedda Bondehagen og Oda Lien. Begge tidligere representanter i elevrådet ved Hov og valgte medlemmer i ungdomsrådet. ”Om ungdomsrådet” ved Ida Margrethe Lundemo, leder ungdomsrådet 11.10-12.00 Innledning på tema  Elevmedvirkning ved Hov ungdomsskole v/Hedda Bondehagen og Oda Lien  Satsningsområdet ved Hov ungdomsskole 2010-1011 v/Tor Andersen og Maria  Kontaktlærer sin rolle v/Espen Lia, ansvarlig for elevrådet ved Hov Ungdomsskole. 12.00-12.20 Pause 12.20-13.00 Gruppearbeid  elever, elevrådskontakt, rektor og FAU representant går i grupper skolevis. 13.00 -13.15 Pause 13.15 –14.00 Oppsummering i plenum og avslutning  ved Hedda Bondehagen og Oda Lien PROGRAM FOR DAGEN

2 SAMARBEID

3  Samarbeid  Samle elevrådene  Regelmessig kontakt  Arena til å dele ideer og erfaringer  www.medringerike.wikispaces.com www.medringerike.wikispaces.com  Samarbeid med ungdomsrådet HVORFOR KONFERANSEN?

4 UNGDOMSRÅDET

5  Opplæringslova  Diffust  Tolkning  Må lages et system  Må brukes daglig  Alle elever lærer forskjellig HVA ER ELEVMEDVIRKNING? Planlegging Debatt Rollespill Tavleundervisning Plakat Video Ekskursjon Prosjektarbeid Elevundervisning Foredrag Intervju Gjennomføring Diskutere Fremføre Lære Designe Filme/redigere/vise Oppleve Delta Undervise Formidler Samle fakta og skrive Vurdering Vurderingsskjema Vurdering fra: deg selv medelever lærer Karaktersetting Tilbakemelding Hva er bra?Hvorfor var det bra?Hva kunne blitt bedre?Hvordan kan det bli bedre?

6 VÅRT ÅR PÅ HOV

7  Ting tar tid  Første halvår  Ikke bit over for mye  Grunnlag  Dokumenter arbeidet ELEVRÅDSARBEID

8 SMART-MÅL

9 HVA FORVENTES AV REKTOR OG ELEVRÅDSKONTAKTER? Rektor Skape et samarbeid Ta initiativ Delta på møter etter behov Oppdatere seg Ta elevrådet på alvor Følge opp saker Begge Utarbeide mål for året Engasjere seg Informere Støtte og hjelpe Elevrådskontakt Ansvar Hjelpeleder Veileder Motivere Inspirere

10 Klassemøte Elevråd Rektor SU ForeldreLærere

11  Elevrådsrepresentant  Innføring i elevrådsarbeid  Hvordan skal elevrådet drives?  Hvordan holde et godt klassemøte?  Valg av mål og tema for året  Valg av styret  Møteplan  Referat  Elevrådet har makt DE FØRSTE MØTENE Rektor, elevrådskontakt, varamedlemmer, representanter må være tilstede

12 HOV ungdomsskole ELEVMEDVIRKNING KLASSEMØTER MILJØ BLOGG

13 KLASSEMØTER  Der elevmedvirkningen skjer  Planlegge klassemøtene i elevrådet  Engasjerte representanter  Et fag som alle må ha  Gjennom klassemøter

14 DIALOGMØTER  Klassemøte  Dialogmøte trinn  Blir enige om mulige endringer/tiltak Hva er bra?Hvorfor var det bra?Hva kunne blitt bedre?Hvordan kan det bli bedre?

15 MILJØHOV  Psykososiale  Mennesker i mellom  Fysiske  Hvordan skolen ser ut  Miljøgruppe

16 BLOGG  Fronter  Direkte inn i alle arbeidsplaner  https://fronter.com/ringerikegs/main.phtml https://fronter.com/ringerikegs/main.phtml  www.medhov.blogspot.com www.medhov.blogspot.com  Hva vi driver med, planer fremover  Nå frem til alle  Flere får vite hva elevrådet driver med

17 BUDSKAP  Klare satsningsområder  Elevene få mulighet til å delta  Mestring gjennom samarbeid  Hvor og hvordan får elevene på deres skole muligheten til å delta?

18 ESPEN LIA

19 11.00 –11.10 Innledning  Velkommen ved Hedda Bondehagen og Oda Lien. Begge tidligere representanter i elevrådet ved Hov og valgte medlemmer i ungdomsrådet. ”Om ungdomsrådet” ved Ida Margrethe Lundemo, leder ungdomsrådet 11.10-12.00 Innledning på tema  Elevmedvirkning ved Hov ungdomsskole v/Hedda Bondehagen og Oda Lien  Satsningsområdet ved Hov ungdomsskole 2010-1011 v/Tor Andersen og Maria  Kontaktlærer sin rolle v/Espen Lia, ansvarlig for elevrådet ved Hov Ungdomsskole. 12.00-12.20 Pause 12.20-13.00 Gruppearbeid  elever, elevrådskontakt, rektor og FAU representant går i grupper skolevis. 13.00 -13.15 Pause 13.15 –14.00 Oppsummering i plenum og avslutning  ved Hedda Bondehagen og Oda Lien PROGRAM FOR DAGEN

20 Hvor skal hvem?  Salong 1 – Hov ungdomsskole  Salong 2 – Hallingby og Ringerike videregående  Kommunestyresalen – Nes skole og Sokna skole  Formannskapssalen – Tyristrand og Hønefoss videregående  Grupperom – Veienmarka  Foajeen – Haugsbygd Oppgaven er:  Hva skal din skole jobbe med i elevrådet dette skoleåret?  Hvordan skal elevrådet drives?  Har dere et system for elevrådsarbeid på deres skole? GRUPPEARBEID


Laste ned ppt "11.00 –11.10 Innledning  Velkommen ved Hedda Bondehagen og Oda Lien. Begge tidligere representanter i elevrådet ved Hov og valgte medlemmer i ungdomsrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google