Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN SKAL VI STYRE SYKEHUSENE? Innstilling fra utvalg nedsatt av Høyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN SKAL VI STYRE SYKEHUSENE? Innstilling fra utvalg nedsatt av Høyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN SKAL VI STYRE SYKEHUSENE? Innstilling fra utvalg nedsatt av Høyre

2 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID Utvalgets mandat - Utarbeide en alternativ styringsmodell for helseforetakene. Modellen skal bygge på fortsatt statlig eierskap og et nasjonalt politisk ansvar for helsepolitikken. - Vurdere endringer i dagens finansieringssystem, med spesielt vekt på investeringsregimet. Utvalgets medlemmer: Kristin Ørmen Johnsen (leder) Toril Hovdenak, Leif Frode Onarheim, Ansgar Gabrielsen, Bjarte Reve, Else Bugge Fougner og Kristin Vinje.

3 UTVALGETS UTGANGSPUNKT Styringen av sykehusene må bidra til å fremme helsepolitiske mål Raskere og bedre hjelsehjelp, redusere køer og ventetider Helsehjelp av høy kvalitet God bruk av ressursene i helsetjenesten.

4 HVA ER PROBLEMET MED DAGENS STYRINGSSYSTEM? Uklare ansvarsforhold Svarteperspill mellom helseforetak, regionale helseforetak, Helse- og omsorgsministeren og andre. Uforutsigbar styring Manglende tillit til beslutninger

5 UTVALGETS ANBEFALING Enighet om følgende: - Behov for å klargjøre ansvarsforhold og beslutningsmyndighet - Stortinget må styre sykehusene bedre gjennom mer operativ sykehusplan, for eksempel med prinsipper for funksjonsfordeling. - Dagens modell med regionale helseforetak med selvstendige styrer må avskaffes. - Anbefaler ikke å skille eier- og bestiller ift offentlige sykehus, men etablere eget organ for kjøp av private helsetjenester. Mer vekt på å måle og sammenlikne kvalitet mellom enheter. - Endre krav til representanter i helseforetakenes styrer, ikke lenger om krav om et flertall av politikere. Vekt på kompetanse, ikke bare erfaring som folkevalgt.

6

7 UTVALGETS FORSLAG TIL STYRINGSMODELL Flertallets forslag: Nasjonalt organ som overtar en del av RHFenes oppgaver Vil sikre bedre nasjonal samordning, for eksempel innenfor IKT Kan organiseres som forvaltningsorgan eller foretak med eget styre Mindretallets forslag: Regionalt organ for styring av sykehusene, direkte underlagt statsråden som forvaltningsorgan, ikke som foretak med egne styrer som i dag Klargjør styring direkte fra statsråd til sykehus Sikrer lokal forankring

8 FINANSIERING OG INVESTERINGER I SYKEHUS Behov for betydelige investeringer for å fornye bygg og utstyr. Stortinget må behandle en helhetlig plan. Det bør gis lån til investeringer tilsvarende 100 % av investeringskostnaden. Bør etableres egne eiendomsselskap for å ivareta sykehusbygg. Åpne for økt bruk av OPS.


Laste ned ppt "HVORDAN SKAL VI STYRE SYKEHUSENE? Innstilling fra utvalg nedsatt av Høyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google