Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landbrukets omdømme ”bærre sauter”? Jeg jobber med omdømmebygging hver dag. Hvordan tenker Bondelaget om omdømmebygging? v/ Trine Hasvang Vaag, leder Nord-Trøndelag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landbrukets omdømme ”bærre sauter”? Jeg jobber med omdømmebygging hver dag. Hvordan tenker Bondelaget om omdømmebygging? v/ Trine Hasvang Vaag, leder Nord-Trøndelag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landbrukets omdømme ”bærre sauter”? Jeg jobber med omdømmebygging hver dag. Hvordan tenker Bondelaget om omdømmebygging? v/ Trine Hasvang Vaag, leder Nord-Trøndelag Bondelag Namsos, 6. april 2011

2 Vårt store dilemma Verdens viktigste yrke – Mat betyr liv eller død – Landgrabing brer om seg – Bønder elsker å være bønder Økonomi – Ikke sauter, men virkelighetsbeskrivelse – Melkebruksundersøkelsen – Lykkelig som stor?

3 Landbrukets omdømme

4 Opprettholde et jordbruk av samme omfang som i dag?

5 Hva er de viktigste årsakene?

6 10-12 mrd. kr over statsbudsjettet hvert år

7 FN mener at matproduksjonen i verden må økes kraftig i de kommende tiårene for å holde tritt med befolkningsveksten. -------- Hvor viktig mener du at det er at man i Norge klarer å øke matproduksjonen minst i takt med befolkningsveksten her i landet? (% med N = 1001)

8 Mange aktører kommuniserer landbruk Norsk landbruk ei mangfoldig næring med mange aktører – 50 000 selvstendige matprodusenter (60 000 årsv) – Noen tusen andre produksjoner (skog, utmark, turisme, Inn på tunet) – Småbrukarlag, Bondelag, avlsorganisasjoner, faglige/øko rådgivere, mfl. – Næringsmiddelindustrien (40 000 årsv) – Matvarekjedene – Offentlige ansatte (LMD, SLF, Kommunene, FoU)

9 Kommunikasjonsarbeidet i Bondelaget – Bygge best mulig omdømme – landbruket ei viktig næring for Norge – Kommunikasjon som virkemiddel for å oppnå gode politiske beslutninger – Sette dagsorden i saker som er viktige for bøndene og næringa – Være den viktigste næringspolitiske organisasjonen for norske bønder

10 Samfunnsbidraget i 4 løfter Levedyktige lokalsamfunnGode matopplevelser Fornyer verdiskapingaGjør landet vakkert

11 Hva gjør vi i Bondelaget? Holdningsskapende aktiviteter: – Den Grønne skolen (materiell, gårdsbesøk, spill) – Åpen Gård, bygdedager, andre lokale aktiviteter – Bondelagskokken, Moods of Norway,… – Bondens Marked, KSL Kampanjer, aksjoner og utadretta markeringer (Budstikke-stafett, WTO) Alliansebygging Presse- og mediearbeid, medieovervåking Publisering på bondelaget.no Sosiale medier (Facebook, YouTube mm)


Laste ned ppt "Landbrukets omdømme ”bærre sauter”? Jeg jobber med omdømmebygging hver dag. Hvordan tenker Bondelaget om omdømmebygging? v/ Trine Hasvang Vaag, leder Nord-Trøndelag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google