Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finnfjord AS og Industriskolen Grunnkurs Ledelse 2010 - 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finnfjord AS og Industriskolen Grunnkurs Ledelse 2010 - 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Finnfjord AS og Industriskolen Grunnkurs Ledelse 2010 - 2011

2 Personalia  Ylva Sneveylva.sneve@finnfjord.no97627680ylva.sneve@finnfjord.no  Espen Broxespenbro@online.no97184457espenbro@online.no  Odd Rune Richardsen ooorune@msn.com90097468ooorune@msn.com  Dag Andre Olsendag-ando@online.no92216008dag-ando@online.no  Magne Pettersenmmalnesp@gmail.com95769915mmalnesp@gmail.com  Helge Paulsenhelge.paulsen@finnfjord.no91690299helge.paulsen@finnfjord.no

3 Dagen i dag 1.Forventninger til kurset. 2.Kontrakt / Målsetting -spilleregler -møtedeltakelse 3Kursopplegget. 4Om å lære. 5Neste møte.

4 Målsetting  Å GI FORSTÅELSE FOR HVA LEDELSE ER OG INNSIKT I FORSKJELLIGE TEMAER SOM ER RELEVANTE OG SAMMENHENGEN MELLOM DISSE.  Å GI RÅD OG IMPULSER SOM HJELP TIL SELVHJELP FOR Å UTØVE GOD LEDELSE.

5 Forventninger Deltakere Egne Sjefer- Medarb. BedriftIndustriskolen

6 Kontrakt Her og nå. Ta ansvar for oss selv. Åpenhet. Innlevelse og deltakelse. Fortrolighet. Ta ansvar for å dele kunnskap. Ta ansvar for at vi sammen fungerer som en gruppe. Gjøre individuelle forberedelser før bedriftsmøtene.

7 Kursopplegget  Lese selv – er et selvstudium  Møter i bedrift hver uke  Oppgaveløsning  Semestersamling 1  Semestersamling 2  Oppfrisking  Eksamen*

8 Temaer  Grupper og kommunikasjon  Ledelse  Organisasjon og endring  Jus og avtaleforhold  Kompetanseutvikling  HMS og kvalitetsledelse  Økonomistyring

9 Internett  Ny opplæringsplattform.  Personlig brukernavn og passord  Nettlærer  Kommunikasjon  Informasjon

10 Bedriftsmøtene 1.Neste innsendingsoppgave gjennomgås og diskuteres for eventuelle avklaringer. 2Siste hjemmelekse gjennomgås og diskuteres i bedriftsmøtet. 3Kort presentasjon av neste hjemmelekse.

11 Hjemme  Lese og sette seg inn i stoffet.  Løse interaktive oppgaver.  Løse innsendingsoppgaver (En for hvert tema)

12 Semestersamling 1  BergenUke 48 – 30.nov. – 01.des.  Avreise 29.nov.Radisson Blu.  Presenter deg selv, din bedrift/arbeidsplass og ev. ditt prosjekt. ( 5 min) (ikke karakter)  På denne semesterkonferansen blir hovedvekten lagt på jus.

13 Semestersamlinger 2  Tyrifjorden Hotell – Vikersund08. – 09. mars  ”””09. – 10. mars  Radisson Blu – Bergen15. – 16. mars  ””16. – 17. mars  Tyrifjorden Hotell – Vikersund22. – 23. mars  ”””23. – 24. mars  Presentere hovedoppgaven/prosjektarbeidet. (10 min) (karaktersettes)

14 Prosjektoppgaven  Innsendingsoppgave 3:  Formulere oppdraget og utarbeide plan for gjennomføring av prosjektet.  Temaet er selvvalgt:  Produksjon  HMS  Organisasjon / Ledelse  Administrasjon  Skal ende opp i rapport og presenteres på andre semestersamling.

15 Prosjektoppgaven  1-3 personer på hvert prosjekt.  Hver prosjektgruppe leverer felles besvarelse.  Hver deltaker i gruppen leverer egen evaluering av prosjektet. Dette gjør at det ikke nødvendigvis blir like karakterer på alle innen gruppen.

16 Prosjektoppgaven 1.Sende inn prosjektbeskrivelse. 2.Presentere prosjektet på andre semesterkonferanse. (vår 2011) 3.Sende inn sluttrapport. 4.Sende inn egenevaluering.

17 Kursbevis  Karakter for innsendingsoppgavene; Gjennomsnitt av karakter på de enkelte oppgaver.  Karakter for prosjektoppgave.

18 Karakterer SymbolBetegnelseVurderingskriterier AFremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet BMeget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser meget god vurderingsevne og selvstendighet CGod Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. God vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områder DNokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler ETilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravet, men heller ikke mer. Liten vurderingsevne og selvstendighet FIkke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller det faglige minimumskravet. Viser både manglende vurderingsevne og manglende selvstendighet

19 Eksamen  Eksamen ved Teknisk Fagskole er obligatorisk for deltakere fra Finnfjord AS.  Faget er ”Organisasjon og ledelse” (mai 2011)  Eksamen er skriftlig og varer inntil 5 timer.  Eksamen omfatter ikke heftet økonomi.  En dag med intensiv repetisjon før eksamen.  Høgskolemulighet 10.studiepoeng

20 Forelesningsloven  En forelesning er en metode der man overfører kunnskaper fra foreleserens manus til deltakernes notater uten at det går veien om hodet til noen av dem.

21 Om å huske  Et gjennomsnittsmenneske husker: 10 % av det en leser 20 % av det en hører 30 % av det en ser 40 % av det en både hører og ser 70 % av det en selv sier 90 % av det en selv sier og gjør

22 Jo-Harris’ vindu Det andre vet om meg Det andre ikke vet om meg Det jeg vet om meg selv Det jeg ikke vet om meg selv ANDREANDRE MEG SELV Blindt Ukjent Åpent Skjult

23 Jo-Harris’ vindu Det andre vet om meg Det andre ikke vet om meg Det jeg vet om meg selv Det jeg ikke vet om meg selv ANDREANDRE MEG SELV Blindt Ukjent Åpent Skjult

24 Matriellet  DELTAKERPERMEN  4 Juridiske oppgaver  Hovedavtalen  Arbeidsmiljøloven  Ferieloven  Arbeidstvistloven  8 Prosjektoppgaven  Beskrivelse  Eksempel på prosjektbeskrivelse  Eksempel på rapportoppsett  Råd og veiledning for innsendingsoppgaver  9 Innsendingsoppgaver  11Noen tips og studieråd.  12Diverse.  7 TEMAHEFTER

25 Neste møte  Torsdag23.sept.Kl. 1300  Grupper og kommunikasjon  Kapittel 1.1 – 1.5  Prosjekttema  Presentasjon

26 Lykke til


Laste ned ppt "Finnfjord AS og Industriskolen Grunnkurs Ledelse 2010 - 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google