Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Finnfjord AS og Industriskolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Finnfjord AS og Industriskolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Finnfjord AS og Industriskolen
Grunnkurs Ledelse

2 Personalia Ylva Sneve ylva.sneve@finnfjord.no 97627680
Espen Brox Odd Rune Richardsen Dag Andre Olsen Magne Pettersen Helge Paulsen

3 Dagen i dag Forventninger til kurset. Kontrakt / Målsetting
- spilleregler - møtedeltakelse Kursopplegget. Om å lære. Neste møte.

4 Målsetting Å GI FORSTÅELSE FOR HVA LEDELSE ER OG INNSIKT I FORSKJELLIGE TEMAER SOM ER RELEVANTE OG SAMMENHENGEN MELLOM DISSE. Å GI RÅD OG IMPULSER SOM HJELP TIL SELVHJELP FOR Å UTØVE GOD LEDELSE.

5 Forventninger Bedrift Industriskolen Deltakere Egne Sjefer-Medarb.

6 Kontrakt Kurskontrakt Her og nå. Ta ansvar for oss selv. Åpenhet.
Innlevelse og deltakelse. Fortrolighet. Ta ansvar for å dele kunnskap. Ta ansvar for at vi sammen fungerer som en gruppe. Gjøre individuelle forberedelser før bedriftsmøtene.

7 Kursopplegget Lese selv – er et selvstudium PROSJEKTOPPGAVE
Møter i bedrift hver uke Oppgaveløsning Semestersamling 1 Semestersamling 2 Oppfrisking Eksamen* PROSJEKTOPPGAVE

8 Temaer Grupper og kommunikasjon Ledelse Organisasjon og endring
Jus og avtaleforhold Kompetanseutvikling HMS og kvalitetsledelse Økonomistyring

9 Internett Ny opplæringsplattform. Personlig brukernavn og passord
Nettlærer Kommunikasjon Informasjon

10 Bedriftsmøtene Neste innsendingsoppgave gjennomgås og diskuteres for eventuelle avklaringer. Siste hjemmelekse gjennomgås og diskuteres i bedriftsmøtet. Kort presentasjon av neste hjemmelekse.

11 Hjemme Lese og sette seg inn i stoffet. Løse interaktive oppgaver.
Løse innsendingsoppgaver (En for hvert tema)

12 Semestersamling 1 Bergen Uke 48 – 30.nov. – 01.des.
Avreise 29.nov. Radisson Blu. Presenter deg selv, din bedrift/arbeidsplass og ev. ditt prosjekt. ( 5 min) (ikke karakter) På denne semesterkonferansen blir hovedvekten lagt på jus.

13 Semestersamlinger 2 Tyrifjorden Hotell – Vikersund 08. – 09. mars
Radisson Blu – Bergen 15. – 16. mars ” ” – 17. mars Tyrifjorden Hotell – Vikersund 22. – 23. mars ” ” ” 23. – 24. mars Presentere hovedoppgaven/prosjektarbeidet. (10 min) (karaktersettes)

14 Begynn å tenke på oppgave – ikke gap over for mye
Prosjektoppgaven Innsendingsoppgave 3: Formulere oppdraget og utarbeide plan for gjennomføring av prosjektet. Temaet er selvvalgt: Produksjon HMS Organisasjon / Ledelse Administrasjon Skal ende opp i rapport og presenteres på andre semestersamling. Begynn å tenke på oppgave – ikke gap over for mye

15 Prosjektoppgaven 1-3 personer på hvert prosjekt.
Hver prosjektgruppe leverer felles besvarelse. Hver deltaker i gruppen leverer egen evaluering av prosjektet. Dette gjør at det ikke nødvendigvis blir like karakterer på alle innen gruppen.

16 Prosjektoppgaven Sende inn prosjektbeskrivelse.
Presentere prosjektet på andre semesterkonferanse. (vår 2011) Sende inn sluttrapport. Sende inn egenevaluering.

17 Kursbevis Karakter for innsendingsoppgavene; Gjennomsnitt av karakter på de enkelte oppgaver. Karakter for prosjektoppgave.

18 Karakterer Symbol Betegnelse Vurderingskriterier A Fremragende B
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet B Meget god Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser meget god vurderingsevne og selvstendighet C God Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. God vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områder D Nokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler E Tilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravet, men heller ikke mer. Liten vurderingsevne og selvstendighet F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller det faglige minimumskravet. Viser både manglende vurderingsevne og manglende selvstendighet

19 Eksamen Eksamen ved Teknisk Fagskole er obligatorisk for deltakere fra Finnfjord AS. Faget er ”Organisasjon og ledelse” (mai 2011) Eksamen er skriftlig og varer inntil 5 timer. Eksamen omfatter ikke heftet økonomi. En dag med intensiv repetisjon før eksamen. Høgskolemulighet 10.studiepoeng

20 Forelesningsloven En forelesning er en metode der man overfører kunnskaper fra foreleserens manus til deltakernes notater uten at det går veien om hodet til noen av dem.

21 Om å huske Et gjennomsnittsmenneske husker: 10 % av det en leser
20 % av det en hører 30 % av det en ser 40 % av det en både hører og ser 70 % av det en selv sier 90 % av det en selv sier og gjør

22 Jo-Harris’ vindu MEG SELV A N D R E Åpent Blindt Skjult Ukjent
Det jeg vet om meg selv Det jeg ikke vet om meg selv A N D R E Åpent Blindt Det andre vet om meg Skjult Ukjent Det andre ikke vet om meg

23 Jo-Harris’ vindu MEG SELV A N D R E Blindt Åpent Ukjent Skjult
Det jeg ikke vet om meg selv Det jeg vet om meg selv A N D R E Åpent Blindt Det andre vet om meg Ukjent Skjult Det andre ikke vet om meg

24 Matriellet 9 Innsendingsoppgaver 11 Noen tips og studieråd.
DELTAKERPERMEN 4 Juridiske oppgaver Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven Ferieloven Arbeidstvistloven 8 Prosjektoppgaven Beskrivelse Eksempel på prosjektbeskrivelse Eksempel på rapportoppsett Råd og veiledning for innsendingsoppgaver 9 Innsendingsoppgaver 11 Noen tips og studieråd. 12 Diverse. 7 TEMAHEFTER

25 Neste møte Torsdag 23.sept. Kl. 1300 Grupper og kommunikasjon
Kapittel 1.1 – 1.5 Prosjekttema Presentasjon

26 Lykke til


Laste ned ppt "Finnfjord AS og Industriskolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google