Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte
Agenda for møtet: Oppstart i 3.klasse Organisering på trinnet Fag Mobil skole Informasjon fra SFO Klassekontakten har ordet

2 Viktig i 3.klasse: Hva forventer vi av deg?
Du sørger for at eleven stiller tidsnok og forberedt. Snakker positivt om skolen – ta opp uenigheter med skolen - ikke rundt middagsbordet. Du følger opp elevens skole- og leksearbeid. Du utstyrer eleven med tilstrekkelig mat og nødvendig utstyr. Du viser interesse for ditt barns skolehverdag. Spør gjerne om hva du har lært i dag – fokus på læring! Du setter deg inn i klassens ukeplaner og annen informasjon fra lærerne. Hva kan du forvente av oss: Læreren kommer tidsnok og forberedt. Læreplanen for faget følges Vi tilrettelegger for best mulig læringsmiljø gjennom ulike grupperinger og variert undervisning Gir tilbakemelding om hvordan det går faglig på utviklingssamtalene høst og vår, og hvis det skjer spesielle ting i hverdagen.

3 Hva kan foreldrene bidra med i barnas skolegang?
I tillegg til arbeidet som skolen og lærerne gjør, er foreldrenes rolle og innstilling til skolen av svært stor betydning for elevenes læring og trivsel. Her er en liste på 9 punkt som kan bidra til at barnet ditt lykkes på skolen. Kilder: Thomas Nordahl, professor ved Høgskolen i Hedmark Peder Haug, professor ved Høgskolen i Volda Håvard Tjora, lærer og sakprosaforfatter (Dagbladet) Vis at du er interessert i barnas skolegang. Følg opp daglig med spørsmål om hva de driver med på skolen, hva som har skjedd i dag, hva de har lært osv. Hjelp til med skolearbeidet - også når du føler at du ikke forstår. Bare det at du viser interesse, hjelper. Kom gjerne med forslag til hvordan de kan løse oppgaver når de jobber med leksene. Sitt sammen med barna når de gjør lekser. Ikke nedprioriter lekser på grunn av organisert idrett, lek med venner eller andre aktiviteter. Gjør det til en fast regel at leksene alltid skal fullføres før barna drar på fotballen, turn eller skitrening. Da skjønner ungene at skole er det viktigste i hverdagen deres. Ikke ta ungene ut av skolen for å reise på ferie. Legg ferieturene til perioder når det er skolefri. Snakk positivt om skolen og lærerne. Viser du at skolegang er viktig, vil holdningene smitte over på barnet. Engasjer deg i aktiviteter på skolen. Sørg for at du bidrar til å skape et godt nettverk med både lærere og andre foreldre. Da vil barnet ditt trives bedre på skolen. Barn som trives, presterer bedre på skolen. Gjør hva du kan for at barnet ditt skal få venner. Det kan hjelpe hvis dere foreldre blir bedre kjent med hverandre, kanskje kan du invitere andre barn og foreldre i klassen hjem? Husk at barn som har venner blir mer motivert til å gå på skolen. Bli enig med skolen og lærerne om hvor mye tid barna skal bruke på leksene. De bør også ha tid til å drive med fritidsaktiviteter.

4 Organisering på trinnet:
Grupper på mandag-tirsdag-onsdag. Gruppene er delt inn etter hvordan vi best mulig kan skape god arena for læring og arbeidsro . Fordelen med å gjøre det på denne måten er at etablerte negative atferdsmønstre blir brutt (og det blir lettere å få arbeidsro). Vi bruker god tid før rulleringen starter til å finne fram bøkene vi trenger til dagens timer. Enkeltelever sliter med å holde styr på bøker og pennal. Generelt skal de fleste bøkene ligge i hylla på skolen. Det gis beskjed om når f. eks engelskbøker og norskbøker skal tas med hjem på grunn av lekser. Det er viktig at bøkene ikke blir liggende hjemme, men puttes i sekken. Multi oppgavebok og postpermen med innhold skal alltid ligge i sekken. På tirsdag og onsdag er det med en ekstra voksen i basisfagene. Ressursen brukes noe forskjellig. De elevene med mest behov for hjelp og støtte blir prioritert. Den ekstra voksne kan også ta med små grupper ut, men i hovedsak er den med inne i klasserommet. Vi har valgt å fordele ansvar for fagene slik: Maren har matematikk og K/H, Roger engelsk, Gaia, Rle og Birgitte har norsk og K/H. Vi er alle med i gymtimene.

5 Norsk : Fokus på lesetrening og forståelse.
Ved utgangen av 3.klasse skal elevene lese minst 30 ord i min. Og forstå det de har lest. Faget er delt opp i språkbok og lesebok. Jobber i hovedsak med språkbok der vi har temaer innenfor – ordkunnskap, rettskriving og tekstkunnskap. Årsplan og periodeplaner ligger på hjemmesiden. Det er 1 time i uken til stavskrift. Dette er noe elevene etter hvert skal bruke ved skriftlig arbeid ellers også. Carlsten og ordkjedetest nå i høst og til våren. Nasjonal kartleggingsprøve til våren. Veldig viktig med lesetrening hver dag – ikke «skippertak» en dag i uka. Dette gir best resultater på lang sikt. Lekse er i hovedsak veiledet lesebøker som skal gjøres hjemme. Det blir også diktatord og sider i den oransje arbeidsboka. Hvordan har vi VL lesing på skolen i 3.klasse..? Hvordan skal VL lesing gjøres hjemme ?

6 Matte: Årsplan og periodeplan legges ut på hjemmesiden Følger hovedsakelig Multi med det som er ekstra der, men matte er ikke bare Multi. Lekse hovedsakelig Multi oppgavebok. Andre lekser ved behov. Grubliser: Nytt, skummelt og vanskelig? Spill, med fokus på hva de lærer av det. Matte ute. Multi kapittelprøve. Multi hel- og halvårsprøv samt Udir sin kartleggingsprøve til våren.

7 Engelsk: Engelsk er i hovedsak et muntlig fag Elevene hermer ofte det læreren leser, og alle må delta. Vi hører på sanger , regler, samtaler og hørespill på CD. Av og til dramatiserer vi en samtale (enten to og to eller i større grupper). Det er viktig at elvene får voksenstøtte når de har leselekser. Les teksten flere ganger. Vi øver på leseleksa på skolen. Målet er at elevene skal forstå innholdet i enkle tekster som rim og sanger, og forstå enkel instruksjon på engelsk. Læreren snakker engelsk i timene, men oversetter det meste underveis. Det blir også gitt som lekse å skrive gloser til enkelte stykker i tekstbook. For å lære glosene må det øves hjemme. Både på uttale og å skrive dem. -For noen er det vanskelig å skrive, men med trening blir det lettere. Blir det for mye: kutt ut noe -Det er lurt om du skriver alle glosene som står i TB i gloseboka, men det er ikke et pålegg -La gloseboka ligge sammen med de andre engelskbøkene

8 Workbook blir brukt i timene, men kan også sendes hjem som lekse
Workbook blir brukt i timene, men kan også sendes hjem som lekse. Elevene jobber ikke i samme tempo, og enkelte vil ikke bli ferdig med alt. Etter hvert tema/periode gjennomføres en enkelt test (Diploma). Den blir rettet og sendes tilbake til skolen med underskrift

9 Korps i skolen: 10 ukers kurs Velge mellom klarinett og kornett Avsluttes med en åpen konsert Sangleker

10 Mobil skole: Skolen har kjøpt inn mobilskole Vil bli innført i nær framtid når alle lister er på plass Fellesbeskjeder og meldinger kan da sendes på sms i stedet for sekkepost Pr dags dato er det ikke mulig å svare på sms eller sende sms til skolen på mobilskole Vi fortsetter inntil videre med planbok

11 Klassemiljø Hvordan har vi det nå ? Hvordan vil vi ha det? Hva kan vi gjøre? Vi har laget en «smørbrød» liste om hva du/dere kan snakkhjemmet ang. oppførsel-språkbruk-arbeidsro. Denne blir sendt hjem i postpermen / lagt ut på hjemmesiden.


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google