Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Salgsargumenter- Eierskifteforsikring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Salgsargumenter- Eierskifteforsikring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Salgsargumenter- Eierskifteforsikring

2 Hvem kan tegne eierskifteforsikring?
Eierskifteforsikring kan tegnes på alle eneboliger, rekkehus, flermannsboliger, leiligheter, borettslag, hytter, tomter og oppgjørsoppdrag med flere. Unntak: - Profesjonelle selgere - Prosjektsalg - Næringseiendom - Salg mellom slektninger/ ektefeller/ søsken/ til personer som har bebodd eiendommen, eks. leietaker

3 Visste du at… Terskelen for å klage har blitt lavere og bevisstheten rundt forbrukers rettigheter har økt betraktelig de senere årene. Ingen vet hva som skjuler seg bak vegger og tak. Skjulte feil og mangler kan ingen se, selv ikke den som har bygget huset selv. Man kan aldri gardere seg mot en krevende kjøper. Selv om en klage ikke nødvendigvis resulterer i en utbetaling, må den behandles. Timesatsen for en advokat er nærmere kr ,- (+/-) Tegner selger eierskifteforsikring, er det forsikringsselskapet som behandler klagen på selger sine vegne og selger slipper å bruke penger, samt tid og krefter på å gjøre dette selv. Dersom man kommer til at det er grunnlag for prisavslag, dekker eierskifteforsikringen også prisavslag inntil salgssummen, begrenset oppad til 5.millioner kr.

4 Visste du at… I fjor mottok forsikringsselskapene hele klager pga. påståtte feil/mangler ved den boligen kjøper har kjøpt. Dette innebærer at ca. 20 % av alle boligsalg ender med en reklamasjon. Forsikringspremien belastes som en engangssum, mens forsikringen er gyldig i alle de fem årene som avhendingsloven fastsetter selgers ansvar. Det er viktig å være oppmerksom på at enkelte kjøpere ikke ønsker å legge inn bud dersom selger ikke har tegnet eierskifteforsikring. Kjøper kan tegne boligkjøperforsikring. Selger kan ikke bestille eierskifteforsikring etter at boligen er lagt ut for salg og risikerer dermed at kjøper er representert ved en profesjonell part uten at de selv er det.

5 Til ettertanke… 1,1 % har behov for brannforsikring (Villa/hjem/innbo)
10 % har behov for kaskoforsikring på bil 20 % av alle boligselgere får et krav etter en bolighandel

6 Nyttig å vite-Nyere boliger
Kjøper har høye forventninger Terskelen for å klage er lav Kjøper forventer at ”alt” skal være i orden - Selger kommer lett i ansvar - Høye utbetalinger Ingen garanti for at utbygger/ håndverker påtar seg ansvar - Uvisst om utbygger er tilgjengelig, kan ha gått konkurs eller lignende - Stor utbygger fører ofte til en lang og tung prosess - Selv om utbygger er solvent, er dette ingen garanti for at utbygger utbetaler Uavhengig av ovenstående, har kjøper rett til å forholde seg til sin kontraktspart (selger av eiendommen) Selger må ordne opp-også selv om det ikke er tegnet eierskifteforsikring En stor del av reklamasjonene kommer både 4 og 5 år etter overtagelsen. Da har ofte eventuelle garantier fra utbygger utløpt for lenge siden.

7 Nyttig å vite-Borettslagsleiligheter
Selger identifiseres med medhjelperne sine, som for eksempel takstmann og forretningsfører. Dvs. at selger kan gjøres ansvarlig for feilopplysninger gitt av disse, for eksempel feil opplysninger om areal, feil opplysninger ifbm. rehabilitering av fasade, størrelse på fellesgjeld eller lignende. Selger har ansvar for leiligheten, selv om borettslaget ofte ”tar seg av” skader på fellesarealer Selger vil også kunne komme i ansvar for forhold utenfor leiligheten (fellesarealer). Et borettslag kan ses på som en form for et spleiselag hvor kostnadene vil bli fordelt etter andelsbrøk. Borettslaget er ingen ”rik onkel”. 30% av alle mottatte krav er relatert til bad, 10% til elektriske anlegg. Dette er forhold som knytter seg direkte til den enkelte leilighet. Forsikringspremien blir ofte svært lav og det skal ikke mange advokattimene til før man har tjent inn premien.

8 Premieeksempler Borettslagsleilighet i blokk: Salgssum kr. 2.000.000,-
Premie ESF : 3.800,- (1,9 promille) Dette utgjør kr. 760,- per år, altså 2 kr.per dag Selveierleilighet: Premie ESF: 6.600,- (3,3 promille) Dette utgjør kr ,- per år, altså 3,6 kr.per dag Enebolig: Premie ESF: 9.700,- (4,85 promille) Dette utgjør kr ,- per år, altså 5,3 kr.per dag

9 Kontaktperson Silje Wethal-Hansen Key Account Manager Mobil: E-post:

10 Kontaktperson Nina Flaten Key Account Manager Mobil: E-post:

11 Lykke til med salget!


Laste ned ppt "Salgsargumenter- Eierskifteforsikring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google