Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektledersamling 10.-11. oktober Holmenkollen Kommunenes erfaringer Våren 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektledersamling 10.-11. oktober Holmenkollen Kommunenes erfaringer Våren 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektledersamling 10.-11. oktober Holmenkollen Kommunenes erfaringer Våren 2012

2 Omfang Store variasjoner, både i varighet og tid pr. uke (10-18 uker, 3tm45 – 6 tm) Store lokale variasjoner, også innad i kommune Usikkerhet: er det oppgitt elevtimer eller lærertimer? Jmf. Nova rapporten; NyGiv Nova 2011, utbytte relatert til varighet av intensivopplæringen.  Utfordring: Hvordan sikre at omfanget blir som planlagt?

3 Avslutning En god avrunding som staker ut kursen videre for elevene Varierende praksis, både innad i kommuner og mellom kommuner: Postkartlegging Elevvurdering, føring i Vokal Avsluttende elevsamtaler Samlende «hyggetiltak» Motivasjonssamtale med rektor/lærer/prosjektleder Foreldremøte mtp. sommerskole?  Utfordring: samle elever etter eksamen, streik.

4 Vurdering av satsingen Majoriteten: vellykket til svært vellykket. 2 kommuner: middels vellykket (mange sluttet, fravær, vanskelig å motivere elever, liten kontinuitet pga. lærerfravær) Flere kommuner rapporter størst opplevd framgang på lesing/lesestrategier (jmf. Nova?)

5 Dette har vært vellykket Økt motivasjon, selvfølelse og selvtillit Lesestrategier, overføringsverdi til andre fag og sammenhenger Flere elever har gått opp noe i standpunkt (men det har de ordinære elevene også?) Lærerne meget fornøyd med skolering Bedre enn forventet på eksamen for flere av elevene Bedring i resultat fra pre- til posttesting. Ikke sikkert dette gir utslag på karakterer Læring for livet, karakterøkning er ikke hovedmålet Lærers holdning til elevgruppa, relasjoner, holde på lenge nok før en går videre…

6 Utfordringer Gruppeutvelgelse, dynamikk (små grupper) og elevutvalg (avgjørende) Stort fravær i enkelte grupper Motivasjon Elevene er redd for å gå glipp av andre fag (spesielt i matematikk) Hva gjøres når elevene uteblir? Hvor tett kan man følge opp? For utydelige forventninger til elevene i avtalen?

7 Forslag til endringer Unisont: Vi må starte tidligere! Sette av timer allerede ved skolestart som brukes fleksibelt frem til formell oppstart Elevutvalget har avgjørende betydning: Helhetsvurdering for å sikre god gruppedynamikk Kan man lempe på kriteriene for å få store nok grupper? Kan elever delta uten formell status for å bedre gruppedynamikk Etablere gruppene tidlig på høsten Tydeligere på forventninger til elevene? Hva med IOP elevene? Planlegging av avslutning

8 Tiltak som forbereder elevene på intensivopplæringen (forkurs, fagdag på VGS) Bedre integrering av intensivopplæringen i den øvrige skolehverdagen – samarbeid! Bruke NyGiv lærerne aktivt som alternativ til spes.u i kortere intensivkurs Tettere oppfølging av elevgruppa (f.eks. henting av elever) Sommerskoler: konkret informasjon på et tidligere tidspunkt


Laste ned ppt "Prosjektledersamling 10.-11. oktober Holmenkollen Kommunenes erfaringer Våren 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google