Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Språk og leseplan 6.trinn Innlandet skole. Begrepslæring -Videreføre de tre faser i arbeidet med grunnleggende begreper -Bruke de tre fasene i GB når.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Språk og leseplan 6.trinn Innlandet skole. Begrepslæring -Videreføre de tre faser i arbeidet med grunnleggende begreper -Bruke de tre fasene i GB når."— Utskrift av presentasjonen:

1 Språk og leseplan 6.trinn Innlandet skole

2 Begrepslæring -Videreføre de tre faser i arbeidet med grunnleggende begreper -Bruke de tre fasene i GB når vi forklarer nye ord og uttrykk -Lytte/lete etter ord som lyder likt, men har ulik betydning (homonymer) -Jobbe med å finne ord som betyr det samme som (synonymer) -Jobbe med å finne ord som betyr det motsatte av (antonymer) -Jobbe med forstavelser og endelser og deres betydning for ordets innhold (morfemer) -Kunne se morfemene og deres betydning for ordet -Kunne bruke åtte-trinnstrappa til innlæring av nye begrep. Bruke denne aktivt ved behov -Finne betydningen av nye ord og begreper ved lesing av tekster -Bruke aktivt ordbøker og synonymordbok

3 Leseforståelse og gjenfortelling -Veiledet gjenfortelling -Gjenfortelling som rekkefortelling -Hente ut deler av tekst -Gjenfortelling i korte sekvenser som selvkontroll -Gjenfortelling som makkerlesing -Gjenfortelling som intervju -Lapp i hatt -Monologen -Velg roller for gjenfortellingen -Fortellingens røde tråd

4 Tankekart Et tankekart er et kart over ord som henger sammen. Skole Friminutt Lekser Lærere Venner Elever

5 Innholdshjelperne Hvem? Når? Hvor? Hvorfor? Hva?

6 BISON-overblikk Hvis du lurer p å hva du skal gj ø re n å r du skal ta et BISON-overblikk over en tekst, skal du tenke p å ordet BISON. Hver bokstav i dette ordet st å r for en ting du skal gj ø re n å r du tar et BISON-overblikk. BILDER OG BILDETEKSTER INNLEDNING SISTE AVSNITT OVERSKRIFTER NB! ORD SOM SKILLER SEG UT

7 Samskjema

8 Sammendrag -Et sammendrag er det samme som en oppsummering. -Når vi lager et sammendrag av en tekst, ”koker” vi den inn. -Alt det unødvendige skal bort

9 VØL-skjema V VET Ø ØNSKER Å VITE L HAR LÆRT Her skriver du litt om hva du vet om temaet fra før. Dette skriver du FØR du begynner å lese teksten Her kan du skrive litt om hva du lurer på og ønsker å vite mer om. Dette skriver du FØR du begynner å lese teksten. Her skriver du litt om hva du har lært av teksten. Dette skriver du ETTER at du har lest teksten. F ø r du begynner å lese, fyller du ut V-ruta og Ø -ruta i V Ø L-skjemaet. Etter at du har lest teksten, fyller du ut L-ruta.

10 Nøkkelord Slik skriver du n ø kkelord: Finn de aller viktigste ordene i teksten. Ikke ta med for mange ord! Skriv n ø kkelordene under hverandre.

11 Introdusere læresamtale _ Før læresamtalen Les teksten. Skriv gjerne nøkkelord eller lag tankekart mens du leser. Forbered deg på de fire rundene i læresamtalen. __Selve læresamtalen Gå sammen to og to. Snakk etter tur. Begge må si noe i hver runde. Samtalen har fire runder. I hver runde skal begge si en setning eller stille et spørsmål som begynner med bestemte startord. 1. runde – Startord: Jeg har lært at … 2. runde – Startord: Jeg mener den viktigste setningen er … 3. runde – Startord: Mitt faktaspørsmål er … 4. runde – Startord: Jeg lurer på … I 3. og 4. runde skal den andre prøve å svare på spørsmålene.

12 -Lese ordene som ordbilder -Vite hva ordene betyr -Skrive ordene riktig - Lage setninger med ordene, muntlig og skriftlig Høyfrekvente ord 401-500 ord

13 Kartlegging - Carlstens rettskrivings- og leseprøve - Ordkjedetesten - S 40 (setningsleseprøven)


Laste ned ppt "Språk og leseplan 6.trinn Innlandet skole. Begrepslæring -Videreføre de tre faser i arbeidet med grunnleggende begreper -Bruke de tre fasene i GB når."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google