Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet og treningskontakter - sett i et folkehelseperspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet og treningskontakter - sett i et folkehelseperspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk aktivitet og treningskontakter - sett i et folkehelseperspektiv
Treningskontaktkurs Førde, mai 2014 Toril Moe Oslo universitetssykehus Klinikk psykisk helse og avhengighet

2 Folkehelse…. Folkehelsearbeid:
handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen er en kollektiv utfordring som krever en kollektiv løsning er et felles ansvar – derfor blir ditt bidrag som treningskontakt enormt viktig! Folkehelsearbeid: Samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre, og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og styrke faktorer som bidrar til bedre helse!

3 Livsfilosofi - aktivitetsfilosofi
«Tab for all del ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag den daglige velbefinnende til og går fra enhver sygdom… jeg kender ingen tanke så tung, at man ikke kan gå fra den…» Søren Kirkegaard ( )

4 Helse er…. I følge Peter F. Hjort:
….å ha overskudd i forhold til hverdagens krav og utfordringer Det er opplevelsen av helsen som er viktigst, ikke den objektive helsetilstanden…. Helsen kan oppleves god på tross av sykdom….

5 Begrep relatert til god helse
Definisjon på en med god helse i dag er en som ennå ikke er til- trekkelig undersøkt…?

6 Fysisk helse Psykisk helse
- er god kroppslig helse som oppnås gjennom en god balanse mellom regelmessig mosjon, sunn diett og hvile. Psykisk helse - henger tett sammen med fysisk helse i den forstand at dårlig psykisk helse kan påvirke den fysiske tilstanden hos en person negativt. Godt sagt av en gammel mann: - helsa mi den holder i mi tid, men heller ikke en dag lenger!

7 Hadde jeg visst jeg skulle leve så lenge hadde jeg tatt mer
vare på kroppen min! Leon Eldred

8 Psykisk helse - en folkehelseutfordring
Halvparten av oss vil få en psykisk lidelse i løpet av livet (Mykletun m. fl 2009) 20 – 30 % har hatt en psykisk lidelse det siste året 85 % knyttet til angst og depresjon de aller fleste som blir syke, blir friske! Trygder og pensjoner utgjør 40 % av statsbudsjettet en av tre i arbeidsfør alder jobber ikke er utenfor arbeidslivet pga psykiske lidelser Ca 1500 personer mellom år uførepensjoneres årlig grunnet psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser. En av tre dropper ut av videregående skole Risikofaktorer: røyk, alkohol & inaktivitet WHO har betegnet depresjon som ”vår tids alvorligste folkesykdom” Helsedirektoratet, 2014

9 Fakta… Fire av fem er inaktive (også blant 13 - 15 åringer)
Tre av ti er aktive mindre enn hver 14. dag Inaktivitet krever 3,2 millioner liv i året 4. ledende dødsårsak øker med alder og mer vanlig i land med høy inntekt omregnet dør nordmenn av inaktiv livsstil Eldrebølgen - en utfordring Psykiske lidelser øker en av fem er ensomme

10 Fakta… Mål: - holde folk friske og aktive!
Fysisk aktivitet som nedlegges i fritiden kompenseres ikke for den store reduksjonen av hverdagsaktivitet økning av stillesittende aktiviteter Trener mer enn før likevel blir vi fetere mindre aktive Fysisk inaktivitet like risikabelt som høyt blodtrykk, røyking & ugunstig kolesterolprofil Mål: - holde folk friske og aktive!

11 Samhandlingsreformen - rett behandling på rett sted til rett tid
Forbygge for å reparere mindre Tenke helse i alt vi gjør Redusere helseforskjeller Bedre samarbeid Økt ansvarsfordeling Mer ansvar over på kommunene

12 Hva er godt folkehelsearbeid
Hva er godt folkehelsearbeid? - hvor finner folk mening, mestring, livskvalitet, fellesskap, vennskap…. Helsefremmende livsstil Tilbud som når mange gjerne hele familien Fokus – ha det gøy Lavterskel Trygghet Forebyggende tiltak Allsidighet Billig Sosialt Inkluderende Fysisk aktivitet Er svaret så enkelt, men likevel så vanskelig?

13 Folkehelseprofil fhi.no
Om befolkningen Levekår Miljø Skole Levevaner Helse & sykdom psykisk helse hjerte-karlidelse kols diabetes type 2

14 Hva er viktigst? - behovspyramiden
Lavest: Mat, drikke varme og trygghet Høyest Finne mening i livet Er det viktigere med godt selvbilde enn fravær av sykdom? Er opplevd kjærlighet og nærhet viktigere enn yrkeskarriere? Høyeste rangerte verdier for livskvalitet (4000 pers ) Helse 88% Familie 87 % Kjærlighet 80 % Natur 64 % Fritid 62 % Arbeid 61 % Inntekt 41 % Yrkeskarriere 17 %

15 Økt fysisk aktivitet Økt fysisk aktivitet • Økt livskvalitet
(WHO 2010) Fysisk inaktivitet - den fjerde største globale risikofaktor for dødelighet Økt fysisk aktivitet • Økt livskvalitet • Økt funksjonsnivå/ styrket overskudd • Økt deltakelse i arbeidsliv og sivilsamfunn • Redusert sykelighet • Redusert dødelighet Økt fysisk aktivitet Redusert prevalens av: • Overvekt og fedme • Diabetes type II • Muskel-skjelett sykdom • Osteoporose • Hjerte-kar sykdom • Kreft • KOLS • Alzheimer/demens • Depresjon • Angst Redusert prevalens - hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et gitt tidspunkt Reduserte samfunnsøkonomiske kostnader Lånt av Tommy A. Rehn

16 Tørr vi erkjenne… at vi som (med)mennesker og del av et samfunn bidrar til å skape helse og livskvalitet for noen og uhelse og sykdom for andre? hva kan vi gjøre for å skape mer helse og livskvalitet og mindre uhelse og sykdom..? redusere sosiale ulikheter..?

17 Sosiale ulikheter knyttet til helse
Kan treningskontakttilbudet bidra til å redusere sosiale ulikheter?

18 Vi er alle ”vaktmestre” i våre liv - og kan snu det meste!
Vi kan tenke oss syke er det god tone å tenke seg sterk, frisk, lykkelig og vellykket? Alle valg har et resultat velger vi å være i de vonde opplevelsene, bremser vi på kroppens positive vibrasjoner og er mer mottakelig for problemer og negative utfordringer..…! er tanken din trygghet, velvære og lykke, er det også det du vil se mer av i livet ditt (Torill Schønberg) Alt henger sammen med alt!

19 Mye handler om å…… bli sett bli hørt bli akseptert og respektert
Det dreier seg om…… sympati empati personlig kjemi Kunnskap fra studier: Psykiske lidelser fjerner ikke menneskers behov for sosiale relasjoner! Sosiale relasjoner kan føre til bedre livskvalitet. (Davidson et al 2001)

20 Viktig med ”mestringsvett”!
Ha håp og optimisme! Ta vare på selvbildet! Bruke kroppen regelmessig! Drive med noe som gir glede! Ha omtanke for andre! Peter F. Hjort

21 Fysisk aktivitet vs fysisk trening
er alle kroppslige bevegelser som resulterer i økt energi forbruk (McArdle m.fl.1996) Fysisk trening: er planlagt, strukturert og gjentakene aktiviteter som har til hensikt å forbedre eller opprettholde fysisk form eller prestasjonsnivå (McArdle m.fl. 1996)

22 Summeoppgave: - fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv
Hvem skal/bør ha ansvar for å tilrettelegge FA for de som trenger hjelp til å komme i gang? helsevesenet kommunen idretten kretsene lagene andre?

23 Psykisk lidelse - stigmatiserende
Behovene er trygghet glede tillit mestringsbehov støtte sosiale behov forutsigbarhet bedre fysisk form Utfordringene er tilbaketrekning tiltakslyst isolasjon ensomhet stabilitet & struktur håp & tro for fremtiden sårbarhet forventninger Fysisk aktivitet kan skape andre verdier venner, vennskap/fellesskap/kameratskap lag/avtaler ~ forventninger til å møte opp åpne dører for deltakelse i samfunnet

24 All fysisk aktivitet gir helseeffekt
All fysisk aktivitet gir helseeffekt. Den største helse- gevinsten oppnås når man går fra å være fysisk inaktiv til å bli litt fysisk aktiv. Viktig: Det er aldri for sent å begynne!

25 Erfaring med fysisk aktivitet…
”Fysisk aktivitet gjør meg glad. Jeg kjenner meg i bedre form og orker mer. Den mørke tunnelen jeg har vært i lenge, er ikke like mørk hele tiden. Jeg ler for første gang på ett år. Når vi spiller innebandy og leker, har jeg det gøy. Jeg kan være meg selv og får det til like bra som de andre”. Deprimert kvinne, 29 år

26 Små steg kan bidra til store forandringer.
”Den beryktede dørstokkmila er lang for mange. Påse at hindringene ikke blir for store og for mange og innse at forandringer koster og tar tid. Små steg kan bidra til store forandringer. Gi brukeren ros og mulighet til å oppleve mestring. Psykisk sykdom må ikke gjøres til en unødvendig dominerende faktor. Store deler av kroppen er frisk, også når sjelen er syk og livet føles tungt”.

27 ”Hvis vi kunne blandet alle de gode virkningene av fysisk aktivitet i en pille, ville den vært bestselger på pillemarkedet. Den ville også vært fri for bivirkninger”. P.F. Hjort

28 Motivasjon Om lag halvparten faller ut av treningsopplegg….
Vanskelig å endre livsstil Samme problem ved andre helsefremmende tiltak De som trenger det mest klarer det dårligst derfor trenger mange treningskontakt! Kunnskap, tro og holdninger medfører ikke nødvendigvis endret atferd…… Det er slitsomt og tungt i starten en treningskontakt kan bistå i prosessen og fremme egenmotivasjon!

29 Tenk fysisk aktivitet….
Varier treningen kjedelig trening – prøv noe nytt positivt for kroppen ulike aktiviteter – ulike muskler tren når du vil hjemmetrening tredjemølle, ergometersykkel step- & romaskin handtler & treningsvideo Vurder trapp fremfor heis sykle til steder…. hoppe av bussen tidligere gå fremfor bilkjøring… turmøter & tur-vennetreff ha det gøy ..… Vær realistisk start forsiktig tenk progresjon ned i vekt – tar tid! komme i form – tar tid! Prioritering reduser tiden foran TV tren sammen m/venner prioritert vennetid lettere å holde ut over tid trett og sliten får ikke overskudd v/å ligge på sofaene Kjenn kroppen blir sterkere og sinnet lysere for hver treningsøkt!

30 Hverdagslykkens 5 om dagen
1. Knytt bånd til folk rundt deg og vær sosial! (Seligman et al., 2005; Sin & Lyubomirsky, 2009) 2. Vær aktiv! (Fox, 1999; Penedo, F. J. & Dahn, 2005) 3. Vær oppmerksom – legg merke til fine ting som gir gode opplevelser! (Burke, 2010) 4. Lær noe nytt! (Ryan & Deci, 2000) 5. Gi – støtte, tilgivelse, nærhet, oppmerksomhet… (Harbaugh, Mayr, & Burghart, 2007) Kilde: Ellinor F. Major, FHI, 2013

31 - ”gjør kroppen lettere å leve med. ” - gjør valg for livet
- ”gjør kroppen lettere å leve med..” - gjør valg for livet! All aktivitet er bedre enn ingen aktivitet! Det er aldri for sent å begynne! Bedre balanse Økt energinivå Økt følelse av velvære Oppretthold funksjonsnivået Alt blir bedre ved å være i aktivitet…. Størst gevinst for dem i dårligst form Varierte aktiviteter som inkluderer store muskelgrupper anbefales Gevinst:- økt humor,selvtillit & velvære, redusert angst & stress, sov bedre,mental avspenning,positivt syn på seg selv og kroppen!

32 Konklusjon Fysisk aktivitet er viktig for å skape glede og oppnå overskudd og livskvaliteten for oss alle Fysisk inaktivitet er risikabelt både for vår fysiske-, psykiske- og sosiale helse Fysisk aktivitet kan forebygge psykiske helseplager Fysisk aktivitet er virksom behandling ved en rekke sykdommer (inkl. psykiske lidelser). Det er ingen andre enkelttiltak som har større effekt på den totale helsetilstand enn fysisk aktivitet Fysisk aktivitet sammen med andre gir motivasjon og mening som kan vare livet ut!


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet og treningskontakter - sett i et folkehelseperspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google