Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Clustermanagement.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Clustermanagement.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 clustermanagement.no

2 clustermanagement.no

3 En næringsklynge blir til
Sørlandsk industri blant pionerene i norsk olje historie Klyngen har snart 40 års historie I februar 2004 sier adm.dir. Roald Amundsen i Aker Kværner MH: ”DET ER ET TANKEKORS AT DET ER BEDRE KJENT I HOUSTON ENN HER HJEMME AT VI ER VERDENSLEDENDE” Direktør Erling Hellum i Innovasjon Norge tok ordet og sa at virkemiddelapparatet kunne bidra med finansiering av et ARENA prosjekt 1.juni etablerer vi et sekretariat Måtte lese klyngeteorier Måtte finne ideer til prosjekter som ikke var kontroversielle, men samlende

4 To prosjektideer vokser frem
I samarbeid med Sørlandets Kompetansefond og Norges Forskningsråd å ta Foresight teknikken i bruk som et strategisk ledelsesverktøy. NODE er i dag den første næringsklynge i Norge (Europa) som har utviklet et fremtidsprogram Å prøve å etablere et prosjekt rundt de korrosjonsproblemene NOV og AK MH har på sine riser sylindere.

5 En klynge blir til forts.
N-Line Riser prosjektet: Vi inviterer Elkem Research, Falconbridge Nikkelverk (Xstrata) og HiA til en to dagers samtale. UMOE var allerede med Resultat: En telefon til Prosjektdirektør Erik Skaug i Petromaks programmet som var enig i at vi hadde reist problemområder som kunne danne grunnlag for en FoU søknad Etablerte et team på 7 personer som på seks uker produserte en søknad på et prosjekt på 32,6 mill hvorav bedriftene reiste 54% EK Søknaden innvilget juni 2006 og prosjektet etableres i august

6 En klynge blir til forts.
N-Line Riser prosjektet: Vi inviterer Elkem Research, Falconbridge Nikkelverk (Xstrata) og HiA til en to dagers samtale. UMOE var allerede med Resultat: En telefon til Prosjektdirektør Erik Skaug i Petromaks programmet som var enig i at vi hadde reist problemområder som kunne danne grunnlag for en FoU søknad Etablerte et team på 7 personer som på seks uker produserte en søknad på et prosjekt på 32,6 mill hvorav bedriftene reiste 54% EK Søknaden innvilget juni 2006 og prosjektet etableres i august

7 NODE ART Advanced Riser Tensioning
Informasjon om: NODE’s kontrakt /S30 under NFR’s PETROMAKS program Riser Tension Technology for New Frontiers Environmental Friendly Cylinder Technology for Deep Waters and Harsh Conditions

8 NODE ART - Organisasjon

9 Prosjekt Deltagere Aker Kværner MH National Oilwell Varco
Verdensledende på bore utstyr med tilhørende systemer. National Oilwell Varco Elkem Research Verdensledende på utvikling av metall legeringer Falconbridge Nikkelverk (Xtrata) Verdensledende leverandør av nikkel og kobolt Stor kompetanse mhp korrosive miljøer Umoe Mandal Verdensledende på avanserte militære fartøyer I komposittmateriale Bosch Rexroth Cylinders Verdensledende leverandør av avanserte hydrauliske systemer. HiA (Høgskolen i Agder) Norges 5. største utdanningsinstitusjon

10 Målsetting Utvikle neste generasjons sylindere til hiv kompensering av drill risere. Med kapasitet til operasjon på større havdyp under arktiske og tropiske miljø. Utvikle nye sylinder løsninger, med alternative legeringer, system løsninger og lettvekts materialer (kompositt) Forventninger: Betydelig økt levetid Redusert vekt Redusert risiko for lekkasje av hydraulikk veske (Glykol basert) Øket tilgjenglighet, på grunn av redusert vedlikehold og nede tid.

11 Typisk Anvendelse

12 NODE i fremtiden NODE er første norske næringsklynge med foresight-program (scenariotenkning). En metode for å håndtere usikkerhet i forhold til markeds- og samfunnsutvikling. Prosjektet skal bidra til at ledere i NODE-bedriftene lærer å foreberede seg på fremtidens utfordringer. 36 NODE-ledere, representanter fra det offentlige og andre viktige aktører på Sørlandet deltar i Foresight-programmet. Utviklet som et strategi påbyggingskurs i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond og NFR Fremlegger ”Fremtidsprogram ” 29.juni 2007.

13 Nye prosjekter i NODE NODE Petroforum: En nasjonal konferanse for å sette den sørlandske olje og gassklyngen på den nasjonale dagsorden NODE Junior: Et utvalg av medarbeidere under 30år hvis mandat er å kreere ideer for å etterleve vår visjon NODE FoU: Utrede muligheten av et forskningssenter for NODE bedriftene på Sørlandet NODE Kompetanse. Utvikle et EVU senter for ansatte i NODE bedriftene i samarbeid med HiA og Arendal Kommune NODE F Forprosjekt for å få opp kvinneandelen.

14 NODE og HiA, Mekatronikk
Samarbeid om to nye professorer Professorene ut i bedriftene på 20% tilling Ny fagplan, bedriftene deltar i å skrive innholdet for nytt mastergradsstudie Satt krav til at IKT miljøet samhandler med og bidrar til å bredde ut mastergradsstudiet Utvikler forretningsplan om å utvikle et internasjonalt senter innen 2011 Bygger opp en pool av ansatte til å delta i undervisning

15 Jan Dietz, Norges forskningsråd William Fagerheim, Mind the Gap AS
Fremtidsprogram for den sørlandske olje- og gassindustrien april 2006 Jan Dietz, Norges forskningsråd William Fagerheim, Mind the Gap AS

16 NODEs visjon ...er å utvikle en klyngekultur for å bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende, uansett konkurranse

17 Visjon 2020: Sol, sommer og industri
FOTO: FÆDRELANDSVENNEN Til tross for stadig hardere konkurranse: Olje- og gassnæringen på Sørlandet er fremdeles verdensledende. Samspillet mellom bedriftene, kunnskapsmiljøer og det offentlige har skapt store verdier. Sørlandet er nyskapende og en magnet på unge mennesker med høy utdannelse.

18 Formål med fremtids- programmet
Å bidra til å utvikle og posisjonere den sørlandske olje- og gassindustrien som en godt integrert, fremtidsorientert klynge med langvarige, robuste konkurransefortrinn i det globale markedet

19 Formålet med denne workshopen
Å vise hvordan foresightmetodikk kan brukes som et strategisk ledelsesverktøy i den sørlandske olje- og gassindustrien. Å presentere og diskutere planer for et konkret fremtidsprosjekt for næringen (klyngen).

20 Hva skal vi gjøre? Synsvinkel: Bedriftene i NODE Fremtidsprogrammet
Region Hva er vår visjon for Sørlandet? Omverden Drivkrefter og fremtidsbilder Ledelse Utvikling av egen bedrift, nettverk og region Verktøy Endring og fremtids- beredskap Fremtidsprogrammet

21 Ønskebildet Hvordan ønsker jeg at Sørlandet skal se ut i 2020?
Gruppen skal tegne et felles ønskebilde for Sørlandet Gruppen skal også fokusere på hvordan innovasjon og næringsutvikling kan være et viktig redskap for å realisere ønskebildet Ca. 25 min., deretter presentasjon og diskusjon i plenum

22 Morgendagens planlegging
Strategisk fleksibilitet Engangsøvelse kontra løpende diskusjon Formelle vedtak versus påvirkning gjennom nettverk

23 Hva er scenarier? Fremtidsbilder er fortellinger om hvordan et samfunn, et marked eller en region kan se ut i morgen og hvordan dette bildet utvikler seg. Scenario – fremtidig situasjon Dagens situasjon

24 ”Cluster foresight” – modell
Forskning Regionen trenger bedre samhandling Klyngen tar ansvar Myndigheter Næringsliv ”Det som gjør Arena-prosjektet på Sørlandet så spesielt, er at det er drevet fram av næringslivet selv, sier Origo-sjef Tor Ove Bråthen. Mange andre steder i landet er det politikerne som har fått i stand slike prosjekt”. Fra Fædrelandsvennens artikkel ”Skal skape bedre ingeniører”,

25 Hvorfor er dette viktig for Norge og Sørlandet?
Også hos oss ser vi økt interesse for nye utviklingsprosesser og regional foresight Norske miljøer kan lære gjennom å delta i europeisk samarbeid om foresight Innovasjonspress nødvendiggjør nye internasjonale allianser

26 Hvorfor er dette viktig for Norge og Sørlandet?
Parallelle problemer i regionene/klyngene? Globalisering et tveegget sverd – vekstmuligheter og mulig tap av arbeidsplasser Deltagelse i europeiske nettverk og prosesser viktig i seg selv – men også en plattform for å påvirke globale rammebetingelser

27 Pleiadene - stjernekluster
Hva kan Sørlandet gjøre? Næringsklyngen kan utvikle egen fremtidskompetanse Samarbeide med de beste i Norge og Europa Utvide egne nettverk – støtte den regionale kompetanseutviklingen Pleiadene - stjernekluster

28 Nåsituasjonen Manglende kjennskap til hverandres produkter, ekspertise og tjenester er en av de områder som trenger fokus med tanke på forbedring. På grunn av eierstruktur, produktspektre, konkurrerende virksomhet og lokalisering opptrer de fire store lokomotiver nokså isolert selv om de bruker underleverandører flittig.

29 Felles handlinger Hvordan kan bedriftene i klyngen bidra til at ønskebildet realiseres? Hva kan hver enkelt bedrift gjøre? Hva kan bedriftene gjøre sammen? Hvordan kan NODE-bedriftene samarbeide med andre aktører? Og hvem er disse aktørene? Diskusjon i plenum, fasilitator skriver ned sentrale stikkord Ca. 30 min.

30 Omverdenen PERSPEKTIV: Utenfra og inn 1. Hva skjer og hvorfor?
2. Hva betyr det for vår arena? 1. Drivkrefter OMVERDENEN 3. Hvordan skal vi handle? Økonomi Media 2. Arenatrender BRANSJEN 3. BEDRIFTER INNEN OLJE OG GASS PÅ SØRLANDET Lover Politikk REGIONER LEDELSE Arbeidsliv Helse VIRKSOMHETER KOMPETANSE Teknologi Verdier og holdninger

31 Verdiskapingsmodell Felles forståelse Bedre samhandling Drivkrefter
SØRLANDSKLYNGEN REGIONEN VIRKSOM- HETENE LEDER- SKAP Resultater KOMPE- TANSE

32 Kampen om de gode hodene Morgendagens medarbeidere

33 Fremtidens medarbeidere?
Økt kokurranse fra Asia Avindustrialisering og høyere utdanning Et godt liv – søken etter mening (og penger) Brukerkompetanse Relasjonskompetanse

34 Flere kompetansebehov i fremtidens industri
Læringskompetanse Evne til å tilegne seg kunnskap og omforme den til verdiskapende handling Fagkompetanse Relasjons- kompetanse Evne til å håndtere mangfold. (Individ, organisasjon, samfunn). Menings- kompetanse Evne til å forstå virksomhetens grunnleggende verdier (identitet) og evnen til å dele og skape mening. Forutsetning for å gi virksomheten retning. Forandringskompetanse Evne og vilje til å flytte seg mentalt, fysisk og rollemessig Kilde: Mandag Morgen: Fremtidens uddannelse i Nordsjælland

35 Kampen om de gode ideene Morgendagens regioner

36 Nytenkning Teknologiutviklingen er i mellomfase
Konkurranse om businesstrategier Unike strategier Regionalisering Innovasjon i tjenestesektoren Kreativitet og læring

37 Kampen om talentene Morgendagens ledere

38 Verdier som drivkrefter
Generasjonsskiftet i arbeidslivet Jeg-lojalitet Individualisering – se meg! Selvrealisering Selvvalgte fellesskap Maksimere muligheter

39 Fremtidens oljeplattform
Med grunnlag i arbeidet med drivkrefter: Hvordan ser morgendagens oljeplattform ut?

40 Programmet FREMTIDS- BEREDSKAP HANDLINGS- ALTERNATIVER FELLES MÅL
ROBUST STRATEGI Scenarie- utvikling Implikasjoner og alternativer Visjons- utvikling Strategi- utvikling Næringens strategiske betydning for Norge Fremtidens olje- og gass -industri Bransjens utfordringer Drivkrefter som forandrer verden Morgendagens ledere Fremtidsrettet ledelse Sørlandet som region Om næringsklynger Scenariemetoden Early Warnings System Ledelse og utvikling (organisasjonen, klyngen m.m.) Organisasjonsutv. Samarbeid på tvers Handlingsorientert strategiarbeid = hovedprosessen – workshoper av 2 dager = faglig forum – foredrag, mindre workshoper o.l. = opplæring/kurs – i hovedsak ½ - 1 dags kurs

41 Hovedprosessen Sept. 06 Nov. 06 Feb. 07 Mai 07 Intervjuer
Kunnskapsjakt Prosessdesign Endelig program Arbeidsgruppe som utarbeider scenariene ”Roadmap” Felles strategi- plattform Visjonsdokument Fremtids- beredskap Handlings- alternativer Felles mål Fremtids- rettet strategi Kick- off Sept. 06 Nov. 06 Feb. 07 Mai 07

42 Samarbeids-partnere:
NODE Prosjektorganisasjon NODE FREM-TIDSPROGRAM 2020 Prosjektleder: Kjell O Johannessen NODE NODE Perspektiv Kjell O Johannessen NODE NODE MEKATRONIKK Prosjektleder Kjell O Johannessen NODE Robotteknikk Hydraulikk Sveis NODE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Kjell O. Johannessen Air Cargo Vei/Kjevik Havn NODE OFFENTLIG Samarbeids-partnere: Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Kristiansand kommune Arendal / Grimstad /Froland kommuner Lillesand kommune Mandal kommune Knutepunkt Sørlandet NHD OED KD KRD DU Stortinget JUNIOR Torleif Aanonsen NOV NODE MILJØ FOOTPRINT UTVIKLING VERKTØY: JAN BRATTÅS Tor Åge Fjukstad Cathy Quist Teknologi Omdømme Kompetanse NODE KOMPETANSE-SENTER Ildiko Fleck-Baustian NODE Prosjektleder: Kjell O. Johannessen NEW- NODE/EYDE Woman Prosjektleder: Helene Ranestad NODE ART Prosjektleder: Anders Hjelmseth UM

43 Nettverk og møteplasser
NODE Sekretariat Topplederforum Leder av NODE styringskomité Thor Arne Haaverstad Aker MH AS HR-forum Prosjektleder: Ildiko Fleck-Baustian NODE HMS-forum Økonomi- og Finansforum Kjell O Johannessen NODE SMB- Frokost Kjell O.JOhannessen Møteplass for UIA og bedriftene Innkjøp- & Logistikk Kjell O Johannessen NODE

44 NODE 2020 Næringsklynge i verdensklasse
Pressekonferanse

45 SØRLANDET FÅR SITT NCE 45

46 Hvordan skal regionen utnytte NCE?
Tung prosess med ledere fra NODE-bedriftene og akademia og det offentlige i regionen der hovedfokuset har ligget på hvordan regionen skal utnytte mulighetene som ligger i at NODE har blitt et NCE Legger frem NODEs fremtidsprogram for hvordan regionen skal samhandle i et 10-årsperspektiv Et bevis i seg selv på at NODE er en moden klynge Fremtidsprogrammet beskriver ambisjon og hovedmål i et 3-års- og 10-årsperspektiv:

47 NODE om 3 år Teknologi og kompetanse i verdensklasse En miljørobust
NODE skal arbeide videre for å styrke Sørlandets posisjon som en ledende energi- og teknologiregion globalt. I et 3-årsperspektiv skal NODE ha et spesielt fokus på å styrke og videreutvikle kompetansen i klyngen NODE skal forbli en verdensledende klynge innenfor olje og gass, og ser de første nye ordre innenfor nye nisjer i nye markeder En miljørobust klynge Den menneskelige og finansielle kapitalen

48 Teknologi og kompetanse i verdensklasse
Styrke den regionale samhandlingen og spesielt styrke akademia i regionen og samarbeidet med internasjonale universiteter og de beste innovasjonsmiljøer globalt:  Videreutvikle satsningen på mekatronikk Etablere satsning på robotteknikk/IT Videreutvikle satsning på logistikk/SCM Etablere satsning på internasjonal ledelse Videreutvikle samspill med UIA på mekatronikk og andre relevante fagområder Kartlegge og inngå samarbeidsavtaler med de beste, relevante universitetene internasjonalt Kartlegge og inngå samarbeidsavtaler med de beste, relevante innovasjonsmiljøer internasjonalt NODE har iverksatt 3 store FoU/innovasjonsprosjekter som bedriftene definerer som viktig for klyngens posisjon i et globalt marked Styrke samhandlingen mellom bedriftene i klyngen for å utløse ny teknologi NODE skal bygge opp en database på tilgjengelige FoU-programmer globalt

49 NODE om 10 år Teknologi og kompetanse i verdensklasse En miljørobust
NODE skal forbli en verdensledende energi- og teknologiklynge, samtidig som den tar ledende posisjoner innenfor nye nisjer i nye markeder En miljørobust klynge Den menneskelige og finansielle kapitalen

50 Teknologi og kompetanse i verdensklasse
Regionen har fått et teknologilaboratorium som løfter bedriftenes utvikling og som tiltrekker kompetanse globalt Klyngen og bedriftene i klyngen skal utvikle en kultur for å kjøre store FoU/innovasjonsprosjekter med de beste miljøene i verden Sørlandet skal i samarbeid med UiA ha inntatt en posisjon som en verdensledende region innen mekatronikk NODE skal etablere en SFI innen mekatronikk NODE skal med sitt integrerte samarbeid med de beste universitetene og innovasjonsmiljøene globalt bidra til at klyngen og enkelte av bedriftene forblir verdensledende Samhandlingen i NODE skal utvikle vinnerteam som i sine nisjer inntar verdensledende posisjoner Regionen Sørlandet skal ha et globalt omdømme som en kunnskaps- og innovasjonsregion Via arbeid i FoU-prosjekter skal klyngens bedrifter ta i bruk teknologiske kvantesprang, utvikle nye generasjoner produkter og kommersialisere disse

51 Forslag til nye prosjekter
NODE Teknologilab, Miljølab: Prosjekt for å etablere teknologilaboratorium/ anlegg for uttesting av komponenter og utstyr  Fremtidens kommunikasjonsløsninger for olje, gass og vind: Prosjekt for å utvikle et totalkonsept for kommunikasjon i offshorevirksomhet  NODE Tilstandskontroll: Prosjekt for å etablere en prediktiv vedlikeholdsmodell for olje- og gassindustrien  Offshore vind - marine operasjoner: Prosjekt for å synliggjøre Sørlandet som en totalleverandør av utstyr og tjenester innen marine operasjoner for offshore vind-prosjekter  Økt utvinning fra modne felt: Prosjekt for å identifisere NODE-bedriftens nisjer i utvinning av mer olje og gass fra modne felt  NODE Miljø: Prosjekt for å gjøre bedriftene miljørobust og for å legge grunnlaget for å utvikle miljøteknologi i NODE-bedriftene  NODE Kompetanseutvikling: Prosjekt for å skapet et strategisk, langsiktig og forpliktende samarbeid mellom akademia regionalt, nasjonalt og internasjonalt og NODE-bedriftene  Fra idé til business for SMB: Prosjekt for å styrke innovasjonsarbeidet i NODEs små og mellomstore bedrifter

52 Hvor er klyngen om 10 år? Klyngen skal vokse til i størrelsesorden 100 bedrifter, med basis i knoppskyting, organisk vekst og oppkjøp. Det er et mål at ytterligere 3-5 internasjonale konserner har etablert seg i regionen. Det forventes at minst 10 av bedriftene skal være nyetableringer etter 2010 og at antall ansatte i klyngen øker fra i 2010 til i 2020 Antall ansatte i klyngen 10 000 6 250 1 800 1970 2005 2009 2020

53 Oppsummering - Bygge kompetanse i samhandling med de beste innovasjonsmiljøer og universiteter i verden

54 Samhandling med andre klynger
GCE/EVU (Ålesund, Kongsberg og Raufoss) Nytt Innovasjonsprogram (Ålesund, Kongsberg og Raufoss) Nasjonalt omdømme/kommunikasjonsprosjekt (Ålesund, Bergen og Kongsberg) Lansering av begrepet Oljeteknologiindustri. Samhandling med Kongsberg om Systems Engineering og Mekatronikk (UiA og HiBu) Robotisering/autonome systemer (Kongsberg og Raufoss+ Statoil, ABB Robotcs og Maersk) Fremtidens autonome boreoperasjoner (Kongsberg og Statoil) I Kuben i Molde. Bidratt til utvikling av klyngen frem til ARENA prosjekt

55 The Norwegian cluster – a collaboration between four NCE clusters
clustermanagement.no The Norwegian cluster – a collaboration between four NCE clusters

56 Tre nye nasjonale prosjekter
GCE, Global Centre of Expertise Ny nasjonal EVU reform Nasjonalt kommunikasjonsprogram for oljeteknologiindustri klyngene

57 Den norske modellen - organisasjon
Den Norske modellen. Det at vi har en flat struktur med raske beslutningsveier er antagelig en av landets største konkurransefortrinn, som land med helt annen kultur og store populasjoner ikke kan matche. Forutsetningen for at det skal være et konkurransefortrinn fremover er at det bevisstgjøres og utnyttes til et komparativt fortrinn. Hvis vi etterligner de store landene ødelegger vi det. Vi må også evne å takke de store strategene som sikret våre rettigheter til havs som landets felleseie.

58 Kompetanse som landets viktigste konkurransekraft
Globale selskaper har underleverandører over hele kloden Globale selskaper kjøper seg inn i regionale kompetansebedrifter for å sikre seg den norske systemkompetansen Norske rammebetingelser blir avgjørende Etterutdanning må settes i system Vertskapsattraktivitet må bli et hverdagsuttrykk i politikken

59 The First Cluster Management Excellence Labels GOLD awarded by Reinhard Büscher; Head of Unit Support for Innovation DG Enterprise European Commition

60 Fra oljeeventyr til industrieventyr
Ekofisk-feltet (1969) var start- skuddet for det norske olje- eventyret. Resultatet kjenner vi - vekst, velstand og arbeidsplasser. Oljen, som vil vare i år til, har skapt grobunn for et annet eventyr, et industrieventyr på land. Oljeteknologiindustrien er i dag Norges største fastlandsindustri, og Norges største eksportnæring etter oljen. Oljeteknologiindustrien er den første store næringen i Norge som ikke selger foredlede naturressurser, men teknologi og kompetanse. Foto: Ulstein

61 Visste du at oljeteknologiindustrien ....
Omsetter for over 360 milliarder kroner i året, hvorav nesten halvparten er internasjonalt? Sysselsetter nær mennesker i bedrifter med aktivitet knyttet til nesten alle kommuner i hele Norge? Betaler mer enn 130 milliarder kroner i skatt hvert år, dvs. mer enn ti prosent av statsbudsjettet? Det finansier f.eks. svært mange barnehage-, skole- og sykehjemsplasser. Er verdensledende der fremtidens oljeforekomster befinner seg, ikke minst på dypt vann og under krevende klimatiske forhold? I økende grad leverer teknologi og løsninger til andre næringer enn olje og gass, som f.eks. fornybar energi, romfart og helse? Representerer et spennende karrierevalg for kommende generasjoner ungdom?

62 Nye næringer vil spinge ut fra oljeteknologien
Det norske oljeeventyret var basert på vår kompetanse innen sjøfart, prosessindustri og gruvedrift Nye næringer – som fornybar energi, romfart og helse – springer nå ut av oljeteknologiindustrien En dag vil vi anvende vår teknologiske spisskompetanse til å bli best på noe helt annet, noe som vi ennå ikke kjenner navnet på… Helse Foto: Tankii Romfart Foto: Rob Gutro, NASA Fornybar energi Foto: AndJohan

63 Fra norsk sokkel til verden som marked
Da oljevenetyret i Nordsjøen startet i 1969, leverte norsk industri utstyr for noen hundre millioner kroner i året. Nå omsetter norsk olje- teknologiindustri for over 150 milliarder kroner internasjonalt. På mange områder har vi en svært høy global markedsandel: Boreutstyr: 90 % Seismikk: 50 % Subsea: 50 % Prognoser tyder på av den globale investeringsveksten vil tredobles de neste 20 årene.

64 Morgendagens arbeidsplasser
Oljeteknologiindustrien kommer til trenge mange flere kloke og kreative hoder - enten de er ingeniører, realister, fagarbeidere eller økonomer... Vi tilbyr noen av verdens mest spennende, kreative og fremtidsrettede arbeidsplasser Du kan få muligheten til å jobbe fra Barentshavet til Brasil, fra Angola til Australia Foto: CMX

65 clustermanagement.no Takk for meg! Kjell O. Johannessen


Laste ned ppt "Clustermanagement.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google