Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Clustermanagement.no. Norwegian Offshore & Drilling Engineering En næringsklynge blir til Sørlandsk industri blant pionerene i norsk olje historie Klyngen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Clustermanagement.no. Norwegian Offshore & Drilling Engineering En næringsklynge blir til Sørlandsk industri blant pionerene i norsk olje historie Klyngen."— Utskrift av presentasjonen:

1 clustermanagement.no

2

3 Norwegian Offshore & Drilling Engineering En næringsklynge blir til Sørlandsk industri blant pionerene i norsk olje historie Klyngen har snart 40 års historie I februar 2004 sier adm.dir. Roald Amundsen i Aker Kværner MH: ”DET ER ET TANKEKORS AT DET ER BEDRE KJENT I HOUSTON ENN HER HJEMME AT VI ER VERDENSLEDENDE” Direktør Erling Hellum i Innovasjon Norge tok ordet og sa at virkemiddelapparatet kunne bidra med finansiering av et ARENA prosjekt 1.juni etablerer vi et sekretariat Måtte lese klyngeteorier Måtte finne ideer til prosjekter som ikke var kontroversielle, men samlende

4 Norwegian Offshore & Drilling Engineering To prosjektideer vokser frem I samarbeid med Sørlandets Kompetansefond og Norges Forskningsråd å ta Foresight teknikken i bruk som et strategisk ledelsesverktøy. –NODE er i dag den første næringsklynge i Norge (Europa) som har utviklet et fremtidsprogram Å prøve å etablere et prosjekt rundt de korrosjonsproblemene NOV og AK MH har på sine riser sylindere.

5 Norwegian Offshore & Drilling Engineering En klynge blir til forts. N-Line Riser prosjektet: Vi inviterer Elkem Research, Falconbridge Nikkelverk (Xstrata) og HiA til en to dagers samtale. UMOE var allerede med Resultat: En telefon til Prosjektdirektør Erik Skaug i Petromaks programmet som var enig i at vi hadde reist problemområder som kunne danne grunnlag for en FoU søknad Etablerte et team på 7 personer som på seks uker produserte en søknad på et prosjekt på 32,6 mill hvorav bedriftene reiste 54% EK Søknaden innvilget juni 2006 og prosjektet etableres i august

6 Norwegian Offshore & Drilling Engineering En klynge blir til forts. N-Line Riser prosjektet: Vi inviterer Elkem Research, Falconbridge Nikkelverk (Xstrata) og HiA til en to dagers samtale. UMOE var allerede med Resultat: En telefon til Prosjektdirektør Erik Skaug i Petromaks programmet som var enig i at vi hadde reist problemområder som kunne danne grunnlag for en FoU søknad Etablerte et team på 7 personer som på seks uker produserte en søknad på et prosjekt på 32,6 mill hvorav bedriftene reiste 54% EK Søknaden innvilget juni 2006 og prosjektet etableres i august

7 Norwegian Offshore & Drilling Engineering NODE ART Advanced Riser Tensioning Informasjon om: NODE’s kontrakt 175996/S30 under NFR’s PETROMAKS program Riser Tension Technology for New Frontiers Environmental Friendly Cylinder Technology for Deep Waters and Harsh Conditions

8 Norwegian Offshore & Drilling Engineering NODE ART - Organisasjon

9 Norwegian Offshore & Drilling Engineering Prosjekt Deltagere Aker Kværner MH –Verdensledende på bore utstyr med tilhørende systemer. National Oilwell Varco –Verdensledende på bore utstyr med tilhørende systemer. Elkem Research –Verdensledende på utvikling av metall legeringer Falconbridge Nikkelverk (Xtrata) –Verdensledende leverandør av nikkel og kobolt –Stor kompetanse mhp korrosive miljøer Umoe Mandal –Verdensledende på avanserte militære fartøyer I komposittmateriale Bosch Rexroth Cylinders –Verdensledende leverandør av avanserte hydrauliske systemer. HiA (Høgskolen i Agder) –Norges 5. største utdanningsinstitusjon

10 Norwegian Offshore & Drilling Engineering Utvikle neste generasjons sylindere til hiv kompensering av drill risere. Med kapasitet til operasjon på større havdyp under arktiske og tropiske miljø. Utvikle nye sylinder løsninger, med alternative legeringer, system løsninger og lettvekts materialer (kompositt) Forventninger: –Betydelig økt levetid –Redusert vekt –Redusert risiko for lekkasje av hydraulikk veske (Glykol basert) –Øket tilgjenglighet, på grunn av redusert vedlikehold og nede tid. Målsetting

11 Norwegian Offshore & Drilling Engineering Typisk Anvendelse

12 NODE i fremtiden NODE er første norske næringsklynge med foresight-program (scenariotenkning). En metode for å håndtere usikkerhet i forhold til markeds- og samfunnsutvikling. Prosjektet skal bidra til at ledere i NODE-bedriftene lærer å foreberede seg på fremtidens utfordringer. 36 NODE-ledere, representanter fra det offentlige og andre viktige aktører på Sørlandet deltar i Foresight-programmet. Utviklet som et strategi påbyggingskurs i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond og NFR Fremlegger ”Fremtidsprogram 2006-2016” 29.juni 2007.

13 Nye prosjekter i NODE NODE Petroforum: En nasjonal konferanse for å sette den sørlandske olje og gassklyngen på den nasjonale dagsorden NODE Junior: Et utvalg av medarbeidere under 30år hvis mandat er å kreere ideer for å etterleve vår visjon NODE FoU: Utrede muligheten av et forskningssenter for NODE bedriftene på Sørlandet NODE Kompetanse. Utvikle et EVU senter for ansatte i NODE bedriftene i samarbeid med HiA og Arendal Kommune NODE Femail Forprosjekt for å få opp kvinneandelen.

14 NODE og HiA, Mekatronikk Samarbeid om to nye professorer Professorene ut i bedriftene på 20% tilling Ny fagplan, bedriftene deltar i å skrive innholdet for nytt mastergradsstudie Satt krav til at IKT miljøet samhandler med og bidrar til å bredde ut mastergradsstudiet Utvikler forretningsplan om å utvikle et internasjonalt senter innen 2011 Bygger opp en pool av ansatte til å delta i undervisning

15 Fremtidsprogram for den sørlandske olje- og gassindustrien 20.-21. april 2006 Jan Dietz, Norges forskningsråd William Fagerheim, Mind the Gap AS

16 ...er å utvikle en klyngekultur for å bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende, uansett konkurranse NODEs visjon

17  Sørlandet er nyskapende og en magnet på unge mennesker med høy utdannelse.  Til tross for stadig hardere konkurranse: Olje- og gassnæringen på Sørlandet er fremdeles verdensledende.  Samspillet mellom bedriftene, kunnskapsmiljøer og det offentlige har skapt store verdier. Visjon 2020: Sol, sommer og industri FOTO: FÆDRELANDSVENNEN

18  Å bidra til å utvikle og posisjonere den sørlandske olje- og gassindustrien som en godt integrert, fremtidsorientert klynge med langvarige, robuste konkurransefortrinn i det globale markedet Formål med fremtids- programmet

19  Å vise hvordan foresightmetodikk kan brukes som et strategisk ledelsesverktøy i den sørlandske olje- og gassindustrien.  Å presentere og diskutere planer for et konkret fremtidsprosjekt for næringen (klyngen). Formålet med denne workshopen

20 Fremtidsprogrammet Hva skal vi gjøre? Region Hva er vår visjon for Sørlandet? Synsvinkel: Bedriftene i NODE Omverden Drivkrefter og fremtidsbilder Ledelse Utvikling av egen bedrift, nettverk og region Verktøy Endring og fremtids- beredskap

21  Hvordan ønsker jeg at Sørlandet skal se ut i 2020?  Gruppen skal tegne et felles ønskebilde for Sørlandet  Gruppen skal også fokusere på hvordan innovasjon og næringsutvikling kan være et viktig redskap for å realisere ønskebildet  Ca. 25 min., deretter presentasjon og diskusjon i plenum Ønskebildet

22  Strategisk fleksibilitet  Engangsøvelse kontra løpende diskusjon  Formelle vedtak versus påvirkning gjennom nettverk Morgendagens planlegging

23 Fremtidsbilder er fortellinger om hvordan et samfunn, et marked eller en region kan se ut i morgen og hvordan dette bildet utvikler seg. Scenario – fremtidig situasjon Dagens situasjon Hva er scenarier?

24 Regionen trenger bedre samhandling Klyngen tar ansvar ”Cluster foresight” – modell ForskningMyndigheterNæringsliv ”Det som gjør Arena-prosjektet på Sørlandet så spesielt, er at det er drevet fram av næringslivet selv, sier Origo-sjef Tor Ove Bråthen. Mange andre steder i landet er det politikerne som har fått i stand slike prosjekt”. Fra Fædrelandsvennens artikkel ”Skal skape bedre ingeniører”, 14.2.06.

25  Også hos oss ser vi økt interesse for nye utviklingsprosesser og regional foresight  Norske miljøer kan lære gjennom å delta i europeisk samarbeid om foresight  Innovasjonspress nødvendiggjør nye internasjonale allianser Hvorfor er dette viktig for Norge og Sørlandet?

26  Parallelle problemer i regionene/klyngene?  Globalisering et tveegget sverd – vekstmuligheter og mulig tap av arbeidsplasser  Deltagelse i europeiske nettverk og prosesser viktig i seg selv – men også en plattform for å påvirke globale rammebetingelser Hvorfor er dette viktig for Norge og Sørlandet?

27  Næringsklyngen kan utvikle egen fremtidskompetanse  Samarbeide med de beste i Norge og Europa  Utvide egne nettverk – støtte den regionale kompetanseutviklingen Hva kan Sørlandet gjøre? Pleiadene - stjernekluster

28  Manglende kjennskap til hverandres produkter, ekspertise og tjenester er en av de områder som trenger fokus med tanke på forbedring.  På grunn av eierstruktur, produktspektre, konkurrerende virksomhet og lokalisering opptrer de fire store lokomotiver nokså isolert selv om de bruker underleverandører flittig. Nåsituasjonen

29  Hvordan kan bedriftene i klyngen bidra til at ønskebildet realiseres?  Hva kan hver enkelt bedrift gjøre?  Hva kan bedriftene gjøre sammen?  Hvordan kan NODE-bedriftene samarbeide med andre aktører? Og hvem er disse aktørene?  Diskusjon i plenum, fasilitator skriver ned sentrale stikkord  Ca. 30 min. Felles handlinger

30 1. Hva skjer og hvorfor? REGIONER 2. Arenatrender BRANSJEN 1. Drivkrefter OMVERDENEN 3. BEDRIFTER INNEN OLJE OG GASS PÅ SØRLANDET Verdier og holdninger Helse Politikk Media Økonomi Lover Arbeidsliv Teknologi PERSPEKTIV: Utenfra og inn LEDELSE 2. Hva betyr det for vår arena? 3. Hvordan skal vi handle? KOMPETANSE VIRKSOMHETER Omverdenen

31 REGIONEN LEDER- SKAP KOMPE- TANSE VIRKSOM- HETENE SØRLANDSKLYNGEN DrivkrefterResultater Felles forståelse Bedre samhandling Verdiskapingsmodell

32 Kampen om de gode hodene Morgendagens medarbeidere

33 Avindustrialisering og høyere utdanning Brukerkompetanse Økt kokurranse fra Asia Relasjonskompetanse Et godt liv – søken etter mening (og penger) Fremtidens medarbeidere?

34 Fagkompetanse Læringskompetanse Evne til å tilegne seg kunnskap og omforme den til verdiskapende handling Forandringskompetanse Evne og vilje til å flytte seg mentalt, fysisk og rollemessig Relasjons- kompetanse Evne til å håndtere mangfold. (Individ, organisasjon, samfunn). Menings- kompetanse Evne til å forstå virksomhetens grunnleggende verdier (identitet) og evnen til å dele og skape mening. Forutsetning for å gi virksomheten retning. Kilde: Mandag Morgen: Fremtidens uddannelse i Nordsjælland Flere kompetansebehov i fremtidens industri

35 Kampen om de gode ideene Morgendagens regioner

36 Innovasjon i tjenestesektoren Konkurranse om businesstrategier Teknologiutviklingen er i mellomfase Kreativitet og læring Unike strategier Nytenkning Regionalisering

37 Kampen om talentene Morgendagens ledere

38 Selvrealisering Selvvalgte fellesskap Individualisering – se meg! Generasjonsskiftet i arbeidslivet Maksimere muligheter Verdier som drivkrefter Jeg-lojalitet

39 Fremtidens oljeplattform Med grunnlag i arbeidet med drivkrefter: Hvordan ser morgendagens oljeplattform ut?

40 FREMTIDS- BEREDSKAP HANDLINGS- ALTERNATIVER FELLES MÅL ROBUST STRATEGI Scenarie- utvikling Bransjens utfordringer Drivkrefter som forandrer verden Scenariemetoden Early Warnings System Implikasjoner og alternativer Visjons- utvikling Strategi- utvikling Sørlandet som region Om næringsklynger Organisasjonsutv. Samarbeid på tvers Næringens strategiske betydning for Norge Fremtidens olje- og gass -industri Handlingsorientert strategiarbeid Morgendagens ledere Fremtidsrettet ledelse Ledelse og utvikling (organisasjonen, klyngen m.m.) = hovedprosessen – workshoper av 2 dager = faglig forum – foredrag, mindre workshoper o.l. = opplæring/kurs – i hovedsak ½ - 1 dags kurs Programmet

41 Fremtids- beredskap Fremtids- rettet strategi Felles mål Handlings- alternativer Kick- off Arbeidsgruppe som utarbeider scenariene Intervjuer Kunnskapsjakt Prosessdesign Endelig program ”Roadmap” Visjonsdokument Sept. 06Nov. 06Feb. 07Mai 07 Felles strategi- plattform Hovedprosessen

42 NODE Prosjektorganisasjon NODE FREM- TIDSPROGRAM 2020 Prosjektleder: Kjell O Johannessen NODE NODE Perspektiv Prosjektleder: Kjell O Johannessen NODE NODE MEKATRONIKK Prosjektleder Kjell O Johannessen NODE Robotteknikk Hydraulikk Sveis NODE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Prosjektleder: Kjell O. Johannessen NODE Air Cargo Vei/Kjevik Havn NODE OFFENTLIG Samarbeids- partnere : Vest-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune Kristiansand kommune Arendal / Grimstad /Froland kommuner Lillesand kommune Mandal kommune Knutepunkt Sørlandet NHD OED KD KRD DU Stortinget NODE JUNIOR Prosjektleder: Torleif Aanonsen NOV NODE MILJØ FOOTPRINT UTVIKLING VERKTØY: JAN BRATTÅS Prosjektleder: Tor Åge Fjukstad Cathy Quist Teknologi Omdømme Kompetanse NODE KOMPETANSE- SENTER Prosjektleder: Ildiko Fleck-Baustian NODE NODE Prosjektleder: Kjell O. Johannessen NODE ART Prosjektleder: Anders Hjelmseth UM NEW- NODE/EYDE Woman Prosjektleder: Helene Ranestad

43 NODE Sekretariat NODE Topplederforum Leder av NODE styringskomité Thor Arne Haaverstad Aker MH AS NODE HR-forum Prosjektleder: Ildiko Fleck-Baustian NODE NODE HMS-forum Prosjektleder: Ildiko Fleck-Baustian NODE NODE Økonomi- og Finansforum Prosjektleder: Kjell O Johannessen NODE NODE SMB- Frokost Prosjektleder: Kjell O.JOhannessen Møteplass for UIA og bedriftene Prosjektleder: Kjell O Johannessen NODE NODE Innkjøp- & Logistikk Prosjektleder: Kjell O Johannessen NODE Nettverk og møteplasser

44 NODE 2020 Næringsklynge i verdensklasse Pressekonferanse 21.12.10

45 SØRLANDET FÅR SITT NCE

46 Hvordan skal regionen utnytte NCE? Tung prosess med ledere fra NODE-bedriftene og akademia og det offentlige i regionen der hovedfokuset har ligget på hvordan regionen skal utnytte mulighetene som ligger i at NODE har blitt et NCE Legger frem NODEs fremtidsprogram for hvordan regionen skal samhandle i et 10-årsperspektiv Et bevis i seg selv på at NODE er en moden klynge Fremtidsprogrammet beskriver ambisjon og hovedmål i et 3-års- og 10-årsperspektiv:

47 NODE om 3 år NODE skal arbeide videre for å styrke Sørlandets posisjon som en ledende energi- og teknologiregion globalt. I et 3-årsperspektiv skal NODE ha et spesielt fokus på å styrke og videreutvikle kompetansen i klyngen NODE skal forbli en verdensledende klynge innenfor olje og gass, og ser de første nye ordre innenfor nye nisjer i nye markeder Teknologi og kompetanse i verdensklasse En miljørobust klynge Den menneskelige og finansielle kapitalen

48 Teknologi og kompetanse i verdensklasse Styrke den regionale samhandlingen og spesielt styrke akademia i regionen og samarbeidet med internasjonale universiteter og de beste innovasjonsmiljøer globalt: Videreutvikle satsningen på mekatronikk Etablere satsning på robotteknikk/IT Videreutvikle satsning på logistikk/SCM Etablere satsning på internasjonal ledelse Videreutvikle samspill med UIA på mekatronikk og andre relevante fagområder Kartlegge og inngå samarbeidsavtaler med de beste, relevante universitetene internasjonalt Kartlegge og inngå samarbeidsavtaler med de beste, relevante innovasjonsmiljøer internasjonalt NODE har iverksatt 3 store FoU/innovasjonsprosjekter som bedriftene definerer som viktig for klyngens posisjon i et globalt marked Styrke samhandlingen mellom bedriftene i klyngen for å utløse ny teknologi NODE skal bygge opp en database på tilgjengelige FoU-programmer globalt

49 NODE om 10 år NODE skal forbli en verdensledende energi- og teknologiklynge, samtidig som den tar ledende posisjoner innenfor nye nisjer i nye markeder Teknologi og kompetanse i verdensklasse En miljørobust klynge Den menneskelige og finansielle kapitalen

50 Teknologi og kompetanse i verdensklasse Regionen har fått et teknologilaboratorium som løfter bedriftenes utvikling og som tiltrekker kompetanse globalt Klyngen og bedriftene i klyngen skal utvikle en kultur for å kjøre store FoU/innovasjonsprosjekter med de beste miljøene i verden Sørlandet skal i samarbeid med UiA ha inntatt en posisjon som en verdensledende region innen mekatronikk NODE skal etablere en SFI innen mekatronikk NODE skal med sitt integrerte samarbeid med de beste universitetene og innovasjonsmiljøene globalt bidra til at klyngen og enkelte av bedriftene forblir verdensledende Samhandlingen i NODE skal utvikle vinnerteam som i sine nisjer inntar verdensledende posisjoner Regionen Sørlandet skal ha et globalt omdømme som en kunnskaps- og innovasjonsregion Via arbeid i FoU-prosjekter skal klyngens bedrifter ta i bruk teknologiske kvantesprang, utvikle nye generasjoner produkter og kommersialisere disse

51 Forslag til nye prosjekter NODE Teknologilab, Miljølab: Prosjekt for å etablere teknologilaboratorium/ anlegg for uttesting av komponenter og utstyr Fremtidens kommunikasjonsløsninger for olje, gass og vind: Prosjekt for å utvikle et totalkonsept for kommunikasjon i offshorevirksomhet NODE Tilstandskontroll: Prosjekt for å etablere en prediktiv vedlikeholdsmodell for olje- og gassindustrien Offshore vind - marine operasjoner: Prosjekt for å synliggjøre Sørlandet som en totalleverandør av utstyr og tjenester innen marine operasjoner for offshore vind-prosjekter Økt utvinning fra modne felt: Prosjekt for å identifisere NODE-bedriftens nisjer i utvinning av mer olje og gass fra modne felt NODE Miljø: Prosjekt for å gjøre bedriftene miljørobust og for å legge grunnlaget for å utvikle miljøteknologi i NODE-bedriftene NODE Kompetanseutvikling: Prosjekt for å skapet et strategisk, langsiktig og forpliktende samarbeid mellom akademia regionalt, nasjonalt og internasjonalt og NODE-bedriftene Fra idé til business for SMB: Prosjekt for å styrke innovasjonsarbeidet i NODEs små og mellomstore bedrifter

52 Hvor er klyngen om 10 år? Klyngen skal vokse til i størrelsesorden 100 bedrifter, med basis i knoppskyting, organisk vekst og oppkjøp. Det er et mål at ytterligere 3-5 internasjonale konserner har etablert seg i regionen. Det forventes at minst 10 av bedriftene skal være nyetableringer etter 2010 og at antall ansatte i klyngen øker fra 6 250 i 2010 til 10 000 i 2020 1970200520092020 Antall ansatte i klyngen 1 800 6 250 10 000

53 Oppsummering - Bygge kompetanse i samhandling med de beste innovasjonsmiljøer og universiteter i verden

54 Samhandling med andre klynger GCE/EVU (Ålesund, Kongsberg og Raufoss) Nytt Innovasjonsprogram (Ålesund, Kongsberg og Raufoss) Nasjonalt omdømme/kommunikasjonsprosjekt (Ålesund, Bergen og Kongsberg) Lansering av begrepet Oljeteknologiindustri. Samhandling med Kongsberg om Systems Engineering og Mekatronikk (UiA og HiBu) Robotisering/autonome systemer (Kongsberg og Raufoss+ Statoil, ABB Robotcs og Maersk) Fremtidens autonome boreoperasjoner (Kongsberg og Statoil) I Kuben i Molde. Bidratt til utvikling av klyngen frem til ARENA prosjekt

55 The Norwegian cluster – a collaboration between four NCE clusters clustermanagement.no

56 Tre nye nasjonale prosjekter GCE, Global Centre of Expertise Ny nasjonal EVU reform Nasjonalt kommunikasjonsprogram for oljeteknologiindustri klyngene

57 Den norske modellen - organisasjon

58 Kompetanse som landets viktigste konkurransekraft Globale selskaper har underleverandører over hele kloden Globale selskaper kjøper seg inn i regionale kompetansebedrifter for å sikre seg den norske systemkompetansen Norske rammebetingelser blir avgjørende Etterutdanning må settes i system Vertskapsattraktivitet må bli et hverdagsuttrykk i politikken

59 The First Cluster Management Excellence Labels GOLD awarded by Reinhard Büscher; Head of Unit Support for Innovation DG Enterprise European Commition

60 Ekofisk-feltet (1969) var start- skuddet for det norske olje- eventyret. Resultatet kjenner vi - vekst, velstand og arbeidsplasser. Oljen, som vil vare i 50-100 år til, har skapt grobunn for et annet eventyr, et industrieventyr på land. Oljeteknologiindustrien er i dag Norges største fastlandsindustri, og Norges største eksportnæring etter oljen. Oljeteknologiindustrien er den første store næringen i Norge som ikke selger foredlede naturressurser, men teknologi og kompetanse. Fra oljeeventyr til industrieventyr Foto: Ulstein

61 Visste du at oljeteknologiindustrien.... Omsetter for over 360 milliarder kroner i a ̊ ret, hvorav nesten halvparten er internasjonalt? Sysselsetter nær 200 000 mennesker i 4 000 bedrifter med aktivitet knyttet til nesten alle kommuner i hele Norge? Betaler mer enn 130 milliarder kroner i skatt hvert år, dvs. mer enn ti prosent av statsbudsjettet? Det finansier f.eks. svært mange barnehage-, skole- og sykehjemsplasser. Er verdensledende der fremtidens oljeforekomster befinner seg, ikke minst på dypt vann og under krevende klimatiske forhold? I økende grad leverer teknologi og løsninger til andre næringer enn olje og gass, som f.eks. fornybar energi, romfart og helse? Representerer et spennende karrierevalg for kommende generasjoner ungdom?

62 Det norske oljeeventyret var basert på vår kompetanse innen sjøfart, prosessindustri og gruvedrift Nye næringer – som fornybar energi, romfart og helse – springer nå ut av oljeteknologiindustrien En dag vil vi anvende va ̊ r teknologiske spisskompetanse til å bli best på noe helt annet, noe som vi ennå ikke kjenner navnet på… Nye næringer vil spinge ut fra oljeteknologien Romfart Helse Foto: AndJohan Fornybar energi Foto: Rob Gutro, NASA Foto: Tankii

63 Da oljevenetyret i Nordsjøen startet i 1969, leverte norsk industri utstyr for noen hundre millioner kroner i året. Nå omsetter norsk olje- teknologiindustri for over 150 milliarder kroner internasjonalt. På mange områder har vi en svært høy global markedsandel: –Boreutstyr: 90 % –Seismikk: 50 % –Subsea: 50 % Prognoser tyder på av den globale investeringsveksten vil tredobles de neste 20 årene. Fra norsk sokkel til verden som marked

64 Morgendagens arbeidsplasser Oljeteknologiindustrien kommer til trenge mange flere kloke og kreative hoder - enten de er ingeniører, realister, fagarbeidere eller økonomer... Vi tilbyr noen av verdens mest spennende, kreative og fremtidsrettede arbeidsplasser Du kan få muligheten til å jobbe fra Barentshavet til Brasil, fra Angola til Australia Foto: CMX

65 Takk for meg! Kjell O. Johannessen clustermanagement.no


Laste ned ppt "Clustermanagement.no. Norwegian Offshore & Drilling Engineering En næringsklynge blir til Sørlandsk industri blant pionerene i norsk olje historie Klyngen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google