Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mappe 1 Gruppe 2. ”Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. ”(R06, s.28) Å ta barns perspektiv vil.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mappe 1 Gruppe 2. ”Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. ”(R06, s.28) Å ta barns perspektiv vil."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mappe 1 Gruppe 2

2 ”Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. ”(R06, s.28) Å ta barns perspektiv vil si å se ting fra barns side. Når vi knytter dett til barnehagen kan vi se at førskolelærerens valg kan bli påvirket. Hvis et barn er urolig og sint er det viktig å finne ut hvorfor. Faktorer som spiller inn er oppvekstsmiljø, familie, personlighet og væremåte. Førskolelærerens holdninger skal bygges på hvordan barna er og hvilke muligheter de har. ”Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv.” (R06, s.28) De har rett på medvirkning og skal ha muligheten til å være med å forme sin hverdag i barnehagen ved hjelp av selvstendighet og med utgangspunkt i egne ønsker.

3 Gruppe 2

4 I neste periode vil SV jobbe for å øke innsatsen mot fattigdom ytterligere, både gjennom mer penger til dem som har minst fra før, og gjennom arbeid for å fjerne årsakene til fattigdom. Det handler om rettferdig fordeling og like muligheter for alle barn. Vi må satse på barnehage og skole, og kontantstøtten må fjernes Gruppe 2

5 Videreutvikle lokale og regionale kulturbygg og møtesteder. Samtidig vil vi skape større rom for kultur der folk er til daglig, som på skolen, i barnehagen, på arbeidsplassen, på sykehus, institusjoner og i fengsler. Utvide kulturformidlingen i den kulturelle skolesekken til å gjelde alle barn og unge fra barnehage til videregående skole. Den kulturelle skolesekken må også inneholde et bredt tilbud av produksjoner på nynorsk. Gruppe 2

6 Ha gode og rimelig offentlige velferdstjenester for alle Gruppe 2

7 Innføre en ordning med gratis barnehage for alle femåringer Utdanne og ansette flere førskolelærere SV vil gjennomføre maksprisløftet gjennom å fryse barnehageprisen på dagens nivå de neste fire årene. I tillegg vil vi innføre en ordning med gratis, obligatorisk barnehage 12 timer i uka for femåringer For de yngste skolebarna vil SV sette inn større ressurser de første skoleårene, slik at alle elever lærer seg å lese, skrive og regne SV vil innføre en times gratis kjernetid i SFO som en integrert del av skoledagen, samt inføre makspris på SFO.

8 Gruppe 2


Laste ned ppt "Mappe 1 Gruppe 2. ”Barn kan tidlig vise at de bryr seg om hverandre, løser konflikter og tar andres perspektiv. ”(R06, s.28) Å ta barns perspektiv vil."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google